Nova zaveza

(Preusmerjeno s strani Nova Zaveza)

Nova zaveza (hebrejsko ברית חדשה‎ [berit hadašah] , grško starogrško διαθήκη καινή) pomeni zavezo, ki jo je po verovanju kristjanov Bog sklenil z ljudmi po posredovanju Jezusa Kristusa in je dopolnitev že prej sklenjene stare zaveze. Po drugi strani izraz Nova zaveza označuje tiste knjige Svetega pisma, ki opisujejo ustanovitev te zaveze - torej opisujejo javno delovanje Jezusa Kristusa in njegovih učencev. Poleg tega lahko izraz nova zaveza (točneje novozavezni čas) označuje tudi zgodovinsko obdobje, ki se je začelo z utelešenjem Jezusa Kristusa in traja še zdaj.

Jurij Dalmatin je 1584 prevedel celo Sveto pismo. Na Ogrskem je Štefan Küzmič leta 1771 objavil prevod Nove zaveze v prekmurskem narečju (Nouvi Zákon). Mikloš Küzmič je prevel odlomke iz Nove zaveze 1780 (Szvéti evangyeliomi).

Zaveza med Bogom in ljudmi uredi

Judovska vera je govorila o stari zavezi, ki jo je Bog sklenil s svojim ljudstvom preko izraelskih očakov in prerokov (2 Mz 19). V knjigi preroka Jeremija pa lahko že beremo napoved nove zaveze:

Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele; to zavezo z menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar, govori Gospod. To je namreč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod: Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ne bodo več učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli: »Spoznajte Gospod!«, ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori Gospod. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. (Jer 31,31-34)

Jezusovi učenci so v Jezusovem javnem delovanju videli uresničitev te prerokbe, saj je ravno Jezus učil o odpuščanju grehov in krivde. Za trenutek ustanovitve nove zaveze pa se po navadi šteje zadnjo večerjo.

Novozavezne knjige uredi

Z izrazom Nova zaveza (po navadi z veliko začetnico - kot naslov) označujemo tudi del Svetega pisma: točneje tisti del, ki opisuje Jezusovo javno delovanje, zavezo z Bogom in delovanje njegovih prvih učencev. Novo zavezo v tem pomenu besede sestavlja naslednjih 27 knjig:

Zunanje povezave uredi

  • Biblija.net - celotno Sveto pismo na internetu (v slovenščini, v različnih izdajah)