Nordijska skupina

Nordijska skupina Saturnovih naravnih satelitov je skupina 29 nepravilnih retrogradnih satelitov, ki imajo podobne tirnice.

Nepravilni sateliti Saturna. Horizontalna os pomeni oddaljenost od planeta, vertikalna pa naklon tirnice. Sateliti z naklonom večjim od 90° so retrogradni.
Nordijska skupina
Osnovni elementi tirnic
Parametri
tirnice
najmanj največ
Velika polos 12 Gm 24 Gm
Naklon tira 136° 175°
Izsrednost 0,13 0,77

Članice Nordijske skupine so (po rastoči oddaljenosti od Saturna):

Lastnosti članic Nordijske skupine Uredi

Velike polosi njihovih tirnic zavzemajo vrednosti od 12 in 24 Gm. Nakloni tirnic skupine so med 136 in 175°, izsrednosti pa med 0,13 in 0,77. V nasprotju z Inuitsko in Galsko skupino so parametri tirnic zelo razpršeni. Zaradi tega izgleda kot, da je ta skupina sestavljena iz večjega števila podskupin. Tako bi lahko sateliti z nakloni tirnice okoli 174° tvorili vsaj dve podskupini.

Osem lun tvori podskupino Skadi. Ta podskupina ima velike polosi med 15 in 20Gm, naklone tirnic pa med 147 in 158°.

Luna Narvi tvori skupaj z luno Bestla posebno podskupino.

Mednarodna astronomska zveza (IAU) je za članice te skupine naravnih satelitov rezervirala imena iz nordijske mitologije.