SlogP
Obsežen vir

Poglavja članka
Naredite članek berljiv

Slike in sklici
Obogatite besedilo

Povezave
Povezovanje enciklopedije

Doslednost
Zadnja mala zadeva vredna razmisleka

Povzetek
Preglejte, česa ste se naučiliV SlogP so vključena obsežna navodila o vseh vrstah slogovnih elementov. Spodaj je vzorec vrst stvari, glede katerih lahko poiščete nasvete.

Jezik

Nadaljne info:

Izogibajte se izrazom kot so jaz, mi in ti, razen v citatih in imenih del.

Izogibajte se izrazom ko so opazite in pomnite (ki predpostavljajo "vas" kot bralca); in izogibajte se izrazom, kot so seveda, v resnici in očitno.

Datumi in števila

Izogibajte se besednim zvezam, ki bodo sčasoma zastarele (npr. nedavno ali letos). Namesto tega lahko uporabite frazo "od tega in tega datuma."

Zapišite 12.000 za dvanajst tisoč, in ne 12,000; za decimalne vejice velja: 3,14, in ne 3.14.

Skladno s Slovenskim pravopisom se stvarni datum zapiše v obliki: 25. junij 1991. Dovoljen je tudi zapis datuma oz. letnice s celo besedo (tj. tisoč devetsto enaindevetdeset), vendar je zaradi lažje berljivosti slednja oblika odsvetovana. Namesto imena meseca lahko uporabljamo tudi števko (tako arabsko 25. 6. 1991 kot rimsko ustreznico 25. VI. 1991).
Desetletja so v slovenskem jeziku označena z arabskimi številkami v obliki: 2. desetletje prejšnjega stoletja ali 20. leta 20. stoletja.
Stoletja so v slovenskem jeziku označena z arabskimi številkami v obliki: 2. stoletje ali 2. stoletje pr. n. št.
V članku vedno sledite te enotni obliki zapisa datuma.

V članku uporabljajte ena, dve, tri, ..., osem, devet in ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (čeprav je veliko izjem, tako da je vse odvisno od okoliščin).

Velike začetnice

Se uporabljajo na začetku stavka. Uporabljamo jo tudi za pisanje lastnih imen. Ta so lahko zamljepisna, osebna ali pa stvarna. Stvarna so: naslovi knjig in besedil, imena organizacij, podjetji, ustanov, imena družbenopolitičnih in upravnih skupnosti, imena revij, časopisov, rubrik in oddaj, imena vozil, ladij, letal, naslovi umetniških del, imena društev in strank ter imena prireditev in festivalov.

Pri uporabi znanstvenih imen veljajo naslednje smernice:

  • imena rodov pišemo ležeče in z veliko začetnico — Homo, Rosa, Saccharomyces.
  • Vrstne pridevnike pišemo ležeče in za imenom ali okrajšavo imena rodu — Homo sapiens ali H. sapiens, nikoli pa samo sapiens, saj taki označevalci niso nujno specifični. Vedno jih pišemo z malo začetnico.
  • Imena višjih taksonomskih skupin pišemo z veliko začetnico, vendar pa neležeče — Hominidae, Mammalia, Animalia.

Okrajšave in kratice

Nadaljne info:

Za označevanje približnih datumov je bolje, da uporabljate neležečo okrajšavo c. (ki ji sledi presledek) kot pa circa, ca. ali approx.

Pišite ZDA, in ne USA.

Namesto znaka "&" uporabite besedo "in", razen v tabelah, infopoljih in uradnih imenih, kot je AT&T.

Ob prvi pojavitvi kratice izpišite sestavne dele kratice in navedite kratico, kot je Slovenska ljudska stranka (SLS).

Ločila

Dogovor v Slovenski Wikipediji je, da uporabljamo usredinjene dvojne narekovaje » in «, čeprav Slovenski pravopis dovoljuje tudi drugačne.

Ležeče besedilo se uporablja za imena oz. naslove albumov, knjig, video iger, filmov, oper, simfonij, slik, kipov, časopisov, revij, epskih pesmi, iger, televizijskih in radijskih programov—ampak ne za manjša dela kot so pesmi, članki, eseji, prispevke, poglavja ali deli časopisov in revij, ki jih zapišemo v narekovajih.

Če je pika ali vejica del citiranega besedila, jo postavite pred zaključnim narekovajem. (Rekel je: »Počutim se brezskrbno.«). Piko postavite za narekovaj (beseda brezskrbno pomeni »srečno«.).

Izogibanje prelomom vrstic

Prelomom med besedami se lahko izognete z vstavitvijo nedeljivega presledka namesto običajnega presledka s pomočjo kode   ali {{nbsp}}. To preprečuje prelom vrstice v sredini izrazov, kot so 17 kg, AD 565, £11 milijonov, junij 2024, 5° 24′ 21.12″ N, Boeing 747 in 2. svetovna vojna.

Preizkusite se! Rešite kviz o Slogovnem priročniku