Frizijska grupa

matematični koncept

Frízijska grúpa je matematični koncept klasifikacije oblik na dvorazsežnih ploskvah, ki se na podlagi simetrij v vzorcu v eni smeri ponavljajo. Takšni vzorci se pogosto pojavljajo v arhitekturi in dekorativni umetnosti. Matematična obravnava takšnih vzorcev razkrije, da lahko obstaja točno sedem različnih vrst vzorcev.

Zgleda starogrških vzorcev s frizijsko grupo
Zgled vzorca s frizijsko grupo s Kačje stene (Koatepantli) v Tuli, Mehika

Frizijske grupe so dvorazsežne grupe na premici in imajo le eno smer ponavljanja. Povezane so z bolj zapletenimi tapetnimi grupami, ki klasificirajo vzorce ponavljajoče v dveh smereh.

Kakor tapetne grupe se frizijske grupe velikokrat predočijo s preprostim periodičnim vzorcem v obravnavani kategoriji.

Grupa se imenuje po frizu, delu antičnega templja med arhitravom in zatrepom.

Glej tudi uredi