Kromatično število

značilnost in invarianta grafa

Kromatično število (ali barvnost[1]) grafa G je v teoriji grafov najmanjše število k, za katerega je G k-pobarvljiv, oziroma je najmanjše število barv, s katerimi je mogoče pobarvati graf G po točkah tako, da imajo pari točk poljubne povezave različne barve. Običajno se označuje kot .

Zgled barvanja Petersenovega grafa po točkah. Za njegovo barvanje so potrebne tri različne barve, njegovo kromatično število pa je enako 3.

Sklici

uredi
  • Wilson, Robin James; Watkins, John Jaeger (1997), Uvod v teorijo grafov [Graphs : an introductory approach] (Knjižnica Sigma - 63 izd.), Ljubljana: DFMA Slovenije, COBISS 72250368, ISBN 961-212-081-1