Fosforna kislina

Fosforna kislina
Phosphoric acid
Phosphoric acid
IUPAC-ime trihidroksidooksifosfor
fosforjeva(V) kislina
Druga imena ortofosforna kislina
Identifikatorji
Številka CAS 7664-38-2,
16271-20-8 (polhidrat)
EINECS število 231-633-2
UN število 1805
RTECS število TB6300000
ChemSpider 979
Lastnosti
Molekulska formula H3PO4
Molekulska masa 98.00 g/mol
Videz bela trdna snov ali brezbarvna viskozna tekočina (>42 °C)
Gostota 1,685 g/ml (tekoča)
Tališče

42,35 °C (brezvodna)
29,32 (polhidrat)

Vrelišče

158 °C (razpada)

Topnost (voda) 548 g/100 mL
Kislost (pKa) 2,12, 7,21, 12,67
Viskoznost 2,4–9,4 cP (85% vodna raztopina)
Nevarnosti
Varnostni list ICSC 1008
Korozivno (C)
EU Index 015-011-00-6
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
COR
R-stavki (zastarelo) R34
S-stavki (zastarelo) (S1/2), S26, (S45)
Plamenišče ni vnetljiva
Sorodne snovi
Sorodno fosforjeve oksokisline hipofosforna kislina
pirofosforna kislina
tripolifosforna kislina
hipofosforna kislina
perfosforna kislina
permonofosforna kislina
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Fosforna kislina (tudi ortofosforjeva kislina, pravilneje fosforjeva (V) kislina) je anorganska, mineralna kislina s kemijsko formulo H3PO4. Nastane iz raztapljanja difosforjevega pentaoksida P2O5, ki nastane z gorenjem fosforja, ki potrebuje toplotni katalizator za reakcijo. Fosforjeva (V) kislina disociira v treh stopnjah, zaradi treh vodikovih atomov;

H3PO4H2PO4 + H3O

H3PO4H1PO4 + 2H3O

H3PO4PO4 + 3H3O


Zaradi treh predhodnih vodikovih atomov ima kislina strokovno predpono orto, ki velja za kisline z več H atomi. Ta lastnost da ortofosforjevi kislini možnost spajanja s kondenzacijo v polifosforjevo kislino (HPO3).

Fosforjeva (V) kislina, se uporablja predvsem za pridelovanje gnojil, pri tem predvsem soli in pralnih praškov, kot mehčalo za trdo vodo.