Planckova masa (oznaka ) je naravna enota za maso, ki meri 217644 ×10−8 kg. Je ena izmed osnovnih enot v Planckovem sistemu enot (ostale so še Planckova dolžina, Planckov naboj, Planckova temperatura in Planckov čas).

Planckovo maso določimo na naslednji način:

≈ 1,2209 ×1019 GeV/c2 = 2,176 ×10−8 kg,

kjer je:

V kozmologiji in fiziki osnovnih delcev se uporablja tudi reducirana Planckova masa:

≈ 4,340 ×10−6 = 2,43 ×1018GeV/c2.

Znčilnosti

uredi

Za razliko od ostalih Planckovih enot, je Planckova masa makroskopska količina. Planckova masa je tudi masa Planckovega delca, ki je domnevna majhna črna luknja, katere Schwarzschildov polmer je enak Planckovi dolžini.

Glej tudi

uredi