Navzkrižno pretovarjanje

Navzkrižno pretovarjanje (angl. cross-docking) je proces v logistiki, pri katerem ni skladiščenja materialov, nedokončanih ali dokončanih izdelkov.

Definicija sistema navzkrižnega pretovarjanjaUredi

Navzkrižno pretovarjanje je proces hitrega transporta in prerazporejanja blaga (»flow through stock«) znotraj distribucijskega centra, od sprejema blaga v DC (distribucijski center) s tovornimi vozili ali železniškimi zabojniki do odpreme blaga. Cilji procesa navzkrižnega pretovarjanja so na primer sortiranje blaga, ki je namenjeno na različne destinacije, ali nakladanje blaga na tovorna vozila s skupno ali podobno destinacijo.

Zgodovina navzkrižnega pretovarjanjaUredi

Proces navzkrižnega pretovarjanja je bil prvič uporabljen v transportni industriji v Združenih Državah Amerike v 30-ih letih 20. stoletja in je do danes nenehno v uporabi. Ameriška vojska je začela koristiti operacije navzkrižnega pretovarjanja v 50-ih letih. Poimenovanje tega procesa izhaja iz ameriške korporacije Wal-Mart iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Podjetje je proces, pri katerem naroči velike količine blaga, ki jih ne skladišči, temveč jih pripravi za odpremo, imenovalo »cross-docking«. Blagu je po navadi dodana črtna koda, s pomočjo katere je možno sortiranje blaga po trgovinah v DC, proces pa je p onavadi dokončan v 24 urah.

Razlogi, prednosti in slabosti uporabe sistema navzkrižnega pretovarjanja z vidika deležnikovUredi

ProizvajalecUredi

 • točno poznavanje kupčevih potreb in želja s pomočjo informacijske tehnologije,
 • optimizacija proizvodnih procesov,
 • manjše potrebe po velikih zalogah,
 • stroškovno bolj učinkovita proizvodnja

DistributerUredi

 • možnost sestavljanja zbirnih prevozov blaga oziroma sestavnih delov različnih proizvajalcev, npr. računalniška industrija,
 • ni potrebno veliko skladišče in ni preobremenjenega skladišča,
 • blaga ni treba fizično preveč premakniti,
 • manjša verjetnost, da se blago pokvari
 • povečanje zaupanja med deležniki zaradi verodostojne identifikacije blaga (npr. črtne kode)

Kupec ali trgovecUredi

 • dobava svežega blaga
 • večje tveganje zaradi možnosti zamujanja blaga in možnosti pomanjkanja zalog

Skupni razlogiUredi

 • potreba po nenehni komunikaciji med dobavitelji, DC-ji in kupci oziroma trgovci
 • geografska oddaljenost dobavitelja in kupca, po navadi v razmerju en dobavitelj – več kupcev
 • visoki transportni stroški
 • stroški blaga v tranzitu
 • kompleksnost nakladanja blaga
 • težave pri upravljanju z različnimi vrstami blaga hkrati
 • integracija logističnih računalniških sistemov med dobavitelji, trgovci in prevozniki
 • sledenje blagu v tranzitu

Zunanje povezaveUredi

 1. Crossdocking: Just-In-Time for Distribution. Kevin R. Gue. (2001) [1]
 2. A Cross-docking rendszer elméleti ismertetése, valamint gyakorlati alkalmazása a Schenker kft.-nél. Szőtsné Elek Mária, BGF-KFK. (2008) [2]
 3. Cross Docking, Planning Dictionary. (2012) [3]
 4. Making the Move to Crossdocking. Maida Napolitano and the staff of Gross & Associates. (2000) [4]
 5. Cross-docking. Wikipedia. (2012) [5]