Frančiškanski samostan, Dubrovnik

samostan na Hrvaškem

Frančiškanski samostan stoji levo od Velikega Onofrijevega vodnjaka za renesančno cerkvijo sv. Spasa v Dubrovniku. Samostan so pričeli graditi leta 1317. Grajen je v prehodnem stilu iz romanike v gotiko. Najstarejši ohranjeni del samostanskega kompleksa je klaustar, ki ga z vseh štirih strani obdajajo romanski stebri. Na sredini samostanskega dvorišča je gotski vodnjak, nad njim pa kip sv. Frančiška.

Samostan s samostansko cerkvijo, pogled z dubrovniškega obzidja

Samostanska lekarna, ki obstaja že od leta 1317 in je ena najstarejših v Evropi. V samostanu čuvajo predmete, ki so povezani z zgodovino lekarne, poleg tega pa samostan hrani še izredno bogato bibloteško zbirko starih rokopisov, inkunabul in iluminiranih knjig.