Heterociklična spojina

Heterociklična spojina ali obročna struktura je ciklična spojina, ki jo sestavljajo atomi vsaj dveh različnih elementov kot členi obroča ali obročev.[1] Heterociklična kemija je veja organske kemije, ki se ukvarja s sintezo, z lastnostmi in uporabo heterociklov.

strukture in imena pogostih in manj pogostih heterocikličnih spojin
Piridin je primer heterociklične spojine.
ciklo-Oktažveplo je primer homociklične spojine.

Med heterociklične spojine spadajo vse nukleinske kisline, večina zdravilnih učinkovin, večina biomase (celuloza in sorodni materiali) ter veliko naravnih in sintetičnih barvil.

Slike Uredi

Imena v ležeči pisavi zagovarja IUPAC in ne sledijo Hantzsch-Widmanovi nomenklaturi
Nasičeni Nenasičeni
Heteroatom Dušik Kisik Žveplo Dušik Kisik Žveplo
3-atomski obroč Aziridin Oksiran Tiiran Azirin Oksiren Tiiren
           
4-tomski obroč Azetidin Oksetan Tietan Azet Okset Tiet
           
5-atomski obroč Pirolidin Oksolan Tiolan Pirol Furan Tiofen
           
6-atomski obroč Piperidin Oksan Tian Piridin Piran Tiopiran
           
7-atomski obroč Azepan Oksepan Tiepan Azepin Oksepin Tiepin
           

Uporaba Uredi

Heterociklične spojine so prodorne na mnogih področjih znanosti in tehnologije.[2] Veliko zdravil je heterocikličnih spojin.[3]

Viri Uredi

  1. IUPAC Gold Book heterocyclic compounds
  2. Thomas L. Gilchrist "Heterocyclic Chemistry" 3rd ed. Addison Wesley: Essex, England, 1997. 414 pp. ISBN 0-582-27843-0.
  3. Companies with the highest number of patents related to heterocyclic compounds.

Zunanje povezave Uredi