Živinoreja je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo domačih živali, in sicer z namenom pridobivanja prehranskih proizvodov (mlečni izdelki, meso ...), samih živali za delovno živino, surovin za oblačila in obutev (usnje, volna ...) ter gnoja (za potrebe gnojenja).

Govedo na živinorejski farmi

Delitev uredi

  • ekstenzivna živinoreja - počasi rastoče živali, ki potrebujejo malo človeškega vpliva, a je tudi malo produktov
  • intenzivna živinoreja - hitro rastoče živali, ki potrebujejo veliko človeškega vpliva (dodatna krma ...), a dajo veliko produktov

Glej tudi uredi