Deléžnik (tudi particíp) je glagol v pregibni, pridevniški obliki. Ločimo sedanji (npr. spodbujajoč) in pretekli (npr. spodbudivši) deležnik.

Poznamo:

  • Deležnik na -ši, -a, -e: bivše dekle, vstopivši gost
  • Opisni deležnik na -l: pognal, začel
  • Deležnik stanja na -l: zgorel, otekel
  • Trpni deležnik na -n, -t: prijavljen, osmojen, prijet
  • Deležnik stanja na -n, -t: zaprt, slečena, dodelan

Deležnike razvezujemo predvsem v prilastkov odvisnik:

  • Pokošena trava bo za krmo. – Trava, ki smo jo pokosili, bo za krmo.
  • Prižgala je dišečo svečo. – Prižgala je svečo, ki diši.

Glej tudi uredi