Pogajanje

dialog med dvema ali več osebami ali strankami, katerega namen je doseči koristen izid za vse udeležene strani

Pogajanje je proces, kjer zainteresirani strani razrešujeta spore, soglašata glede nadaljnjih smernic razvoja akcij, trgujeta za individualno ali kolektivno prednost in/ali poizkušata izoblikovati rezultate v obojestransko korist.

KOMUNIKACIJA NA POGAJANJIH:

Govorniki na pogajanjih opravljajo naslednje aktivnosti: - morajo znati povedati svoje stališče o predmetu pogajanj - morajo posredovati v razpravo svoje cilje, mnenja, potrebe, namene - sposobni prilagajati, dopolnjevati, spreminjati svoje nazore,specificirati in izločevati iz njih prvine, ki niso skupno sprejemljive - znati morajo razporejati vsebine pogajanj po pomenu, iz celote izbrati sestavine - oblikovati končni predlog - oblikovati rezultat pogajanj v pisni ( plan, dogovor, sporazum ), ustni ali kakšni drugi obliki

VRSTE POGAJANJ:

· POGAJANJE S PARTNERJI: Partnerji so drugi posamezniki, skupine ali organizacije, s katerimi nas vežejo pomembni skupni interesi. S partnerji se največkrat pogajamo o ceni, dobavnem roku, plačilnem roku, stroški, jamstva,… · POGAJANJE S KONKURENTI, TEKMECI: To so vsi posamezniki, skupine ali organizacije s katerimi tekmujemo na trgu konkurence za dobrine ali korist. Glavne teme pogajanj so delitev dela, poslov, pravila, področij, konkurence, delovanja,… · POGAJANJE Z DRUGIMI: Sem uvrščamo pogajanja s sindikati, strokovnimi združenji, državnimi ustanovami-davkarija, carina, kjer gre predvsem za usklajevanje interesov, sodelovanje, pravil nasprotovanja,…