Glottolog

spletna bibliografska podatkovna zbirka svetovnih jezikov.

Glottolog je brezplačna spletna bibliografska podatkovna zbirka svetovnih jezikov. Poleg popisa jezikoslovnih gradiv (slovnice, člankov, slovarjev), ki opisujejo posamezne jezike, podatkovna zbirka vsebuje tudi najsodobnejše jezikovne pripadnosti na podlagi dela strokovnjakov s področja jezikoslovja.

Glottolog
ProducerInštitut Maxa Plancka za znanost o človeški zgodovini (Nemčija)
Jezikiangleščina
Dostop
Strošekbrezplačno
Pokritost
Strokovna področjajezikoslovje
Povezave
Spletna stranglottolog.org

Glottolog so najprej razvili na Inštitutu Maxa Plancka za evolucijsko antropologijo v Leipzigu, med letoma 2015 in 2020 pa na Inštitut Maxa Plancka za znanost o človeški zgodovini v Jeni. Njegova glavna skrbnika sta jezikoslovca Harald Hammarström in Martin Haspelmath.

Pregled in značilnosti

uredi

Sebastian Nordhoff in Harald Hammarström sta leta 2011 ustanovila projekt Glottolog/Langdoc.[1][2] Nastanek Glottologa je deloma spodbudilo pomanjkanje celovite jezikovne bibliografije, zlasti v katalogu Ethnologue.[3]

Glottolog ponuja katalog svetovnih jezikov in jezikovnih družin ter bibliografijo posameznih jezikov. Od Ethnologuea se razlikuje v več pogledih:

 • vključuje samo tiste jezike, za katere so uredniki lahko potrdili, da obstajajo in da se razlikujejo. Različice, ki niso bile potrjene, vendar so podedovane iz drugega vira, so označene kot »nepravi« (spurious) ali »nepotrjeni« (unattested).[a]
 • poskuša samo razvrstiti jezike v družine, za katere je dokazano, da so veljavne skupine na podlagi raziskav jezikoslovcev, specializiranih zanje.
 • na voljo so izčrpne bibliografske informacije, zlasti za manj znane ali premalo opisane jezike.
 • v omejenem obsegu so alternativna imena navedena glede na vire, ki jih uporabljajo.
 • razen ene same točke na zemljevidu v njegovem geografskem središču ni na voljo nobenih etnografskih ali demografskih podatkov.

Imena jezikov, uporabljena v bibliografskih vnosih, so označena s kodo ISO 639-3 ali lastno kodo Glottologa (Glottocode). Na voljo so zunanje povezave do ISO, Ethnologue in drugih spletnih jezikovnih podatkovnih zbirk.

Najnovejša različica je 5.0, izdana pod mednarodno licenco Creative Commons Attribution 4.0 leta 2024.[4]

Projekt je del projekta Cross-Linguistic Linked Data (CLLD), ki ga gosti Inštitut Maxa Plancka za znanost o človeški zgodovini.[5]

Jezikovne družine

uredi

Glottolog je pri ugotavljanju pripadnosti jezikov in družin bolj konservativen kot druge podatkovne zbirke glede na stroga merila za postuliranje večjih skupin. Po drugi strani je podatkovna zbirka bolj permisivna v smislu obravnavanja neklasificiranih jezikov kot izolatov. Izdaja 5.0 navaja 430 družin materno govorjenih jezikov[b] in izolate, kot sledi:[6]

Seznam Glottologovih genealoških družin
slovensko ime družine angleško ime regija[c] podružine število jezikov*[d] ISO 639 Glottocode
atlantskokongovski Atlantic-Congo A 916 1.410 alv atla1278
avstronezijski Austronesian A, E, JA, O 750 1.274* map aust1307
indoevropski Indo-European A, AV, E, JA, O, SA 348 586* ine indo1319
sinotibetanski Sino-Tibetan E 310 514* sit sino1245
afroazijski Afro-Asiatic A, E 241 381* afa afro1255
jedrskotransnovogvinejski Nuclear Trans New Guinea O 188 316* ngf nucl1709
pamanjunganski Pama-Nyungan AV, O 158 250 pama1250
otomanguejski Otomanguean SA 104 181 omq otom1299
avstroazijski Austroasiatic E 95 158 aav aust1305
taikadajski Tai-Kadai E 65 95* taik1256
dravidski Dravidian E 47 82 dra drav1251
aravaški Arawakan JA, SA 55 77 awd araw1281
mandski Mande A 57 75 dmn mand1469
tupijski Tupian JA 45 70 tup tupi1275
utoazteški Uto-Aztecan SA 40 69* azc utoa1244
srednjesudanski Central Sudanic A 37 63 csu cent2225
nilotski Nilotic A 37 56 nilo1247
jedrskotorricellijski Nuclear Torricelli O 30 55 nucl1708
uralski Uralic E 31 49 urj ural1272
algijski Algic SA 26 47 aql algi1248
athabaskanskoejaškotlingitski Athabaskan-Eyak-Tlingit SA 27 46 xnd atha1245
panotakananski Pano-Tacanan JA 21 45 pano1259
kečuanski Quechuan JA 24 43 que quec1387
turški Turkic E 30 43 trk turk1311
karibanski Cariban JA 23 42 cari1283
hmongmienski Hmong-Mien E 24 43* hmx hmon1336
kruški Kru A 27 38 kro krua1234
nakhdagestanski Nakh-Daghestanian E 22 36 nakh1245
sepiški Sepik O 20 36 sepi1257
majevski Mayan SA 25 34 myn maya1287
nižjesepiškoramuški Lower Sepik-Ramu O 2 + 14 6 + 24 lowe1423
ramu1234
jedrskomakrožejski Nuclear-Macro-Je JA 15 29 nucl1710
čibčanski Chibchan JA, SA 18 27 cba chib1249
tukanski Tucanoan JA 22 26 tuca1253
sališanski Salishan SA 15 25 sal sali1255
timorskoalorskopantarski Timor-Alor-Pantar O 14 23 timo1261
dogonski Dogon A 9 20 dogo1299
jezerskoplaninski Lakes Plain O 10 20 lake1255
mihezokejski Mixe-Zoque SA 11 19 mixe1284
ta-ne-omotski Ta-Ne-Omotic A 7 19 gong1255
jamski Yam O 9 19 more1255
siuanski Siouan SA 12 18 sio siou1252
animski Anim O 9 17 anim1240
japonski Japonic E, O 11 17 jpx japo1237
mongolskokitanski Mongolic-Khitan E 9 17 xgn mong1329
mejnopapuanski Border O 7 15 bord1247
severnohalmaherski North Halmahera O 10 15 nort2923
tunguški Tungusic E 10 15 tuw tung1282
khoekvadski Khoe-Kwadi A 11 14 khoe1240
anganski Angan O 7 13 anga1289
eskimoaleutski Eskimo-Aleut E, SA 6 13 esx eski1264
mivoškocostanoanski Miwok-Costanoan SA 6 13 miwo1274
ndujski Ndu O 6 13 nduu1242
nubijski Nubian A 7 13 nub nubi1251
torskoorjaški Tor-Orya O 3 13 toro1256
totonakški Totonacan SA 7 13 toto1251
čapakurski Chapacuran JA 10 12 chap1271
gunviniguanski Gunwinyguan AV 6 12 gunw1250
kočimskojumanski Cochimi-Yuman SA 7 12* coch1271
irokeški Iroquoian SA 3 11 iro iroq1247
skouski Sko O 7 11 skoo1245
surmiški Surmic A 8 11 surm1244
zahodnodalyjski Western Daly AV 5 11 west2434
zahodnogeelvinkškozalivski Geelvink Bay O 3 10 geel1240
velikoandamaneški Great Andamanese E, O 7 10 gac grea1241
heibanski Heibanic A 6 10 heib1242
idžoidni Ijoid A 7 10 ijoi1239
mabanski Maban A 5 10 maba1274
njulnjulski Nyučnyulan AV 7 10 nyul1248
saharski Saharan A 7 10 saha1256
songhajski Songhay A 4 10 son song1307
južnobougainvillski South Bougainville O 8 10 sout2948
vororski Worrorran AV 3 10 worr1236
čokoški Chocoan JA 6 9 choc1280
daganski Dagan O 3 9 daga1274
tuuški Tuu A 5 9 tuuu1241
višjekverbski Greater Kwerba O 3 8 kwer1242
kajovskotanoanski Kiowa-Tanoan SA 4 8 kiow1265
koiarijski Koiarian O 5 8 koia1260
mailujski Mailuan O 2 8 mail1249
ozkotalodiški Narrow Talodi A 5 8 narr1279
bosavijski Bosavi O 3 7 bosa1245
čukotskokamčatski Chukotko-Kamchatkan E 4 7 chuk1271
dadžuški Dajuic A 3 7 daju1249
huitotski Huitotoan JA 4 7 huit1251
matakokški Matacoan JA 4 7 mata1289
muskogejski Muskogean SA 2 7 musk1252
pomoški Pomoan SA 4 7 pomo1273
aravanski Arawan JA 2 6 auf araw1282
bainingški Baining O 1 6 bain1263
barbacoanski Barbacoan JA 4 6 barb1265
čumaški Chumashan SA 2 6 chum1262
vzhodnostricklandski East Strickland O 1 6 east2433
kadugliškokrongoški Kadugli-Krongo A 3 6 xtc katc1249
kiwaijski Kiwaian O 1 6 kiwa1251
leftmayjski Left May O 3 6 left1242
lenguaškomaskojski Lengua-Mascoy JA 2 6 leng1261
nambikuarski Nambiquaran JA 3 6 namb1299
južnoptičjeglavi South Bird's Head Family O 2 6 sout1516
vakaški Wakashan SA 4 6 wak waka1280
janomamski Yanomamic JA 4 6 yano1268
zaparoški Zaparoan JA 4 6 zapa1251
abhaškoadigejski Abkhaz-Adyge E 2 5 abkh1242
arafundski Arafundi O 1 5 araf1243
kadoški Caddoan SA 3 5 cdd cadd1255
elemanski Eleman O 2 5 nucl1580
guahibški Guahiboan JA 3 5 guh guah1254
guaikurujski Guaicuruan JA 3 5 guai1249
kartvelski Kartvelian E 3 5 ccs kart1248
keramski Keram O 3 5 kera1258
komanski Koman A 3 5 koma1264
khajski Kxa A 1 5 kxaa1236
mirndijski Mirndi AV 2 5 mirn1241
misumalpski Misumalpan SA 3 5 misu1242
nimboranski Nimboranic O 3 5 nimb1257
pauwasijski Pauwasi O 2 5 pauw1244
sahaptinski Sahaptian SA 3 5 saha1239
joužnoomotski South Omotic A 3 5 sout2845
zahodnoptičjeglavi West Bird's Head O 2 5 west1493
ksinkški Xincan SA 2 5 xin xinc1237
yarebanski Yareban O 2 5 yare1250
jenisejski Yeniseian E 3 5 yeni1252
yuatski Yuat O 2 5 yuat1252
ajmarski Aymaran JA 2 4 ayma1253
modronilskomaoški Blue Nile Mao A 2 4 maoo1243
čičamski Chicham JA 2 4 jiva1245
činuški Chinookan SA 1 4 chin1490
čonski Chonan JA 2 4 chon1288
vzhodnodžebelski Eastern Jebel A 1 4 east2386
vzhodnotransflyjski Eastern Trans-Fly O 0 4 east2503
huavejski Huavean SA 2 4 huav1256
ivadžanski Iwaidjan Proper AV 1 4 iwai1246
kamakaški Kamakanan JA 1 4 kama1371
kunimaipanski Kunimaipan O 1 4 kuni1270
maidujski Maiduan SA 0 4 maid1262
makrogunvingujski Mangarrayi-Maran AV 1 4 mang1423
maningridski Maningrida AV 2 4 mani1293
naduhupski Naduhup JA 2 4 nada1235
severnobougainvillski North Bougainville O 1 4 nort2933
sentanijski Sentanic O 2 4 sent1261
šastanski Shastan SA 2 4 shas1238
sukijskogogodalski Suki-Gogodala O 2 4 suki1244
tamajski Tamaic A 2 4 tama1329
tangkijski Tangkic AV 2 4 tang1340
turamskokikorijski Turama-Kikori O 1 4 tura1263
valiojski Walioic O 1 4 wali1264
jokutski Yokutsan SA 2 4 yok yoku1255
jukagirski Yukaghir E 1 4 yuka1259
ainujski Ainu E 1 3 ain ainu1252
bororoanski Bororoan JA 1 3 boro1281
bulaški Bulaka River O 1 3 bula1259
čaruanski Charruan JA 0 3 char1238
dizijski Dizoid A 0 3 dizo1235
vzhodnoptičjeglavi East Bird's Head O 1 3 east1459
giimbijujski Giimbiyu AV 1 3 giim1238
gumuški Gumuz A 1 3 guk gumu1250
džarrakški Jarrakan AV 1 3 jarr1235
kalapujski Kalapuyan SA 0 3 kala1402
kamulskoelevalski Kamula-Elevala O 1 3 kamu1264
katlskotimaški Katla-Tima A 1 3 katl1246
kaveskarski Kawesqar JA 1 3 kawe1237
kajagarski Kayagaric O 1 3 kaya1327
kolopomski Kolopom O 1 3 kolo1268
kreškoadžajski Kresh-Aja A 1 3 kres1240
kuliaški Kuliak A 1 3 kuli1252
kvalejski Kwalean O 1 3 kwal1257
lepkijskomurkimskokembrajski Lepki-Murkim-Kembra O 0 3 lepk1239
mairasijski Mairasic O 0 3 mair1253
pebajskojaguaški Peba-Yagua JA 1 3 peba1241
salibski Saliban JA 1 3 sali1297
tekuistlateški Tequistlatecan SA 1 3 tequ1244
čimšianski Tsimshian SA 1 3 tsim1258
zahodnobomberaiski West Bomberai O 1 3 west2604
zahodnotasmanski Western Tasmanian AV 1 3 west2205
jangmanski Yangmanic AV 0 3 yang1287
zamukoški Zamucoan JA 1 3 zamu1243
amtoškomusanski Amto-Musan O 0 2 amto1249
araukanski Araucanian JA 0 2 arau1255
baibaijskofaški Baibai-Fas O 0 2 baib1250
bajonskoavbonski Bayono-Awbono O 0 2 bayo1259
bogiajski Bogia O 0 2 monu1249
boranski Boran JA 0 2 bora1262
bunabski Bunaban AV 0 2 buna1274
kahuapski Cahuapanan JA 0 2 cahu1265
čimakumski Chimakuan SA 0 2 nai chim1311
čikuitanski Chiquitano JA 0 2 cax chiq1253
kooški Coosan SA 0 2 coos1248
dosoškoturumsaški Doso-Turumsa O 0 2 doso1238
vzhodnokutubujski East Kutubu O 0 2 east2499
vzhodnodalyjski Eastern Daly AV 0 2 east2374
furski Furan A 0 2 fura1235
garrvaški Garrwan AV 0 2 garr1260
haidaški Haida SA 0 2 hai haid1248
harakmutščina Harakmbut JA 0 2 hara1260
hatamskomansimski Hatam-Mansim O 0 2 hata1242
hibitoškočolonski Hibito-Cholon JA 0 2 hibi1242
huarpeški Huarpean JA 0 2 huar1251
hurrianskourartski Hurro-Urartian E 0 2 hurr1239
inanvatanski Inanwatan O 0 2 inan1242
džaravaškoongijski Jarawa-Onge E 0 2 jara1244
Jicaquean SA 0 2 XXX YYYYYYYY
Kakua-Nukak JA 0 2 XXX YYYYYYYY
Katukinan JA 0 2 XXX YYYYYYYY
Kaure-Kosare O 0 2 XXX YYYYYYYY
Keresan SA 0 2 XXX YYYYYYYY
Konda-Yahadian O 0 2 XXX YYYYYYYY
Koreanic E 0 2 XXX YYYYYYYY
Kwomtari-Nai O 0 2 XXX YYYYYYYY
Lencan SA 0 2 XXX YYYYYYYY
Limilngan-Wulna AV 0 2 XXX YYYYYYYY
Manubaran O 0 2 XXX YYYYYYYY
Marrku-Wurrugu AV 0 2 XXX YYYYYYYY
Mombum-Koneraw O 0 2 XXX YYYYYYYY
Namla-Tofanma O 0 2 XXX YYYYYYYY
Nivkh E 0 2 XXX YYYYYYYY
North-Eastern Tasmanian 0 AV 2 XXX YYYYYYYY
severnodalyjski Northern Daly AV 0 2 XXX YYYYYYYY
Nyimang A 0 2 XXX YYYYYYYY
Otomaco-Taparita JA 0 2 XXX YYYYYYYY
Pahoturi O 0 2 XXX YYYYYYYY
Palaihnihan SA 0 2 XXX YYYYYYYY
Piawi O 0 2 XXX YYYYYYYY
Puri-Coroado JA 0 2 XXX YYYYYYYY
Rashad A 0 2 XXX YYYYYYYY
Senagi O 0 2 XXX YYYYYYYY
Somahai O 0 2 XXX YYYYYYYY
South-Eastern Tasmanian AV 0 2 XXX YYYYYYYY
južnodalyjski Southern Daly A 0 2 XXX YYYYYYYY
Tarascan SA 0 2 XXX YYYYYYYY
Taulil-Butam O 0 2 XXX YYYYYYYY
Teberan O 0 2 XXX YYYYYYYY
Temeinic A 0 2 XXX YYYYYYYY
Ticuna-Yuri JA 0 2 XXX YYYYYYYY
Uru-Chipaya JA 0 2 XXX YYYYYYYY
Wintuan SA 0 2 XXX YYYYYYYY
Yawa-Saweru O 0 2 XXX YYYYYYYY
Yuki-Wappo SA 0 2 XXX YYYYYYYY
Abinomn O 0 1 XXX YYYYYYYY
Abun O 0 1 XXX YYYYYYYY
Adai SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Aewa JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Aikanã JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Alsea-Yaquina SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Andaqui JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Andoque JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Anem O 0 1 XXX YYYYYYYY
Arutani JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Asabano O 0 1 XXX YYYYYYYY
Atacame JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Atakapa SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Bangime A 0 1 XXX YYYYYYYY
baskovščina Basque E 0 1 XXX YYYYYYYY
Beothuk SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Berta A 0 1 XXX YYYYYYYY
Betoi-Jirara JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Bilua O 0 1 XXX YYYYYYYY
Bogaya O 0 1 XXX YYYYYYYY
Burmeso O 0 1 XXX YYYYYYYY
Burushaski E 0 1 XXX YYYYYYYY
Camsá JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Candoshi-Shapra JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Canichana JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Cayubaba JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Cayuse SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Chimariko SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Chitimacha SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Chono JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Coahuilteco SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Cofán JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Comecrudan SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Cotoname SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Cuitlatec SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Culli JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Damal O 0 1 XXX YYYYYYYY
Dem O 0 1 XXX YYYYYYYY
Dibiyaso O 0 1 XXX YYYYYYYY
Duna O 0 1 XXX YYYYYYYY
Elamite E 0 1 XXX YYYYYYYY
Elseng O 0 1 XXX YYYYYYYY
Esselen SA 0 1 XXX YYYYYYYY
etruščina Etruscan E 0 1 ett etru1241
fasujščina Fasu O 0 1 faa fasu1242
Fulniô JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Fuyug O 0 1 XXX YYYYYYYY
Gaagudju AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Guachi JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Guaicurian SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Guamo JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Guató JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Gule A 0 1 XXX YYYYYYYY
Guriaso O 0 1 XXX YYYYYYYY
Hadza A 0 1 XXX YYYYYYYY
Hattic E 0 1 XXX YYYYYYYY
Hoti JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Hruso E 0 1 XXX YYYYYYYY
Iberian E 0 1 XXX YYYYYYYY
Irántxe-Münkü JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Itonama JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Jalaa A 0 1 XXX YYYYYYYY
Jirajaran JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Kaki Ae O 0 1 XXX YYYYYYYY
Kanoê JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Kapori O 0 1 XXX YYYYYYYY
Karami O 0 1 XXX YYYYYYYY
Karankawa SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Kariri JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Karok SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Kehu O 0 1 XXX YYYYYYYY
Kenaboi E 0 1 XXX YYYYYYYY
Kibiri O 0 1 XXX YYYYYYYY
Kimki O 0 1 XXX YYYYYYYY
Klamath-Modoc SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Kol (Papua New Guinea) O 0 1 XXX YYYYYYYY
Kujarge A 0 1 XXX YYYYYYYY
Kunama A 0 1 XXX YYYYYYYY
Kungarakany AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Kunza JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Kuot O 0 1 XXX YYYYYYYY
Kusunda E 0 1 XXX YYYYYYYY
Kutenai SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Kwaza JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Laal A 0 1 XXX YYYYYYYY
Lafofa A 0 1 XXX YYYYYYYY
Laragia AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Lavukaleve O 0 1 XXX YYYYYYYY
Leco JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Lule JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Máku JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Maratino SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Marori O 0 1 XXX YYYYYYYY
Massep O 0 1 XXX YYYYYYYY
Matanawí JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Mato Grosso Arára JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Mawes O 0 1 XXX YYYYYYYY
Maybrat-Karon O 0 1 XXX YYYYYYYY
Meroitic A 0 1 XXX YYYYYYYY
Mimi-Gaudefroy A 0 1 XXX YYYYYYYY
Minkin AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Mochica JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Molale SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Molof O 0 1 XXX YYYYYYYY
Mor (Bomberai Peninsula) O 0 1 XXX YYYYYYYY
Mosetén-Chimané JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Movima JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Mpur O 0 1 XXX YYYYYYYY
Muniche JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Mure JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Nara A 0 1 XXX YYYYYYYY
Natchez SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Nihali E 0 1 XXX YYYYYYYY
Odiai O 0 1 XXX YYYYYYYY
Omurano JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Ongota A 0 1 XXX YYYYYYYY
Oti JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Oyster Bay-Big River-Little Swanport AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Páez JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Pankararú JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Papi O 0 1 XXX YYYYYYYY
Pawaia O 0 1 XXX YYYYYYYY
Payagua JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Pele-Ata O 0 1 XXX YYYYYYYY
Pirahã JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Puelche JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Puinave JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Pumé JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Puquina JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Purari O 0 1 XXX YYYYYYYY
Pyu O 0 1 XXX YYYYYYYY
Ramanos JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Salinan SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Sandawe A 0 1 XXX YYYYYYYY
Sapé JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Sause O 0 1 XXX YYYYYYYY
Savosavo O 0 1 XXX YYYYYYYY
Sechuran JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Seri SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Shabo A 0 1 XXX YYYYYYYY
Shom Peng E 0 1 XXX YYYYYYYY
Siamou A 0 1 XXX YYYYYYYY
Siuslaw SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Sulka O 0 1 XXX YYYYYYYY
sumerščina Sumerian E 0 1 sux sume1241
Tabo O 0 1 XXX YYYYYYYY
Taiap O 0 1 XXX YYYYYYYY
Takelma SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Tallán JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Tambora O 0 1 XXX YYYYYYYY
Tanahmerah O 0 1 XXX YYYYYYYY
Taruma JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Tauade O 0 1 XXX YYYYYYYY
Taushiro JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Timote-Cuica JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Timucua SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Tinigua JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Tiwi AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Tonkawa SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Touo O 0 1 XXX YYYYYYYY
Trumai JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Tunica SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Tuxá JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Umbugarla AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Urarina JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Usku O 0 1 XXX YYYYYYYY
Vilela JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Wadjiginy AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Wageman AV 0 1 XXX YYYYYYYY
Waorani JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Warao JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Washo SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Wiru O 0 1 XXX YYYYYYYY
Xukurú JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Yale O 0 1 XXX YYYYYYYY
Yámana JA 0 1 XXX YYYYYYYY
Yana SA 0 1 XXX YYYYYYYY
Yele O 0 1 XXX YYYYYYYY
Yerakai O 0 1 XXX YYYYYYYY
Yetfa O 0 1 XXX YYYYYYYY
Yuchi SA 0 1 XXX YYYYYYYY
jurakarščina Yuracaré JA 0 1 yuz yura1255
yurumanguíjščina Yurumanguí JA 0 1 qic yuru1243
zunijščina Zuni SA 0 1 zun zuni1245

Kreolščine so uvrščene v jezik, ki je zagotovil njihovo osnovno leksiko.

Poleg zgoraj naštetih družin in izolatov Glottolog uporablja več negenealoških družin za različne jezike:[7] Tako vsega skupaj navaja 8.219 jezikov.

materno govorjeni (spoken L1) 7.665
znakovni (sign)[8] 227
nerazvrstljivi (unclassifiable) potrjeni jeziki 0 120
pidžini (pidjins) 48 84
nepotrdjeni (unattested) 18 68
umetni (artificial) 2 31
govorni registri (speech registers) 15
mešani (mixed) 9
skupaj 8.219

Glottolog vsebuje tudi seznam domnevnih jezikov – nepravih jezikov, kot so umaknjeni vnosi ISO; vodeni za knjigovodske namene (385 vključno s 6 znakovnimi jeziki).[9]

Opombe

uredi
 1. Glej na primer razdelek Bookkeeping za jezike ISO, za katere je Glottolog menil, da so lažne razlike.
  Ta diskriminacija ne velja za narečja, od katerih so bila mnoga podedovana iz MultiTree ali drugih virov brez preverjanja.
 2. Znakovni jeziki so navedeni skupaj, vključno s tistimi, ki so tipološko razvrščeni kot vaški znakovni jeziki, kot so pidžin in neklasificirani jeziki, vendar brez trditve, da so nujno povezani.
 3. Geografske regije vključujejo »Papunezijo« (prekrivanka Papue (Nove Gvineje) in Avstronezije), ki se nanaša na otoke Otoške Jugovzhodne Azije in Oceanije, razen Avstralije. Tukaj je nadomeščen z 'Oceanija' ('O').
 4. Glottolog 5.0.

Sklici

uredi
 1. Nordhoff & Hammarström (2012).
 2. »About«. Glottolog 4.8 (v angleščini). Pridobljeno 10. julija 2023.
 3. Hammarström (2015).
 4. Hammarström et al. (2024).
 5. »Cross-Linguistic Linked Data« (v angleščini). Pridobljeno 22. februarja 2020.
 6. »Glottolog Families«. glottolog.org (v angleščini). Pridobljeno 7. decembra 2022.
 7. »Glottolog: About Languoids«. glottolog.org (v angleščini). Pridobljeno 27. januarja 2019.
 8. »Pseudo Family: Sign Language«. glottolog.org (v angleščini). Pridobljeno 10. julija 2023.
 9. »Glottolog Family: Bookkeeping«. glottolog.org (v angleščini). Pridobljeno 10. julija 2023.

Zunanje povezave

uredi