Javni interes

Javni interes v slovenski zakonodaji omenja Zakon o splošnem upravnem postopku, in sicer v 144. členu in posredno nakaže kaj bi to bilo v 2. odstavku le tega.

Nujni ukrepi po 4. točki prejšnjega odstavka so podani, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti.

Javni interes je torej preprečevanje nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, je zagotavljanje javnega redu in miru ter skrb oz. preprečitev nevarnosti za javno varnost in/ali za premoženje večje vrednosti.

Javni interes je poleg naštetega pravzaprav vsak v pravnem predpisu utemeljen interes, ki se je tja vpisal po demokratičnem postopku, kjer se je uskladil interes večine državljanov. Na primer, omejitev hitrosti v naselju je določena v področnem predpisu in to je javni interes, konkretno določen v pravnem predpisu.