Slavistika je znanstvena veda o slovanskih jezikih in književnostih, v širšem smislu tudi o slovanski kulturi.

Slavistika se je pojavila med začetkom 18. in koncem 19. stoletja - hkrati s pojavom preporoda slovanskih narodov. Eden od utemeljiteljev slavistike je bil češki jezikoslovec Josef Dobrovský.

Specialna področja slavistike po posameznih slovanskih jezikih in književnostih so: