ISO 4217 je mednarodni standard, ki določa tričrkovne kratice za valute držav. Nad standardom bdi Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO).

Prvi dve črki oznake ISO 4217 predstavlja dvočrkovna kratica države, določena s standardom ISO 3166, tretja črka pa je navadno začetnica valute.

Seznam kratic valut

uredi

Seznam opuščenih oznak

uredi