Jugoslovanski dinar

denarna valuta treh jugoslovanskih držav med letoma 1918 in 2003

Jugoslovanski dinar (DIN, YUD) je bila valuta predvojne Kraljevine Jugoslavije, povojne Socialistične federativne republike Jugoslavije in Zvezne republike Jugoslavije. Slednja ga je leta 2003 v Srbiji zamenjala s srbskim dinarjem, v Črni gori pa z evrom. V Sloveniji ga je ob osamosvojitvi leta 1991 zamenjal slovenski tolar. Oznaka valute je bila YUD, manjše enote pa pare: 1 dinar = 100 par.

Bankovci iz leta 1957
Bankovec za 1000 dinarjev – pogovorno »jur«, izdan leta 1920, z upodobitvijo svetega Jurija
Kovanca iz leta 1955 in 1963 - averz
Kovanca iz leta 1955 in 1963 - reverz
Bankovec za milijon dinarjev iz leta 1989
Bankovec za 500 bilijonov dinarjev iz 1993

Že prej ne preveč stabilna valuta, je bila v zadnjih letih SFRJ in prvih letih ZRJ zaznamovana s hiperinflacijo.

Po sv. Juriju, ki je v času Kraljevine Jugoslavije bil upodobljen na bankovcu za 1000 dinarjev, je izšla beseda »jur«, ki v pogovorni slovenščini še danes označuje tisočaka v katerikoli valuti.

V obdobju povojne Jugoslavije je bil dinar dvakrat denominiran. Leta 1965 so mu odvzeli dve ničli, vendar se ljudje niso in niso mogli navaditi na spremembo in so v pogovorih še kar uporabljali t. i. »stare dinarje«. »Jur« je bil tako vreden 10 »novih« dinarjev, »milijon« 10.000 ipd. To se je obdržalo vse do pričetka leta 1990, ko je prišlo do nove denominacije: zaradi hiperinflacije razvrednotenemu dinarju so odvzeli še štiri ničle in en »najnovejši« dinar je tako ustrezal 10.000 prejšnjim dinarjem oz. »prastaremu« »milijonu«. Takrat so izdali bankovec z največ natisnjenimi ničlami (500.000.000.000 dinarjev).