Ledinska imena, mikrotoponimi[1] ali terenska imena[2] so nenaselbinska zemljepisna imena. Glede na predmet svojega poimenovanja se delijo na več skupin:[3]
1. obdelovalne zemeljske površine za gojenje kulturnih rastlin (agronimi): polja, njive;
2. travniki, senožeti, pašniki;
3. gozdovi (gozdna imena);
4. vodne površine (vodna ledinska imena);
5. vzpetine (gorska ledinska imena);
6. poti in njihovi deli.

V glavnem so se ledinska imena ohranjala iz roda v rod z ustnim izročilom, saj so bila povezana z življenjem kmečkega človeka in so bila zato stalno živa v njegovi zavesti. Zaradi ustnega prenosa in nenehne uporabe so bila in so ledinska imena bolj kakor druga imena podvržena spreminjanju.[4] Povečini so slovanskega (slovenskega) izvora, vendar so povsod po Sloveniji v ledinskih imenih opazni tudi tuji vplivi, največ na severu in zahodu in najmanj v osrednji Sloveniji.[2]

Nekaj najpogostejših ledinskih imen in njihovih izpeljank v slovenske priimke je navedenih spodaj.

B uredi

 • Banja
  • Banjšek, Banjšček
 • Blato
  • Blatnik, Blatenšek,
 • Boršt
  • Borštnik, Borštner, Zaborštnik, Zaborštner,
 • Breg
  • Bregar, Breganc, Bregovšek, Podbregar, Zabregar,
 • Brin-(rastlina)
  • Brinovec, Brinovc,
 • Bula-(npr: Čemanova bula)
  • Bulc, Bulec,

D uredi

F uredi

 • Frata
  • Fratnar, Fratinšek, Fratar,

G uredi

 • Gaj
  • Gaj, Gajšek, Gajevec,
 • Glince
  • Glinšek, Glinšak,
 • Globoko
  • Globokar, Globočnik,
 • Golo
  • Goljavec, Goljavšček, Goljanec, Goljanar,
 • Gora
  • Gorjan, Gornik, Gorjanec, Gorjanšek, Zagorec, Zagoršek, Zagorjan, Podgorjan, Podgoršek, Podgornik,
 • Gorica
  • Goričan, Goričanec, Goričnik, Zagoričnik, Podgoričnik, Goričar,
 • Graba
  • Grabnar, Grabner, Grabenšek, Grabar, Grabec,
 • Greben
  • Grebenšek, Grebenjak,
 • Grič
  • Gričar, Gričnik,
 • Griva
  • Grivšek, Grivar,

H uredi

 • Hrib
  • Hribar, Hribernik, Podhribar, Podhribernik, Hribšek, Zahribšek,
 • Hum
  • Humar, Humnik, Humer,

I uredi

J uredi

 • Jama
  • Jamnik, Jamnikar, Jamšek,
 • Jez
  • Jezovnik, Jezovnikar,
 • Jezero
  • Jezernik, Jezeršek, Jezeršak,
 • Jasa
  • Jasovnik, Jasovnikar, Zajasovnik, Zajasovnikar,
 • Jug
  • Jug, Jugovec,

K uredi

 • Kadunja
  • Kadunc, Kadunjar
 • Kal
  • Kalšek, Kalan, Kavšek, Kavčnik
 • Kališče
  • Kališnik, Kališčnik
 • Kamen
  • Kamenik, Kamenšek, Kamnikar
 • Klada
  • Kladnik
 • Klančina
  • Klančnik, Klanjšek
 • Klek
  • Klekar
 • Klopce
  • Klopčar, Klopčaver
 • Korito
  • Koritnik
 • Kot
  • Kotnik, Zakotnik, Kotar
 • Kotel
  • Kotlar
 • Kraj
  • Krajšek, Krajan, Zakrajšek, Podkrajšek, Podkrajan
 • Kras
  • Krašovec, Krašnjan, Podkraški
 • Krnica
  • Krničan, Krničar, Krničnik

L uredi

 • Laz
  • Laznik, Zalaznik
 • Ledina
  • Ledinek, Ledinšak, Ledinšek
 • Leha
  • Lehar
 • Ločnica
  • Ločnikar
 • Log
  • Logar, Podlogar, Medlogar, Založnik
 • Loka
  • Lokar, Zalokar, Prelokar
 • Lom
  • Lomovnik, Lomovšek,
 • Luža
  • Lužar, Lužnik, Lužanc

M uredi

N uredi

O uredi

P uredi

R uredi

 • Raka
  • Rakar, Rakovec
 • Ravan
  • Ravnik, Ravnikar, Raven, Ravenšek, Ravenšak,Ravnohrib
 • Razpotje
  • Razpotnik
 • Reber
  • Rebernik, Rebernak, Podrebernik, Reberšak, Poreber
 • Reka
  • Rekar, Podrekar, (Podreca)
 • Riža
  • Rižan, Rižnar
 • Rob
  • Roban, Robnik, Robinek, Robinšek, Robinšak
 • Rovt
  • Rovtar, Rovtnik

S uredi

 • Sever
  • Sever, Severnik
 • Sirnice
  • Sirnik, Sirnikar
 • Skala
  • Skale, Skalar
 • Skleda
  • Skledar
 • Slap
  • Slapar, Slapšek, Slapernik, Slaper
 • Slatina
  • Slatenšek, Slatinar, Slatinšek, Slatinek
 • Sleme
  • Slemenšek, Slemenjak, Pustoslemšek
 • Sotočje
  • Sotočan, Sotošek,
 • Strmec
  • Strmčnik, Strmečnik
 • Studenec
  • Podstudenšek, Studenčnik
 • Suho
  • Sušnik, Suhadolc
 • Svet
  • Svet, Svetina, Svetinšek, Svetelšek

Š uredi

T uredi

V uredi

 • Vir- (izvir)
  • Virk, Viršek, Virnik
 • Visoko
  • Visočnik
 • Voda
  • Vodovnik, Vodišek, Vodušek, Zavodnik,
 • Vrata
  • Zavratnik, Vratarič
 • Vrh
  • Vrhovšek, Vrhovnik, Vrhunc, Vrholan, Završnik, Zavrhar, Malovrh, Ostrovrhar
 • Vrt
  • Vrtovec, Vrtovšek
 • Vrtača
  • Vrtačar, Vrtačnik

Z uredi

 • Zadnjica - (oblika doline)
  • Zadnikar,
 • Zemlja
  • Zemljak, Zemljarič, Zemljič

Ž uredi

 • Žleb
  • Žlebnik, Žlebinar, Žlebinšek,

Glej tudi uredi

Viri uredi

 1. http://www.termania.net/slovarji/slovenski-pravopis-2001/2584588/mikrotoponim?query=ledinsko%20ime.
 2. 2,0 2,1 Čop, Dušan (2002). Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski, letnik 8, številka 2, str. 93-108.
 3. Mirtič T. Ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo. Jezikoslovni zapiski 2012. 18; 1: 71–87.
 4. Čujec Stres H. A., Stres Š. Razvoj ledinskih imen na področju Zatolmina z visokogorskimi planinami. Traditiones, 37/1, 2008, 169–199.