Pogôvorni izràz je prvina pogovornega jezika, ki se govori in manj piše. Uporabimo ga takrat, ko govorimo brez vnaprej pripravljenega besedila.

Značilnosti uredi

Nekatere značilnosti pogovornih izrazov[1]:

 • spremembe v glasovju, zlasti izpad samoglasnikov, npr.:
  • uporaba kratkega nedoločnika (delat = delati, peč = peči, igrat = igrati ...)
  • množinska oblika deležnika na -l (smo delal = smo delali ...)
  • izgovor l namesto lj (kluč = klj, zaljublen = zaljubljen, Lublana = Ljubljana, živlenje = življenje ...)
 • spremembe v naglasu
 • uporaba pogovornih oblik določenih besed, npr. jejo namesto jedo, vejo namesto vedo
 • uporaba določenih besed, ki niso zborne, npr.:
  • ja namesto da
  • brigati se namesto skrbeti za kaj
  • štekati namesto razumeti
  • folk namesto ljudje
  • faks namesto fakulteta
  • lajf namesto življenje

Viri uredi

 1. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 126–127.