Državnozborske volitve v Sloveniji 2011

Sedme volitve v Državni zbor Republike Slovenije so potekale 4. decembra 2011 in so odločile o devetdesetih članih Državnega zbora.[1] Redne volitve so bile sicer predvidene za leto 2012, štiri leta po volitvah leta 2008, vendar je po izglasovani nezaupnici vladi Boruta Pahorja, potem, ko sedem dni po glasovanju ni bil predlagan nov mandatar, predsednik republike Danilo Türk oznanil, da bo 21. oktobra razpustil parlament in razpisal volitve za 4. december. To so bile prve predčasne državnozborske volitve v zgodovini samostojne Slovenije.[2]

Državnozborske volitve v Sloveniji 2011
Zastava Slovenije
2008 ←
4. december 2011
→ 2014

90 sedežev
(neuradni rezultati)
  Prva stranka Druga stranka Tretja stranka
  Zoran Janković 2008 - SqCrop.jpg Jansa-rumsfeld2.jpg Borut Pahor 2010.jpg
Voditelj Zoran Janković Janez Janša Borut Pahor
Stranka PS SDS SD
Zadnje volitve nova stranka 28 sedežev, 29,3% 29 sedežev, 30,5%
Osvojenih sedežev 28 26 10
Sprememba Stagnacija 0 Upad 2 Upad 19

predhodni predsednik vlade

Borut Pahor
SD

novi predsednik vlade

Janez Janša
SDS

Glede točnega datuma je bilo sprva nekaj nejasnosti, saj ga slovenska ustava v primeru padca vlade ne določa povsem natančno in si ustavni pravniki glede tega niso bili enotni. Po mnenju nekaterih lahko predsednik države parlament v primeru, da ni novega mandatarja, razpusti takoj, po mnenju drugih pa šele po koncu tridesetdnevnega roka za izvolitev novega mandatarja.[3] Predsednik se je odločil za slednjo možnost in je razpustil parlament 21. oktobra, volitve pa so bile znotraj zakonskega roka najmanj 40 ter največ 60 dni kasneje. Večina parlamentarnih strank je s to odločitvijo soglašala.[4][5]

Volilni sistemUredi

Glavni članek: Volitve v Sloveniji.
 
Volilne enote v Sloveniji

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije potekajo po proporcionalnem sistemu s preferenčnim glasovanjem v 8 volilnih enotah, sestavljenih iz 11 volilnih okrožij. V vsaki volilni enoti je razdeljenih 11 poslanskih mandatov (eden na okrožje), ki se na ravni volilne enote in nato države delijo med politične stranke, sorazmerno z deležem oddanih glasov, ki jih prejme stranka in med kandidate znotraj strank glede na preference volivcev; tako bo razdeljenih 88 poslanskih mandatov.

Hkrati ločeno potekajo še volitve dveh poslancev narodnih skupnosti (italijanske in madžarske), ki pa sta izvoljena po večinskem volilnem sistemu v dveh posebnih volilnih enotah (tj. enotah narodnih skupnosti), kar pomeni, da imajo člani narodnih skupnosti vsak po dva glasova na volitvah v DZ (gre za pozitivno diskriminacijo).

Volilni prag za vstop v parlament je 4%.

Med novostmi v volilnem sistemu je nezdružljivost poslanske in županske funkcije, ki jo je Državni zbor uzakonil maja 2011 in bo v veljavi od teh volitev dalje.[6] Trenutno je v parlamentu 18 poslancev županov, ki se bodo morali ob morebitni ponovni izvolitvi odpovedati županski funkciji.[7]

ZakonodajaUredi

V skladu s Zakonom o volitvah v državni zbor, o evidenci volilne pravice in o volilni in referendumski kampanji je Državna volilna komisija (DVK) 24. oktobra 2011 sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčastne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 4. decembra 2011, s katerim so določeni časovni okviri predvolilnih opravil in samih volitev; predstavljena so opravila, ki se nanašajo na kandidate (zapisani so skrajni roki)[8]:

 • 9. november 2011: skrajni rok za določanje in oddajo kandidatskih list ter zbiranje podpore na predpisanih obrazcih;
 • 14. november 2011: skrajni rok za izvedbo postopka preizkusa zakonitosti kandidatur (liste oz. kandidate se potrdi, zavrne oz. se odpravijo formalne pomanjkljivosti);
 • 16. november 2011: sestava potrjenih list kandidatov z žrebom, s katerim se določa vrstni red in
 • 19. november 2011: javna objava seznamov list kandidatov.

Napovedi sodelovanja na volitvahUredi

Poleg državnozborskih političnih strank (SD, SDS, Zares, DeSUS, SLS, SNS in LDS) so sodelovanje na volitvah napovedali še:

Zavrnjene in potrjene listeUredi

Ker Gibanju za Slovenijo ni uspelo zbrati 8000 podpisov za nestrankarski nastop (zbrali so okoli 4.000), so preimenovali dotedanjo Junijsko listo, ki je nastopila na predhodnih volitvah, v Stranka Gibanje za Slovenijo.[22] Vladimir Prebilič, župan Kočevja, ki je bil kandidat za mandatarja gibanja, se ni strinjal s to odločitvijo in je umaknil svojo kandidaturo.[23]

14. novembra so volilne komisije volilnih enot zavrnile več kandidatnih list in sicer[24]:

Listo Stranke TRS so zavrnili zaradi neizpolnjevanja ženske kvote, kar je bila napaka pravnega zastopnika tretje volilne enote, ki je pomotoma vložil kandidaturo moškega.[26] V isti volilni enoti pa so zaradi neizpolnjevanja moške kvote zavrnili listo stranke Zelenih Slovenije.[27]

Isti dan pa so potrdili liste 15 drugih strank[28]:

Vse zavrnjene stranke so se pritožile na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki je 16. novembra zavrnilo vse pritožbe in s tem potrdilo odločitve volilnih komisij.[29]

Pri oddajanju kandidatne liste v 3. volilni (ljubljanski) enoti je nastal procedurni problem pri vlaganju liste LDS, ko se je generalni sekretar stranke Uroš Petohleb podpisal na zapisnik namesto Boštjana Ploštajnerja, pravnega zastopnika v tej enoti; ta zaplet pa ni vplival na sprejetje liste, ki je bila potrjena.[30]

Volilni koledarUredi

V skladu s Zakonom o volitvah v državni zbor, o evidenci volilne pravice in o volilni in referendumski kampanji je Državna volilna komisija (DVK) 24. oktobra 2011 sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčastne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 4. decembra 2011, s katerim so določeni časovni okviri predvolilnih opravil in samih volitev[31]:

 • 21. oktober 2011: dan razpisa volitev in začetek volilnih opravil;
 • 26. oktober 2011: imenovanje komisije za sestavo volilnega imenika državljanov - pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti;
 • 31. oktober 2011: okrajne volilne komisije sporočijo sedeže in območja volišč, politične stranke podajo predloge za predsednike, člane in namestnike članov volilnih odborov ter se izdela slovenskih državljanov, ki živijo v tujini;
 • 4. november 2011: državljani lahko sporočijo, da želijo glasovati po pošti in na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini, začetek predvolilne kampanje;
 • 5. november 2011: komisiji samoupravnih narodnih skupnosti posredujeta volilne imenike v potrditev;
 • 9. november 2011: skrajni rok za določanje in oddajo kandidatskih list ter zbiranje podpore na predpisanih obrazcih;
 • 10. november 2011: upravna enota razgrne volilne imenike;
 • 14. november 2011: skrajni rok za izvedbo postopka preizkusa zakonitosti kandidatur (liste oz. kandidate se potrdi, zavrne oz. se odpravijo formalne pomanjkljivosti);
 • 16. november 2011: sestava potrjenih list kandidatov z žrebom, s katerim se določa vrstni red;
 • 19. november 2011: javna objava seznamov list kandidatov;
 • 24. november 2011: posredovanje volilnih imenikov (tako slovenskih državljanov s stalnim/začasnim prebivališčem kot tudi tistih, ki so se odločili, da volijo tam) v tujino in posredovanje prošnje za glasovanje po pošti (oskrbovanci domov za ostarele, bolniki v bolnicah/zdraviliščih, priporniki/zaporniki);
 • 25. november 2011: potrjevanje volilnih imenikov in distribucija po okrajnih volilnih komisijah;
 • 29. november 2011: sporočitev seznama zaupnikov na voliščih;
 • 29. november - 1. december 2011: predčasno glasovanje:
 • 1. december: volilvci-invalidi lahko zaprosijo, da volijo na voliščih, ki so njim primerna, volivci brez stalnega prebivališča in volivci s stalnim bivališčem v tujini lahko sporočijo, kje v Slovenijo bi želeli voliti, bolni volivci lahko zaprosijo za volitve na svojem domu;
 • 2. december (24:00): konec javne volilne propagande;
 • 3. december (00:00 - 24:00): volilni molk;
 • 4. december: splošne volitve;
 • 5. december: izidi glasovanja po pošti iz Slovenije;
 • 12. december: izidi glasovanja po pošti iz tujine;
 • do 16. decembra: objava uradnega izida glasovanja oz. volitev;
 • 19. december: DVK posreduje podatke o volilni kampanji Računskemu sodišču RS.

Zaradi kršenja volilnega koledarja in sicer prepoznega odprtja volilnega transakcijskih računov je Stranka Humana Slovenija poslala predsedniku države Danilu Türku ustavno zahtevo za preklic in ponovni razpis predčasnih volitev. Prepozno so račune namreč odprli: Laszlo Gonsz, Socialni demokrati, Društvo za boljše upravljanje države - Lista Virant, Stranka mladih - Zeleni Evrope, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije, Roberto Batelli, Evo 12, Avion, Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija, Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, Neodvisna stranka Pomurja, Stara pravda - Stranka prava, Dušan Orban in Zeleni Slovenije.[32]

Rezultati izrednih splošnih volitev z dne 4.decembra 2011Uredi

Volilna komisija je objavila naslednje izide volitev[33]:

Na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor je imelo pravico glasovati skupaj 1.709.692 volivcev. Glasovalo je skupaj 1.121.573 volivcev. (Volilna udeležba je bila 65%.)

Kandidatna lista Število mandatov Število glasov Odstotek
Lista Zorana Jankoviča - PS 28 314.273 28,51 %
Slovenska demokratska stranka - SDS 26 288.719 26,19 %
Socialni demokrati - SD 10 115.952 10,52 %
Državljanska lista Gregorja Viranta - DL 8 92.282 8,37 %
Demokratska stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 6 76.853 6,97 %
Slovenska ljudska stranka - SLS 6 75.311 6,83 %
Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka - NSi 4 53.758 4,88 %
Narodni skupnosti 2

Objavljena so tudi imena kandidatov za poslance, ki so pridobili pravico do mandata po volilnih izidih[34].


Javnomnenjske raziskaveUredi

Še preden sta bili dejansko ustanovljeni Državljanska lista Gregorja Viranta in Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića, so ankete javnomnenjskih preiskav pokazale, da bosta obe novi stranki korenito spremenili politično ravnovesje. Medtem ko naj bi Gregor Virant pobiral predvsem glasove desnih strank (SDS in SLS), pa naj bi Janković pobiral glasove levih volivcev (SD, Zares, LDS). Večina anket je prvo mesto namenila SDS, medtem bi poleg Virantove in Jankovićeve stranke prišli v parlament le še SD in DeSUS.[35][36]

Desni volilni pol je že pred pričetkom volilne kampanje prevzel pobudo, zmago pa bo prinesla odločitev t. i. neopredeljenih, ki po večini anket predstavljajo med petino do četrtino glasov.

Datum Vir SDS LZJ LGV SD DeSUS NSi SLS Zares LDS SNS TRS GzS Avion SMS-Z Drugo Ne vem Ne bi se udeležil volitev Ne želim odgovoriti
12.11. Delo[37] 17,7% 15,2% 18,8% 5,4% 2,9% 2,1% 1,2% 0,2% 1,5% 1,7% 2,1% 0,1% - 3,4% 1,2% 20,4% 6,3%
11.11. Ninamedia[38] 29,7% 18,4% 23,2% 7,8% 6,3% 2,5% 4% 1,2% 1,5% 2,2% 2,2% - - - 0,9%
4.11. Politbarometer[39] 18% 15% 18% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% - - - 0% skupaj
34%
skupaj
34%
skupaj
34%
4.11. Episcenter[40] 24% 17% 23% 6% 5% 1% 4% 1>% 1% 2% 2% - - - 1% 11% - 3%
2.11. FUDŠ[41] 20,5% 12,7% 23,8% 2,6% 4,2% 2,1% 2,6% 0,5% 1,1% 2,7% 1,1% 0,2% - 1,0% 0,6% 24,1% 0,3% -
28.10. Ninamedia[42] 27,7% 21,6% 24,9% 7,3% 7,7% 1,8% 3,0% 1,1% 1,4% 1,1% 1,8% - - - 0,6% - - -
26.10. Večer[43] 18,8% 6,7% 11,2% 3,9% 2,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,7% 1,3% 0,9% - - 0,3% 7,2% 32,3% 9,4% 1,4%
25.10. Mediana[44] 16,5% 12,5% 17,2% 6,1% 3,7% 0,9% 4,3% 0,7% 1,1% 2,0% 1,7% - 0,8% - 4,4% 15,3% 8,9% 4,0%
23.10. FUDŠ[45] 15,5% 8,3% 6,1% 3,0% 2,3% 1,5% 1,6% 0,2% 1,6% 2,1% 0,2% 0,1% - 0,5% 1,4% 52,3% 3,3% -
22.10. Ninamedia[46] 19,1% 13,0% 12,8% 7,2% 6,0% 2,4% 3,6% 1,0% 1,3% 2,4% 1,6% - - - 0,5% 20,5% 8,3% -
21.10. Finance[47] 21% 16% 18% 11% 6% 3% 4% 1% 3% 2% 2% - - - 3% 6% 5% -
14.10. Delo[48] 19,3% 19,4% 6,0% 4,1% 5,3% 3,2% 3,1% 1,0% 1,7% 3,2% 3,7% 0,4% - - 0,2% 20,5% 8,9% -
13.10. IFIMES[49] 31,2% 11,2% 13,7% 11,9% 7,5% - 3,6% 2,4% 5,6% 5,1% 2,2% - 2,8% - 2,8% - - -
13.10. Slovenski utrip[50] 16,5% - - 7,9% 4,3% 2,2% 5% 1,3% 1,7% 2,7% 0,5% - - - 3,6% 32,9 21,4% -
7.10. Politbarometer[51] 16% 1% - 9% 4% 1 4% 1% 3% 3% 2% - - - 6% 8% 18% -
7.10. Ninamedia[52] 27,4% 9,8% - 9,5% 8,6% - 9% 1,7% 2,5% - 8,9% - - - ? ? ? ?

Potek volitevUredi

PoslanciUredi

Kot poslanci so bili po strankah izvoljeni:[53]

Pozitivna Slovenija: Borut Ambrožič, Dragan Bosnić, Alenka Bratušek, Renata Brunskole, Jerko Čehovin, Maja Dimitrovski, Lejla Hercegovac, Roman Jakič, Zoran Janković, Jožef Kavtičnik, Janja Klasinc, Maša Kociper, Tina Komel, Saša Kos, Mitja Meršol, Gašpar Gašpar - Mišič, Jani Möderndorfer, Alenka Pavlič, Alojzij Potočnik, Stanko Stepišnik, Jože Velikonja, Darko Jazbec in Branko Ficko, Peter Vilfan, Tamara Vonta, Matjaž Zanoškar, Barbara Žgajner Tavš, Melita Župevc

Slovenska demokratska stranka: Franc Breznik, Zvonko Černač, Ivan Grill, Vinko Gorenak, Branko Grims, Eva Irgl, Janez Janša, Alenka Jeraj, Jože Jerovšek, Danijel Krivec, Zvonko Lah, Tomaž Lisec, Branko Marinič, Dragutin Mate, Janja Napast, Gregor Pivec, Marko Pogačnik, Marijan Pojbič, Mateja Pučnik, Andrej Šircelj, Jože Tanko, Irena Tavčar, Štefan Tisel, Romana Tomc, Andrej Vizjak, Ljubo Žnidar.

Socialni demokrati: Samo Bevk, Mirko Brulc, Matjaž Han, Andreja Črnak Meglič, Borut Pahor, Stane Rozman, Srečko Meh, Majda Potrata, Janko Veber, Dejan Židan

Državljanska lista: Rihard Braniselj, Katarina Hočevar, Polonca Komar, Truda Pepelnik, Bojan Starman, Kristina Valenčič, Gregor Virant, Ivan Vogrin

Demokratična stranka upokojencev Slovenije: Karl Erjavec, Ivan Hršak, Jana Jenko, Franc Jurša, Marjana Kotnik Poropat, Ivan Simčič

Slovenska ljudska stranka: Franc Bogovič, Jakob Presečnik, Mihael Prevc, Franc Pukšič, Janez Ribič, Radovan Žerjav

Nova Slovenija: Iva Dimic, Jožef Horvat, Anton Kokalj, Ljudmila Novak

Kot poslanca narodnih skupnosti sta bila izvoljena Roberto Battelli (italijanska narodna skupnost) in Laszlo Göncz (madžarska narodna skupnost).

Naslednje državnozborske volitveUredi

Naslednje, Osme volitve v Državni zbor Republike Slovenije so bile predčasne in so potekale 13. julija 2014.[54]

Viri in opombeUredi

 1. "Kocka je padla - volitve bodo 4. decembra". MMC RTV-SLO. 28.9.2011. Pridobljeno dne 28.9.2011.
 2. "Neuwahlen am 4. Dezember". Der Standard (nemščina). 28.9.2011. Pridobljeno dne 28.9.2011.
 3. Dimnik, Lucija; Roglič, Meta (28.9.2011). "Teden je mimo, kandidata za mandatarja pa ni". Dnevnik. Pridobljeno dne 28.9.2011.
 4. "(Skoraj) v en glas: Pričakovano, dobrodošlo". MMC RTV-SLO. 28.9.2011. Pridobljeno dne 28.9.2011.
 5. "Predčasne volitve bodo 4. decembra". Delo. 28.9.2011. Pridobljeno dne 28.9.2011.
 6. "Poslanska in županska funkcija odslej nezdružljivi". Dnevnik. 17.5.2011. Pridobljeno dne 1.10.2011.
 7. Roglič, Meta; Dimnik, Lucija (1.10.2011). "Stiske strank: mnogi njihovi aduti bodo raje ostali župani". Dnevnik. Pridobljeno dne 1.10.2011.
 8. DVK.gov.si - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčastne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 4. decembra 2011
 9. Zurnal24.si - SMS-Zeleni in DS s pravo alternativo
 10. RTVSLo.si - Zeleni se znova združujejo in trdijo: "Vsak trn najde cvet"
 11. RTVSLO.si - Zelena koalicija znova v državnem zboru?
 12. Delo.si - Stranka za trajnostni razvoj vložila 250 ustanovnih izjav
 13. Dnevnik.si - Demokratična stranka dela na volitve tudi z novimi obrazi
 14. Siol.net - Na volitve tudi Društvo Gibanje za Slovenijo
 15. 24ur.com - Gibanje za Slovenijo bo za premierja predlagalo Prebiliča
 16. Zurnal24.si - Virant na volitve s svojo listo
 17. RTVSLO.si - Virant na volitve z resetiranci, a brez Pezdirja
 18. Siol.net - Jankovićeva stranka naj bi se imenovala Pozitivna Slovenija
 19. Stranka enakih možnosti Slovenije vstopa v volilno tekmo
 20. SEM - Si na volitve v želji po zagotovitvi enakih možnosti za vse
 21. Zurnal24.si - DeSUS pridobil Dimovskega
 22. 24ur.com - Gibanje za Slovenijo ostalo brez Prebiliča
 23. Siol.net - Prebilič zapušča Gibanje za Slovenijo
 24. Dnevnik.si - Volilna komisija listo stranke TRS zavrnila zaradi nezadostnega števila žensk
 25. Siol.net - Večina strank že vložila kandidatne liste
 26. Delo.si - TRS dokončno ob kandidaturo
 27. RTVSLO.si - TRS v enoti Ljubljana Center ne sme kandidirati
 28. Dnevnik.si - Volilna komisija listo stranke TRS zavrnila zaradi nezadostnega števila žensk
 29. Delo.si - Po TRS zavrnjeni tudi Zeleni: na listi je preveč žensk
 30. RTVSLO.si - Potrdilo volilne enote: Pod Ploštajnerjevo ime se je podpisal Petohleb
 31. DVK.gov.si - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčastne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 4. decembra 2011
 32. RTVSLO.si - Humana Slovenija zahteva preklic predčasnih volitev
 33. Predčasne volitve v državni zbor 2011, Volilna komisija RS, Izidi volitev<
 34. Predčasne volitve v državni zbor 2011, Volilna komisija RS, Mandati po listah
 35. SiOL.net - Virantova in Jankovićeva stranka za petami SDS
 36. Dnevnik.si - Nove stranke pometajo s starimi
 37. Pečauer, Marko (12.11.2011). "Anketa Dela: Še vedno vodijo 
Virant, Janša in Janković". Delo. Pridobljeno dne 13.11.2011.
 38. Dnevnik.si - Vox populi: Janša povečuje prednost, Virant in Janković zaostajata
 39. Opredeljevanje do strank pred volitvami - oktober 2011
 40. http://www.finance.si/329118/Virant-vse-bližje-Janši-Janković-zaostaja
 41. http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenski-utrip-v-prednosti-virantova-lista-pred-sds-om/269700
 42. Dnevnik.si - Vox populi: Gregor Virant Janezu Janši diha za ovratnik, Janković zaostaja
 43. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2011102605702437
 44. http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042482993
 45. http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenski-utrip-sds-u-37-poslancev-jankovicu-15-virantu-12/269056
 46. http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042482320
 47. http://www.finance.si/327816/Jan%C5%A1evi-stranki-za-ovratnik-diha-Virantova-tretja-je-Jankovi%C4%87eva
 48. http://delo.si/novice/politika/anketa-dela-zmagoslavni-vstop-jankovica-in-viranta.html
 49. http://www.rtvslo.si/slovenija/anketa-ifimes-a-virant-najprimernejsi-mandatar-sds-u-najvec-glasov/268332
 50. Dnevnik.si - Slovenski utrip: V parlament bi prišli SDS, SD, SLS in DeSUS
 51. Dnevnik.si - Politbarometer: SDS pred SD, Jankovićeva lista bi prejela zgolj odstotek glasov
 52. Dnevnik.si - Bo Janković uničevalec ali rešitelj levice?
 53. "90 imen, ki niso "čisto nova"". MMC RTV-SLO. 11.6.2014. Pridobljeno dne 22.7.2014.
 54. "Volitve bodo 13. julija. Pahor: Dvom o ustavnosti moje odločitve je odpravljen". MMC RTV-SLO. 11.6.2014. Pridobljeno dne 22.7.2014.

Glej tudiUredi