Urejanje
Kako aktivirati način urejanja

Osnove uporabe orodij
Orodja, ki so vam na voljo

Zunanje in notranje povezave
Povežite strani med seboj

Ustvarjanje novih člankov
Izdelava strani iz nič

Povzetek
Preglejte, česa ste se naučiliPosnetek zaslona orodne vrstice vizualnega urejevalnika

Ko začnete urejati, se na vrhu zaslona prikaže orodna vrstica vizualnega urejevalnika.

Gumba Razveljavita in Povrneta opravljene spremembe.

Spustni meni Odstavek  ali Naslovi  omogoča uporabo standardnih oblik besedila, na primer za ustvarjanje naslovov in podnaslovov. Običajna oblika besedila se imenuje »Odstavek«; glavni deli strani se imenujejo »Podnaslov«, nadaljni podnaslovi pa »Naslov 2«, »Naslov 3« itd.

Spustni meni A  vsebuje dodatne možnosti oblikovanja, med drugim krepko (B), poševno (I), podčrtano (U), zgornji indeks (x2) in spodnji indeks (x2). To oblikovanje se uporabi za vsako izbrano besedilo. Na primer, naslov članka mora biti ob prvi omembi napisan s krepkimi črkami.

Meni   omogoča izdelavo oštevilčenega ali označenega seznama, meni Ω pa vsebuje posebne znake.