Fosforjeva kislina

(Preusmerjeno s strani Fosforna kislina)

Fosforjeva, ortofosforjeva ali natančneje fosforjeva(V) kislina) je anorganska kislina s kemijsko formulo H3PO4. Kislina nastane z raztapljanjem difosforjevega pentaoksida (P2O5) v vodi. Fosforjev pentaoksid nastaja z zgorevanjem fosforja. Fosforjeva(V) kislina vsebuje tri vodikove atome, zato disociira v treh stopnjah:

Fosforjeva kislina
Phosphoric acid
Phosphoric acid
Imena
IUPAC imes
trihidroksidooksifosfor
fosforjeva(V) kislina
Druga imena
ortofosforna kislina
Identifikatorji
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.028.758
EC število
  • 231-633-2
Število E E338 (antioksidanti, ...)
RTECS število
  • TB6300000
UN število 1805
Lastnosti
H3PO4
Molska masa 98.00 g/mol
Videz bela trdna snov ali brezbarvna viskozna tekočina (>42 °C)
Gostota 1,685 g/ml (tekoča)
Tališče 42,35 °C (brezvodna)
29,32 (polhidrat)
Vrelišče 158 °C (razpada)
548 g/100 mL
Kislost (pKa) 2,12, 7,21, 12,67
Viskoznost 2,4–9,4 cP (85% vodna raztopina)
Nevarnosti
Korozivno (C)
R-stavki (zastarelo) R34
S-stavki (zastarelo) (S1/2), S26, (S45)
NFPA 704 (diamant ognja)
Plamenišče ni vnetljiva
Sorodne snovi
Sorodno fosforjeve oksokisline hipofosforna kislina
pirofosforna kislina
tripolifosforna kislina
hipofosforna kislina
perfosforna kislina
permonofosforna kislina
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

H3PO4H2PO4 + H3O

H3PO4H1PO4 + 2H3O

H3PO4PO4 + 3H3O


Zaradi treh predhodnih vodikovih atomov ima kislina strokovno predpono orto, ki velja za kisline z več H atomi. Ta lastnost da ortofosforjevi kislini možnost spajanja s kondenzacijo v polifosforjevo kislino (HPO3).

Fosforjeva (V) kislina, se uporablja predvsem za pridelovanje gnojil, pri tem predvsem soli in pralnih praškov, kot mehčalo za trdo vodo.