Ekvivalenčni razred

Ekvivalenčni razred je v matematiki množica in ekvivalenčna relacija nad . To pomeni, da je ekvivalenčni razred elementa iz podmnožica vseh elementov v , ki so ekvivalentni z . To se lahko zapiše kot:

Skladnost (geometrijska kongruenca) je zgled ekvivalenčne relacije. Dva trikotnika na levi sta skladna, tretji in četrti pa nista skladna z nobenim drugim trikotnikom. Tako prva dva trikotnika pripadata enakemu ekvivalenčnemu razredu, tretji in četrti pa spadata v vsak svoj ekvivelenčni razred.

Zunanje povezave uredi