Krožni izsek

del diska, ki ga omejujejo dva polmera in lok

Króžni izsèk je geometrijski lik, ki ga dobimo tako, da iz kroga izrežemo (izsekamo) del omejen z dvema polmeroma in s krožnim lokom. Oba polmera izhajata iz središča kroga in oklepata središčni kot.

Zeleno obarvani del kroga je krožni izsek
Krožne izseke uporabljamo za prikaz podatkov v krožnem diagramu

Če središčni kot meri α stopinj, potem je ploščina krožnega izseka enaka ploščine celotnega kroga:

Če središčni kot meri θ radianov, lahko ploščina krožnega izseka izračunamo po formuli:

Krožni izsek, ki ustreza središčnemu kotu 180°, se imenuje polkrog.

Glej tudi

uredi