Vzvratno gibanje

Skica vzvratnega gibanja
Opazovalec na Zemlji vidi takšno »zankasto« gibanje ... ..
Vzvratno gibanje Marsa leta 2003

Vzvrátno gíbanje (ali retrográdno in tudi obrátno gíbanje) je v astronomiji gibanje nebesnih teles v smeri, ki je obratna od smeri gibanja ostalih podobnih teles. Pri nebesnih telesih je takšno gibanje lahko dejansko (zaradi smeri vrtenja telesa) ali navidezno (zaradi lege opazovalca). Gibanje v obratni smeri (v smeri gibanja večine teles) imenujemo napredno, oziroma progradno gibanje.

V Osončju se večina teles giblje v smeri, ki je enaka smeri gibanja urinih kazalcev, če gledamo iz smeri zvezde Severnice. Njihovo gibanje je torej progradno. Gibanje večine teles v Osončju v progradni smeri ima vzrok v načinu njegovega nastanka. Osončje je nastalo iz oblaka medvezdne snovi in njegovo začetno vrtenje ima posledice v načinu vrtenja teles v njem. Nekateri manjši naravni sateliti se gibljejo v obratni smeri gibanja kazalcev na uri (gledano iz severnega pola) in jih zato imenujemo retrogradni sateliti. Nekateri veliki planeti imajo lahko tudi več retrogradnih kot progradnih satelitov. Retrogradni sateliti so običajno ujeti asteroidi ali ujeta telesa iz Kuiperjevega pasu. Retrogradne tirnice imajo še nekateri asteroidi in kometi

Tudi vrtenje nebesnih teles okoli svoje osi lahko obravnavamo na isti način. Skoraj vsi planeti v Osončju se prav tako vrtijo v isti smeri (nasprotno od smeri vrtenja kazalcev na uri, gledano iz severa – v progradni smeri). Izjemi sta planeta Venera in Uran, ki se vrtita okoli svoje osi v nasprotni smeri. Njuno vrtenje okoli osi je retrogradno. Pri retrogradnem vrtenju okoli svoje osi je severni pol v južni hemisferi glede na ravnino kroženja okoli osrednjega telesa.

Navidezno vzvratno gibanje nastane zaradi lege opazovalca gibanja nebesnega telesa. Planeti, ki so od Sonca bolj oddaljeni kot Zemlja (Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun), včasih zamenjajo navidezno smer gibanja po nebu. Običajno se vsi ti planeti navidezno gibljejo v isti smeri glede na zvezde stalnice. Včasih pa se zgodi, da planet zastane in se prične gibati v obratni smeri. Zaradi tega imenujemo to navidezno vzvratno gibanje.