Odpre glavni meni

Gomilno grobišče

Gomila je v arheologiji kup kamenja ali prsti nasute na grob ali grobove.

Gomile so navadno okrogle tlorisne oblike velike od nekaj pa tudi do 50 in več metrov, visoke od pol pa tudi do 8 in več metrov. Pokop v gomile je bil značilen le za nekatera obdobja in kulture od neolitika do posameznih primerov v srednjem veku. V Sloveniji so gomile znane iz srednje bronaste dobe, na vzhodu v okviru južnoalpske bronastodobne kulture gomil (Brinejeva gora nad Zrečami), predvsem pa v železni kulturni dobi Dolenjske (Stična, Magdalenska gora) in Štajerske (Breg).