Koprski zaliv

zaliv v Sloveniji

Kóprski zalív (italijansko Baia di Capodistria ali Vallone di Capodistria) je 18 km² velik zaliv v severnem delu Jadranskega morja, del Tržaškega zaliva, ki je na severni strani omejen z Debelim rtičem, na južni pa s piranskim Rtom Madona. Koprski zaliv leži v celoti v Sloveniji. Ob njem v celoti ležijo mesta Ankaran, Koper s tovornim pristaniščem - Luko Koper in Izola ter deloma Piran. Najpomembnejši pritok je reka Rižana, v Kopru tudi potok Badaševica. Od leta 1785, ko je bilo mesto Koper še na otoku, se je zaradi nasipavanja površina zaliva zmanjšala za približno 4 km², nastala pa je laguna Škocjanski zatok. Naravna znamenistost, ki je nastala z izkopšavanjem in nasuvanjem mulja zaradi poglabljanja dna za Luko Koper je Školjčna sipina v Ankaranu, sicer pa je glavno zaščiteno območje v zalivu Naravni rezervat Strunjan z znamenitimi klifi, kise pojavljajo tudi na Debelem rtiču, ki je bil proglašen za naravni spomenik. Globina večine morskega dna v zalivu je manjša od 20 m.

Koprski zaliv, Debeli rtič, v ozadju Triglav