Modelno učenje

novega vedenja se naučimo z opazovanjem drugih

Ena od štirih oblik učenja, naprednejša od instrumentalnega pogojevanja ter klasičnega pogojevanja. Pri tej vrsti učenja se učimo z opazovanjem nekega modela (od tukaj tudi ime modelno učenje). Druge opazujemo kako se vedejo v določeni situaciji, učimo se brez lastne izkušnje, z opazovanjem, potem pa naučeno posnemamo, kakor nam naše sposobnosti najbolje dopuščajo.

Elementi modelnega učenja uredi

1. Pozornost

Osebek, ki se uči, je pozoren na modelovo vedenje ter ga zazna.

2. Zapomnitev

Osebek informacije o nekem vedenju shrani v dolgotrajni spomin.

3. Izvajanje

Osebek vadi vedenje, ki si ga je zapomnil. To lahko izvaja tudi samo na miselni ravni s predstavljanjem.

4. Motivacija

Vakega vedenja osebek ne posnema/ni nujno da ga posnema. Za izvajanje nekega akta se lahko odloči glede na svoje mišljenje o le tem. Če na primer ugotovi da to vedenje ni skladno z okoliščinami, njegovim morlanim stališčem ipd., tega vedenja nebo ponovil, ker lahko sklepa, da mu bodo sledile negativne posledice.