Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za obrambo je odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

»Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanašajo na obrambni sistem, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.[1]«

Sestava uredi

1. državni zbor Republike Slovenije
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije
4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe uredi

  1. [ Državni zbor Republike Slovenije]

Glej tudi uredi