Nomadi

Tuaregi

Nomadi (grško nomás, mesto za pašo) so ljudje in družba, ki zaradi kulturnih, ekonomskih ali drugih razlogov niso prevzeli stalnega načina življenja. Nomadski način življenja je pogojen z živinorejo, lovom in ribolovom, obstajajo pa tudi morski nomadi.

Niz sodobnih načinov življenja uničujejo nomadsko tradicijo, zato del nomadskega načina življenja v industrijsko razvitih državah hitro pada. Obstoj mnogih takih družb je danes ogrožen ali pa najmanj njihov način življenja, ker se njihova pravica do zemlje zelo težko ubrani glede na njihove sosede.

Njihova zgodovina in sedanjost se poskuša proučevati šele v novejšem času.