Pion (oznaka ) je katerikoli izmed podatomskih delcev, ki jih označujemo s . Pioni so najlažji mezoni.

Pion
Quark structure pion.svg
Kvarkovska zgradba piona.
Sestava:


Statistika: bozonska (hadron)
Skupina: mezon
Interakcija: močna
Simbol(i):
Antidelec: :
:
:
Predpostavil: Hideki Jukava (1935)
Odkril: Cecil Powell, César Lattes in Giuseppe Occhialini (1947)
Masa: π± : 139,57018 MeV/c2

π0 : 134,9766 MeV/c2

Električni naboj: π+ : +1 e0

π0 : 0 e0
π- : -1 e0

Spin: 0

LastnostiUredi

Pioni so bozoni (njihov spin je 0). Sestavljeni so iz kvarkov prve generacije. Pion π+ je sestavljen iz enega kvarka u in enega antikvarka d. Pion π- je njegov antidelec, ki je sestavljen je iz kvarka d in antikvarka u. Nenabiti pion (π0) je antidelec sam sebi. Barionsko število in izospin pionov je 0.

Razpad pionovUredi

Razpad nabitih pionovUredi

 
Feynmanov diagram najbolj pogostega razpada nabitega piona.

Piona   in   razpadeta na naslednji način

 
 

Razpad nenabitega pionaUredi

  (verjetnost razpada (98,798 ± 0,032)%)
  (verjetnost razpada (1,198 ± 0,032)%)

Pregled pionovUredi

V preglednici so podani nekateri osnovni podatki o pionih:

oznaka piona pion
oznaka
antidelec
oznaka
sestava
(kvarki) [1]
mirovna masa (MeV/c2) IG JPC S C B' srednji življenjski čas (s) razpad

(>5% razpadov)

π+[2] π+ π- u antikvark d 139,570 18(35) 1 0 0 0 0 2,6033 ± 0,0005 . 10-8 µ+ + νµ
π0 [3] π0 sam sebi   134,976 6 ± 0,000 6 1 0−+ 0 0 0 8,4 ± 0.6 × 10−17 γ + γ

Opombe in skliciUredi

  1. C. Amsler et al.. (2008): Quark Model
  2. C. Amsler et al.. (2008): π±
  3. C. Amsler et al.. (2008): - π0

Zunanje povezaveUredi