Pomoč:Uvod v urejanje z vikioznačevanjem/2

Urejanje
Aktivirajte način urejanja

Oblikovanje
Ohranjanje urejenosti

Zunanje in notranje povezave
Povežite strani med seboj

Ustvarjanje novih člankov
Izdelava strani iz nič

Povzetek
Preverite, česa ste se naučiliVečina člankov običajno ne potrebuje veliko urejanja besedila.

Celotno oblikovanje dosežemo z umestitvijo simbolov na obeh straneh blokov besedila. Oznako lahko vnesete ročno ali pa jo dodate prek orodne vrstice na vrhu območja za urejanje.

Naslove in podnaslove lahko dodate tako, da kliknete  Napredno in nato v dodatni orodni vrstici, ki se zdaj pojavi, kliknete Podnaslov .

Če izberete »Raven 2«, bo besedilo oblikovano kot glavni naslov, ki je najpogosteje uporabljen razdelek katere koli strani.
»Raven 3« vam da podnaslov za naslovom 2. ravni in tako naprej.
Če želite ustvariti naslov brez uporabe orodne vrstice, vstavite besedilo med znaka =; število znakov = na vsaki strani besedila označuje raven:
==Naslov== (Raven 2)
===Podnaslov=== (Raven 3)

Besedilo lahko naredite krepko ali ležeče z uporabo gumbov A in A v orodni vrstici.
Če želite ustvariti krepko ali ležečo pisavo brez uporabe orodne vrstice, vstavite besedilo med ' apostrofa; tri na vsaki strani za krepko ali dve na vsaki strani za ležeče.
'''krepko'''
''ležeče''
Tema članka je vedno napisana krepko ob prvi omembi, kasneje pa ne. Za podrobna navodila o tem, kako in kje je treba uporabiti krepko in ležeče besedilo, glejte razdelke Slogovnega priročnika o oblikovanju krepkega in ležečega besedila.