Linearna polarizacija

Linearna polarizacija elektromegnetnega valovanja je vrsta polarizacije, kjer vrh vektorja električnega in magnetnega polja niha vzdolž daljice.

Električno polje (modro) linearno polarizirano vzdolž daljice (vijolično), sestavljeno iz dveh komponent, ki sta v fazi (rdeče in zeleno)

Opis linearno polariziranega valovanja uredi

Linearno polarizirano valovanje lahko obravnavamo kot superpozicijo dveh valovanj, ki nihata v pravokotnih ravninah. Komponenti električnega (tudi magnetnega) polja lahko zapišemo kot

 
 

kjer je

  •   amplituda električnega polja na osi x
  •   amplituda električnega polja na osi y
  •   komponenta vektorja električnega polja na osi x
  •   komponenta vektorja električnega polja na osi y
  •   krožna frekvenca  
  •   enotski vektor na osi x
  •   enotski vektor na osi y
  •   fazna razlika med obema valovanjema

Superpozicija obeh valov nam da

 

Val, ki ga dobimo, ima stalno amplitudo z vrednostjo  . To se zgodi kadar je   ( , valovi so v fazi) ali kadar je  , pri tem pa je   (valovi niso v fazi).

Linearna polarizacije je poseben primer eliptične polarizacije.

Elektromagnetno valovanje, ki ga seva dipol je linearno polarizirano.


 
Polarizator spremeni nepolarizirano svetlobo v linearno polarizirano. Rdeče obarvane puščice označujejo vektor električnega polja. Diagonalno polarizirani valovi tudi doprinesejo k polarizaciji. Njihove vertikalne komponente polarizator prepušča, horizontalne pa absorbira ali odbije (kar ni jasno prikazano na sliki).)

Polarizator uredi

Mreža iz vzporednih žic deluje kot polarizator, ki daje linearno polarizirano elektromagnetno valovanje. Takšen polarizator ne prepušča elektromagnetnega valovanja, kadar imajo žice smer električnega polja. Kadar pa električna poljska jakost niha pravokotno na žice, valovanje prepušča. Na ta način deluje kot polarizator (glej sliko na desni).

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi