Etilenoksid (tudi etox, kratica: EO) je ključni vmesni izdelek pri proizvodnji številnih pomembnih kemikalij. Glavni porabnik je proizvodnja etilenglikolov (EG), drugi pomembni porabniki pa so proizvodnja etoksilatov, glikolnih etrov in etanolaminov.

Etilenoksid

Lastnosti uredi

Etilenoksid je strupen in povzroča raka pri človeku. Plinski EO je vnetljiv, tudi če ni zmešan z zrakom, in lahko eksplozivno razpada. Etilenglikoli so stabilne, nekorozivne tekočine, ki lahko rahlo dražijo oči, ob trajnem stiku pa tudi dražijo kožo.

Etilenoksid se izdeluje iz etilena in kisika (ali zraka) z reakcijo v plinastem stanju in s srebrom kot katalizatorjem. Katalizator ni 100-odstotno selektiven, del vstopnega etilena se pretvori v CO2 in vodo. Reakcijsko toploto, ki se sprošča v reaktorjih za EO, izrabljamo za pridobivanje pare za ogrevanje v obratu. EO izločimo iz plinskega izpusta iz reaktorja z absorpcijo v vodi, nato pa ga koncentriramo v izparjalniku. V procesu s kisikom usmerjamo del reciklirnega plina iz EO absorberja skozi kolono, v kateri z absorpcijo izločimo ogljikov oksid (v vroči raztopini kalijevega karbonata), nato pa ogljikov dioksid izločimo iz raztopine karbonata z izparjanjem.

Nevarne lastnosti uredi

Inhalacija

V primeru inhalacije lahko nastanejo naslednji simptomi: otopelost, bolečine v nogah, izobličenost obraza, monotono govorjenje, oslabitev refleksov, tresoče roke, rdeče-vijolična barva perifernih delov telesa, vegetativne motnje in prenehanje dihanja. Pri manjšem izpostavljanju se pojavi vrtoglavica in bruhanje.

Stik s kožo

Tekoči etilenoksid povzroča ozebline (zaradi hitrega izhlapevanja). Etilenoksid v tekočem in plinastem stanju draži kožo (občutek toplote), kasneje se pojavijo mehurji ali druge globoke poškodbe kože. Lahko se pojavi preobčutljivost kože.

Stik z očmi

Lahko povzroči draženje in vnetje, motnje vida; možna poškodba roženice

Zaužitje

Simptomi enaki kot pri vdihavanju.

Možni kronični vplivi

Lahko povzroči raka in/ali genetske okvare.

Ekotoksikološki podatki uredi

Mobilnost

Je plin pri normalnih pogojih. Tekočina hitro hlapi.

Ostale informacije

Pri reakciji z vodo se tvori monoetilen glikol. Stopnja nevarnosti za vode: 1. Koncentracija etilenoksida v odpadnem plinu ne sme presegati 6 mg/m3.

Odstranjevanje uredi

Etilenoksid v plinasti fazi odstranimo z adsorpcijo z aktivnim ogljem ali s sežiganjem v peči.

Onesnažene vode se očistijo s postopkom zračenja ali biološke razgradnje.

Glej tudi uredi