SlogP
Obsežen vir

Poglavja članka
Naredite članek berljiv

Slike in sklici
Obogatite besedilo

Povezave
Povezovanje enciklopedije

Doslednost
Zadnja mala zadeva vredna razmisleka

Povzetek
Preglejte, česa ste se naučiliČlanek s kazalom vsebine in sliko blizu začetka in nato nekaj poglavij

Članek naj se začne z enostavnim povzetkom teme, ki nato vodi bralca v podrobnosti, pri čemer je besedilo razdeljeno na obvladljive dele z logičnimi naslovi.

Uvod

Uvodni razdelek je prvi del članka, ki se pojavi pred kazalom vsebine in katerim koli naslovom. Prva poved v uvodnem razdelku običajno vsebuje jedrnato definicijo in opiše pomembnost teme. Preostanek uvodnega razdelka predstavlja kontekst članka in povzema ključne točke.

Uvodni razdelek naj bo dolg od enega do štirih odstavkov in samostojno predstavlja jedrnat pregled članka. Poudarek, ki ga namenjamo vsaki izjavi v uvodnem razdelku, naj približno odraža njeno relativno pomembnost za temo. Izjave naj bodo skrbno podprte s viri, če obravnavano gradivo ni podprto s sklici v članku. Stavki naj bodo napisani v jasnem in dostopnem slogu, ki spodbuja branje celotnega članka. Preostali del članka bo podal bralcem, ki želijo več informacij, podrobnejše informacije.

Poglavja in naslovi

Članki so organizirani v poglavja in podpoglavja, vsak s kratkim naslovom, ki se bo samodejno pojavil v kazalu vsebine. Na splošno so najbolj berljivi odseki tisti, ki so dolgi od enega do štirih odstavkov.

Običajno je le prva beseda v naslovu napisana z veliko začetnico.

Naslov 1 je naslov članka in se samodejno generira. Naslovi poglavij v članku se začnejo na drugem nivoju (==Naslov 2==), podnaslovi pa na tretjem nivoju (===Naslov 3===) in tako naprej. Poglavja naj ne preskočijo nivoja med naslovi in podnaslovi (na primer od naslova drugega nivoja na neposredno na podnaslov četrtega nivoja).

Glej tudi