Komisija Pravičnost in mir

delovno telo Sloven­ske ško­fov­ske konference

Komisija Pravičnost in mir, s kratico KPM, je delovno telo Sloven­ske ško­fov­ske konference (SŠK) za področ­je družbene pravičnosti, miru in spo­štovanja človekovih pravic. Komisija raziskuje odprta in pereča vpraša­nja, preis­kuje in obravnava vprašanja, ki zadevajo družbeno pravičnost, mir in spoštovanje človekovih pravic v Republiki Sloveniji in zunaj nje. Sodeluje tudi s sorodnimi komisijami evropskih in drugih škofovskih kon­ferenc ter vzdržuje redne stike s Papeškim svetom Pravičnost in mir v Rimu. V svojih prizade­va­njih sodeluje tudi z dru­gimi organizacijami, gibanji in u­stanova­mi, katerih nameni in duh so ji sorodni.[1]

Logotip Komisije Pravičnost in mir

VodstvoUredi

Predsednik Komisije je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, tajnik pa Tadej Strehovec.

Prvi predsednik, ki je komisijo oblikoval v razpoznavno ustanovo Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji je bil od leta 1985 do 2013 Anton Stres.

ZgodovinaUredi

Komisija Pravičnost in mir je bila ustanovljena skupaj z drugimi sveti Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) 24. septembra 1985 in dokončno potrjena naj seji Slovenske pokrajinske konference v Mariboru 19. novembra 1985, ustanovitev pa je postala pravnomočna 1. januarja 1986. Tedaj je začel obstojati in delovati Svet Pravičnost in mir pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci. Od 18. do 20. oktobra 1985 je takratni predsednik Anton Stres že sodeloval na razširjenjem sestanku evropskih komisij Pravičnost in mir v Cartignyju blizu ŽeneveSvet je imel prvo sejo šele 3. oktobra 1986. Prvi člani so bili trije: Alojzij Snoj, Anton Stres in Jože Vidrih. februar septembra 1987 se Svet Pravičnost in mir preimenoval v Komisijo Pravičnost in mir. Naslednje leto pa so se ji pridružili še Borut Košir, M. Lavrič(ime?) in Ivan Štuhec. Tako je ostalo do konca prvega mandata, 1. januarja 1991, ko so komisijo sestavljali naslednji člani: Lojze Gosar, Drago Klemenčič, Borut Košir, D. Smrdel(ime?), Anton Stres, Ivan Štuhec in Alojz Žerovnik. Vendar so sodelovali še drugi strokovnjaki, ki so bili vedno sproti povabljeni. V drugem obdobju je s priznanjem Slovenske škofovske konference tudi Komisija Pravičnost in mir dobila položaj narodne komisije in s tem polnopravno članstvo v Evropski konferenci komisij Pravičnost in mir. V tem smislu je bil tudi dodelan Statut in Pravilnik komisije, ki ga je Slovenska škofovska konferenca potrdila 21. februarja 1994.

Novinarska konferenca Komisije Pravičnost in mir

Ob desetletnici delovanja Komisije je tedanji predsednik Anton Stres zapisal: "Kako prav so imeli slovenski škofje, ko so pred desetletjem ustanovili komisijo Pravičnost in mir, čeprav je v začetku imela samo položaj komisije pri pokrajinski konferenci slovenskih škofov. Kajti kmalu po njeni ustanovitvi se je v Sloveniji demokratična zavest vedno hitreje prebujala in uveljavljala. Katoliška Cerkev, ki je bila skupaj z nekaterimi drugimi verskimi skupnostmi edino območje, ki ni bilo pod neposrednim vodstvom vladajoče partije in so njeni člani zaradi tega, ker se ni hotela ukloniti njenemu monopolu, v preteklosti veliko trpeli, se je že s samim tem dejstvom uvrščala v prednjo vrsto demokratičnih hotenj. Komisija Pravičnost in mir je to poslanstvo Cerkve vzela zavestno za svojo nalogo, s tem ko si je zadala dolžnost, da bo branila človekove pravice in družbeno pravičnost. Kajti članom komisije Pravičnost in mir je bilo od vsega začetka jasno, da njihova naloga ni samo obramba pravic Cerkve in njenih članov, čeprav se ni bilo mogoče izogniti tudi tem nalogam. Vendar so pravice Cerkve in njenih članov samo del občih človekovih pravic in so lahko zavarovane samo v demokratičnem družbenem okolju. To je bilo treba šele vzpostaviti in ta naloga še dandanes ni opravljena. Pravzaprav so svoboda, demokracija, družbena pravičnost in medsebojno spoštovanje take naloge, ki niso nikoli dokončane, zato je tudi poslanstvo Komisije Pravičnost in mir neomejeno."[2]

IzjaveUredi

Vsebinsko pa delo komisije odseva predvsem v izjavah za slovensko in mednarodno javnost, ki so bile v tiskani obliki zbrane ob 10-letnici obstoja Komisije (1995).

# Datum Izjava
1. 2. december 1986 O ugovoru vesti
2. 22. marec 1987 O ugovoru vesti in "Novi reviji"
3. 25. junij 1987 O spoštovanju človekovih pravic v SFRJ
4. 20. november 1987 Pravice slovenske manjšine na Koroškem
5. 11. marec 1988 Ustavne spremembe in človekove pravice
6. 2. junij 1988 Ob aretaciji Janeza Janša
7. 6. julij 1988 Ob sojenju štirim obtoženim
8. 7. oktober 1988 Zaskrbljenost zaradi mednarodnih odnosov
9. 11. januar 1989 Za svobodo združevanja
10. 24. februar 1989 O dogodkih na Kosovu
11. 24. maj 1989 Obramba človekovih pravic
12. 7. julij 1989 Za vsenarodni nastop
13. 31. oktober 1989 Podpora slovenski manjšini v Italiji
14. 31. oktober 1989 Podpora prizadevanjem za demokracijo in pravico do samoobrambe
15. 16. januar 1990 Za pluralizem, obveščenost, svobodne volitve
16. 2. julij 1990 Za globlje razumevanje sprave
17. 27. november 1990 Izjava ob plebiscitu
18. 6. maj 1991 Proti nasilju na Hrvaškem
19. 23. maj 1991 O javnem obveščanju
20. 24. maj 1991 Proti nasilju jugoslovanske armade
21. 27. junij 1991 Poziv svetovni javnosti
22. 27. junij 1991 Izjava in poziv mednarodni javnosti
23. 28. junij 1991 Poziv evropskim komisijam pravičnost in mir
24. 4. julij 1991 Poziv prebivalcem Slovenije za strpnost
25. 13. september 1991 O domnevni ustavni pravici do splava
26. 13. september 1991 Poziv odgovornim evropske skupnosti za Hrvaško
27. 20. december 1991 Ne strinjamo se z ustavnim predlogom glede splava
28. 13. april 1992 Ob drugi obletnici demokratičnih volitev
29. 8. junij 1992 Izjava ob uboju Ivana Krambergerja in glede splava
30. 23. oktober 1992 Za dosledno spoštovanje človekovih pravic v šolstvu
31. 10. december 1992 Poziv za mir v Bosni in Hercegovini
32. 20. april 1993 Za temeljito raziskavo vseh sumljivih poslov
33. 17. januar 1994 Za poštenje in zakonitost
34. 14. marec 1994 V podporo boju proti korupciji
35. 24. marec 1994 Za popolno resnico o "primeru Smolnikar"
36. 24. marec 1994 Za celovito reševanje spornega delovanja obveščevalnih služb
37. 5. april 1994 Proti dušenju demokracije
38. 15. september 1994 Za demokracijo v pozitivnem pomenu
39. 14. november 1994 Pomembnost območnih volitev
40. 6. marec 1995 Za šolstvo brez diskriminacije
41. 7. april 1995 Za slovesnosti v duhu sprave
42. 21. junij 1995 Poziv za rešitev življenja Marka Jakomina
43. 23. oktober 1995 Proti pobudi za splošen odvzem državljanstva neslovencem
44. 6. september 1996 Za spoštovanje političnih pravic in pravno državo
45. 19. maj 1997 Pridružitev Slovenije evropski zvezi
46. 17. november 1997 Za dobro in odgovorno volilno udeležbo
47. 1. januar 1997 Ob naraščanju zasvojenosti z drogami
48. 25. junij 1999 Za večjo verodostojnost državnih institucij
49. 25. oktober 1999 Izjava o ureditvi množičnih grobišč
50. 6. april 2000 Za spoštovanje demokratično izražene volje državljanov
51. 18. julij 2000 O umetni oploditvi
52. 8. januar 2001 Proti izkoriščanju zaposlenih in za zaščito družine
53. 7. februar 2001 Prebežniki so ljudje
54. 22. marec 2001 Umik pravilnika in odpoved nakupom ob nedeljah
55. 12. april 2001 Stališče o evtanaziji
56. 2. oktober 2001 Razkritje množičnega morišča v Slovenski Bistrici
57. 15. april 2002 Za zaščito družine in nedeljski počitek
58. 10. junij 2002 Slovenija sodi v Evropsko unijo in v Nato
59. 5. september 2002 Poziv v zvezi z razmerami v piranskem zalivu in aretacijo Joška Jorasa
60. 3. marec 2003 Vojna ni rešitev
61. 21. avgust 2003 O verski nestrpnosti; About religious intolerance
62. 8. september 2003 Poziv Komisije Pravičnost in mir k udeležbi na referendumu o nedeljskem delu v trgovinah
63. 17. februar 2004 Davčna politika v Republiki Sloveniji
64. 13. september 2005 Referendum o zakonu o RTV Slovenija
65. 25. oktober 2005 Stališče KPM do povečanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
66. 18. april 2006 Izjava Komisije pravičnost in mir pri SŠK o pridobivanju italijanskega državljanstva
67. 4. maj 2006 Proti širitvi igralništva na račun temeljnih vrednot – igralništvo odpira mnoge družbene probleme
68. 18. julij 2006 Izjava KPM o zagrebškem nadškofu in kardinalu blaženem Alojziju Stepincu
69. 31. julij 2006 Človeško življenje ni potrošni raziskovalni material; La vita umana non è materiale di ricerca da commercializzare
70. 17. november 2006 Poziv Komisije Pravičnost in mir pri SŠK k strpnosti do članov romske skupnosti
71. 16. julij 2007 Poziv slovenskim članom Amnesty International
72. 26. oktober 2007 Izjava Komisije Pravičnost in mir ob svetovnem dnevu varčevanja
73. 2. november 2007 Stališče Komisije Pravičnost in mir pri SŠK glede raziskovanja pri verskih obredih
74. 13. maj 2008 Izjava treh Komisij Pravičnost in mir o medvojnih in povojnih dogodkih
75. 5. 2008 Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije; Responsible for Life and the Future of Slovenia
76. 10. 2008 Izjava ob tednu razorožitve; Settimana mondiale del disarmo
77. 11. 2008 Odgovorno soočanje z družbenimi posledicami svetovne finančne krize
78. 10. marec 2009 Izjava KPM ob odkritju grobišča povojnih pobojev v rudniškem rovu v Hudi Jami; Statement about the discovery of a mass grave containing victims of post–war execution; Scoperta sconvolgente di cadaveri in Slovenia
79. 21. avgust 2009 Izjava KPM ob prvem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov; Dichiarazione della Commissione Giustizia e Pace della CES sulla prima Giornata europea della memoria; A statement Remembrance Day for the Victims of Totalitarian and Authoritarian Regimes
80. 25. maj 2010 "Mir je sad pravičnosti" – Izjava o arbitražnem sporazumu; Peace is the fruit of justice
81. 29. junij 2010 Za vrednoto strpnosti in spoštovanje do vseh
82. 31. avgust 2010 Za spoštljivo in demokratično razpravo o predlogu družinskega zakonika
83. 25. oktober 2010 Državljani imamo pravico do pravne in socialne države
84. 5. april 2011 Referenduma zahtevata nov družbeni dogovor
85. 17. junij 2011 Za čim širše soglasje o Družinskem zakoniku
86. 4. oktober 2011 Medreligiozni in medkulturni dialogi – spremembe in izzivi naše solidarnosti
87. 14. november 2011 »Naj se sliši vaš glas!« Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije 2011
88. 27. december 2011 Zavzemimo se za vrednoto družine in zakonske zveze
89. 5. januar 2012 Zavzemanje za družino ne more biti »kulturna blokada« Slovenije
90. 13. februar 2012 Versko svobodo je potrebno varovati tudi v primeru Judovske in Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji
91. 11. maj 2012 Nasprotujemo kristjanofobičnemu zažigu križa v Strunjanu
92. 5. november 2012 Vabilo k udeležbi na predsedniških volitvah 2012
93. 28. november 2012 Nasilje ne sme nadomestiti demokracije
94. 7. junij 2013 Za pravično sodstvo
95. 1. julij 2013 Svoboda veroizpovedi je sestavni del pravične družbe
96. 8. november 2013 Za čim širše družbeno soglasje o Zakonu o davku na nepremičnine
97. 20. maj 2014 Udeležba na volitvah je pravica in dolžnost za vsakega kristjana
98. 24. junij 2014 O pravičnosti, pravni državi in začetku prestajanja zaporne kazni Janeza Janše
99. 21. maj 2015 Pravica do spoštljive svobode izražanja
100. 9. februar 2015 Stališče Komisije pravičnost in mir SŠK o evtanaziji
101. 24. april 2015 Pravosodje in mediji morajo biti vedno v službi demokracije
102. 24. april 2015 Stališče KPM o spomeniku žrtvam vseh vojn
103. 31. avgust 2015 Poskrbimo za vse brate in sestre
104. 7. december 2015 Starši na referendumu zaščitite otroke!
105. 14. januar 2016 Odziv Komisije Pravičnost in mir pri SŠK na onečaščenje prostora namenjenega gradnji Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani
106. 19. avgust 2016 Etična in socialna izhodišča za pogajanja o sklenitvi Čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe

[3]

ViriUredi

  1. Cerkev, Katoliška. "Komisija Pravičnost in mir | Katoliška Cerkev". katoliska-cerkev.si. Pridobljeno dne 2016-07-08.
  2. Cerkev, Katoliška. "Kratka zgodovina | Katoliška Cerkev". katoliska-cerkev.si. Pridobljeno dne 2016-07-08.
  3. Cerkev, Katoliška. "Izjave | Katoliška Cerkev". katoliska-cerkev.si. Pridobljeno dne 2016-07-08.

Zunanje povezaveUredi