Breg (nemško Frög) je naselje s slovenskim prebivalstvom v Rožu, v južnem delu Celovške kotline na nadmorski višini 475 mnm, 12 km jugovzhodno od Beljaka.

Arheologija uredi

Na gričevnatem gozdnem področju nad naseljem je ležalo halštatsko grobišče, ki je štelo preko 300 gomil. Prva arheološka raziskovanja tega področja segajo v 2. polovico 19. stoletja, zadnja pa so bila opravljena v letih 1962 - 1966 ob gradnji avtoceste. Najdišče pri Bregu se uvršča v t. i. jugovzhodno alpsko halštatsko kulturo in sicer v njeno koroško skupino, za katero je značilen žgani individualen pokop v gomili, za kulturno življenje pa močan vpliv iz Italije.