Plebiscit

Plebiscit (latinsko plebis scitum = sklep ljudstva (v starem Rimu odlok ljudske skupščine Concilium Plebis)), je glasovanje prebivalstva na kakem ozemlju o priključitvi le-tega določeni državi ali o razdružitvi od nje.

Najbolj znana plebiscita na Slovenskem sta bila koroški plebiscit leta 1920, po katerem je Koroška pripadla Avstriji ter plebiscit leta 1990, s katerim so se prebivalci Slovenije odločili za samostojno državo.

Glej tudiUredi