Nordijska skupina Saturnovih naravnih satelitov je skupina 29 nepravilnih retrogradnih satelitov, ki imajo podobne tirnice.

Nepravilni sateliti Saturna. Horizontalna os pomeni oddaljenost od planeta, vertikalna pa naklon tirnice. Sateliti z naklonom večjim od 90° so retrogradni.
Nordijska skupina
Osnovni elementi tirnic
Parametri
tirnice
najmanj največ
Velika polos 12 Gm 24 Gm
Naklon tira 136° 175°
Izsrednost 0,13 0,77

Članice Nordijske skupine so (po rastoči oddaljenosti od Saturna):

Lastnosti članic Nordijske skupine

uredi

Velike polosi njihovih tirnic zavzemajo vrednosti od 12 in 24 Gm. Nakloni tirnic skupine so med 136 in 175°, izsrednosti pa med 0,13 in 0,77. V nasprotju z Inuitsko in Galsko skupino so parametri tirnic zelo razpršeni. Zaradi tega izgleda, kot da je ta skupina sestavljena iz večjega števila podskupin. Tako bi lahko sateliti z nakloni tirnice okoli 174° tvorili vsaj dve podskupini.

Osem lun tvori podskupino Skadi. Ta podskupina ima velike polosi med 15 in 20Gm, naklone tirnic pa med 147 in 158°.

Luna Narvi tvori skupaj z luno Bestla posebno podskupino.

Mednarodna astronomska zveza (IAU) je za članice te skupine naravnih satelitov rezervirala imena iz nordijske mitologije.