Pogovorni izraz

Pogovorni izraz je prvina pogovornega jezika, ki se govori in manj piše. Uporabimo ga takrat, ko govorimo brez vnaprej pripravljenega besedila.

ZnačilnostiUredi

Nekatere značilnosti pogovornih izrazov[1]:

 • spremembe v glasovju, zlasti izpad samoglasnikov, npr.:
  • uporaba kratkega nedoločnika (delat = delati, peč = peči)
  • množinska oblika deležnika na -l (smo delal = smo delali)
  • izgovor l namesto lj (kluč = ključ, zaljublen = zaljubljen) ...
 • spremembe v naglasu
 • uporaba pogovornih oblik določenih besed, npr. jejo namesto jedo, vejo namesto vedo
 • uporaba določenih besed, ki niso zborne, npr. ja namesto da, brigati se

ViriUredi

 1. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 126–127.