Pašnik

Čreda ovac z ovčarjem na pašniku pri Dolenji vasi

Pašnik je ograjen travnik, ki je namenjen za pašo živine.