Državnozborske volitve v Sloveniji 2011

7. demokratične volitve v Državni zbor Republike Slovenije so potekale 4. decembra 2011 in so odločile o devetdesetih članih Državnega zbora.[1] Redne volitve so bile sicer predvidene za leto 2012, štiri leta po volitvah leta 2008, vendar je po izglasovani nezaupnici vladi Boruta Pahorja, potem, ko sedem dni po glasovanju ni bil predlagan nov mandatar, predsednik republike Danilo Türk oznanil, da bo 21. oktobra razpustil parlament in razpisal volitve za 4. december. To so bile prve predčasne državnozborske volitve v zgodovini samostojne Slovenije.[2]

Državnozborske volitve v Sloveniji 2011
Slovenija
2008 ←
4. december 2011
→ 2014

90 sedežev
(neuradni rezultati)
  Prva stranka Druga stranka Tretja stranka
 
Voditelj Zoran Janković Janez Janša Borut Pahor
Stranka PS SDS SD
Zadnje volitve nova stranka 28 sedežev, 29,3% 29 sedežev, 30,5%
Osvojenih sedežev 28 26 10
Sprememba Stagnacija 0 Upad 2 Upad 19

predhodni predsednik vlade

Borut Pahor
SD

novi predsednik vlade

Janez Janša
SDS

Glede točnega datuma je bilo sprva nekaj nejasnosti, saj ga slovenska ustava v primeru padca vlade ne določa povsem natančno in si ustavni pravniki glede tega niso bili enotni. Po mnenju nekaterih lahko predsednik države parlament v primeru, da ni novega mandatarja, razpusti takoj, po mnenju drugih pa šele po koncu tridesetdnevnega roka za izvolitev novega mandatarja.[3] Predsednik se je odločil za slednjo možnost in je razpustil parlament 21. oktobra, volitve pa so bile znotraj zakonskega roka najmanj 40 ter največ 60 dni kasneje. Večina parlamentarnih strank je s to odločitvijo soglašala.[4][5]

Volilni sistem

uredi
Glavni članek: Volitve v Sloveniji.
 
Volilne enote v Sloveniji

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije potekajo po proporcionalnem sistemu s preferenčnim glasovanjem v 8 volilnih enotah, sestavljenih iz 11 volilnih okrožij. V vsaki volilni enoti je razdeljenih 11 poslanskih mandatov (eden na okrožje), ki se na ravni volilne enote in nato države delijo med politične stranke, sorazmerno z deležem oddanih glasov, ki jih prejme stranka in med kandidate znotraj strank glede na preference volivcev; tako bo razdeljenih 88 poslanskih mandatov.

Hkrati ločeno potekajo še volitve dveh poslancev narodnih skupnosti (italijanske in madžarske), ki pa sta izvoljena po večinskem volilnem sistemu v dveh posebnih volilnih enotah (tj. enotah narodnih skupnosti), kar pomeni, da imajo člani narodnih skupnosti vsak po dva glasova na volitvah v DZ (gre za pozitivno diskriminacijo).

Volilni prag za vstop v parlament je 4%.

Med novostmi v volilnem sistemu je nezdružljivost poslanske in županske funkcije, ki jo je Državni zbor uzakonil maja 2011 in bo v veljavi od teh volitev dalje.[6] Trenutno je v parlamentu 18 poslancev županov, ki se bodo morali ob morebitni ponovni izvolitvi odpovedati županski funkciji.[7]

Rezultati

uredi
Stranka Rezultati
Št. glasov % Št. sedežev +/-
PS Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 314.273 28,51 %
28 / 90
na novo
SDS Slovenska demokratska stranka 288.719 26,19 %
26 / 90
  2
SD Socialni demokrati 115.952 10,52 %
10 / 90
  19
DL Državljanska lista Gregorja Viranta 92.852 8,37 %
8 / 90
na novo
DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije 76.853 6,97 %
6 / 90
  1
SLS SLS Radovana Žerjava - Slovenska ljudska stranka 75.311 6,83 %
6 / 90
  1
NSi Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka 53.758 4,88 %
4 / 90
  4
NS Italijanska in madžarska narodna skupnost
2 / 90
  0
SNS Slovenska nacionalna stranka 19.786 1,80 %
0 / 90
  0
LDS Liberalna demokracija Slovenije 16.268 1,48 %
0 / 90
  5
TRS Stranka za trajnostni razvoj Slovenije 13.477 1,22 %
0 / 90
na novo
SMS Stranka mladih - Zeleni Evrope 9.532 0,86 %
0 / 90
na novo
Zares Zares - socialno liberalni 7.218 0,65 %
0 / 90
  9
DSD Demokratična stranka dela 7.118 0,65 %
0 / 90
na novo
Zeleni Zeleni Slovenije 4.000 0,36 %
0 / 90
  0
GZS Gibanje za Slovenijo 3.339 0,30 %
0 / 90
na novo
SEM–Si Stranka enakih možnosti Slovenije 1.787 0,16 %
0 / 90
na novo
NPS Naprej Slovenija 1.100 0,10 %
0 / 90
  0
SSN Stranka slovenskega naroda 976 0,09 %
0 / 90
  0
SHS Stranka Humana Slovenija 295 0,03 %
0 / 90
  0
Akacije Stranka Akacije 212 0,02 %
0 / 90
  0
.

Volilna udeležba

  Udeležba (65,60 %)

Volilna udeležba

uredi

Na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor je imelo pravico glasovati skupaj 1.709.692 volivcev. Glasovalo je skupaj 1.121.573 volivcev. Volilna udeležba je bila 65,60 %. Najvišja udeležba je bila v volilni enoti Ljubljana-Center (71,80 %), najnižja pa v volilni enoti Ptuj (59,80 %).[8]

Zakonodaja

uredi

V skladu s Zakonom o volitvah v državni zbor, o evidenci volilne pravice in o volilni in referendumski kampanji je Državna volilna komisija (DVK) 24. oktobra 2011 sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčastne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 4. decembra 2011, s katerim so določeni časovni okviri predvolilnih opravil in samih volitev; predstavljena so opravila, ki se nanašajo na kandidate (zapisani so skrajni roki)[9]:

 • 9. november 2011: skrajni rok za določanje in oddajo kandidatskih list ter zbiranje podpore na predpisanih obrazcih;
 • 14. november 2011: skrajni rok za izvedbo postopka preizkusa zakonitosti kandidatur (liste oz. kandidate se potrdi, zavrne oz. se odpravijo formalne pomanjkljivosti);
 • 16. november 2011: sestava potrjenih list kandidatov z žrebom, s katerim se določa vrstni red in
 • 19. november 2011: javna objava seznamov list kandidatov.

Napovedi sodelovanja na volitvah

uredi

Poleg državnozborskih političnih strank (SD, SDS, Zares, DeSUS, SLS, SNS in LDS) so sodelovanje na volitvah napovedali še:

Zavrnjene in potrjene liste

uredi

Ker Gibanju za Slovenijo ni uspelo zbrati 8000 podpisov za nestrankarski nastop (zbrali so okoli 4.000), so preimenovali dotedanjo Junijsko listo, ki je nastopila na predhodnih volitvah, v Stranka Gibanje za Slovenijo.[23] Vladimir Prebilič, župan Kočevja, ki je bil kandidat za mandatarja gibanja, se ni strinjal s to odločitvijo in je umaknil svojo kandidaturo.[24]

14. novembra so volilne komisije volilnih enot zavrnile več kandidatnih list in sicer[25]:

Listo Stranke TRS so zavrnili zaradi neizpolnjevanja ženske kvote, kar je bila napaka pravnega zastopnika tretje volilne enote, ki je pomotoma vložil kandidaturo moškega.[27] V isti volilni enoti pa so zaradi neizpolnjevanja moške kvote zavrnili listo stranke Zelenih Slovenije.[28]

Isti dan pa so potrdili liste 15 drugih strank[25]:

Vse zavrnjene stranke so se pritožile na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki je 16. novembra zavrnilo vse pritožbe in s tem potrdilo odločitve volilnih komisij.[29]

Pri oddajanju kandidatne liste v 3. volilni (ljubljanski) enoti je nastal procedurni problem pri vlaganju liste LDS, ko se je generalni sekretar stranke Uroš Petohleb podpisal na zapisnik namesto Boštjana Ploštajnerja, pravnega zastopnika v tej enoti; ta zaplet pa ni vplival na sprejetje liste, ki je bila potrjena.[30]

Volilni koledar

uredi

V skladu s Zakonom o volitvah v državni zbor, o evidenci volilne pravice in o volilni in referendumski kampanji je Državna volilna komisija (DVK) 24. oktobra 2011 sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčastne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 4. decembra 2011, s katerim so določeni časovni okviri predvolilnih opravil in samih volitev[9]:

 • 21. oktober 2011: dan razpisa volitev in začetek volilnih opravil;
 • 26. oktober 2011: imenovanje komisije za sestavo volilnega imenika državljanov - pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti;
 • 31. oktober 2011: okrajne volilne komisije sporočijo sedeže in območja volišč, politične stranke podajo predloge za predsednike, člane in namestnike članov volilnih odborov ter se izdela slovenskih državljanov, ki živijo v tujini;
 • 4. november 2011: državljani lahko sporočijo, da želijo glasovati po pošti in na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini, začetek predvolilne kampanje;
 • 5. november 2011: komisiji samoupravnih narodnih skupnosti posredujeta volilne imenike v potrditev;
 • 9. november 2011: skrajni rok za določanje in oddajo kandidatskih list ter zbiranje podpore na predpisanih obrazcih;
 • 10. november 2011: upravna enota razgrne volilne imenike;
 • 14. november 2011: skrajni rok za izvedbo postopka preizkusa zakonitosti kandidatur (liste oz. kandidate se potrdi, zavrne oz. se odpravijo formalne pomanjkljivosti);
 • 16. november 2011: sestava potrjenih list kandidatov z žrebom, s katerim se določa vrstni red;
 • 19. november 2011: javna objava seznamov list kandidatov;
 • 24. november 2011: posredovanje volilnih imenikov (tako slovenskih državljanov s stalnim/začasnim prebivališčem kot tudi tistih, ki so se odločili, da volijo tam) v tujino in posredovanje prošnje za glasovanje po pošti (oskrbovanci domov za ostarele, bolniki v bolnicah/zdraviliščih, priporniki/zaporniki);
 • 25. november 2011: potrjevanje volilnih imenikov in distribucija po okrajnih volilnih komisijah;
 • 29. november 2011: sporočitev seznama zaupnikov na voliščih;
 • 29. november - 1. december 2011: predčasno glasovanje:
 • 1. december: volilvci-invalidi lahko zaprosijo, da volijo na voliščih, ki so njim primerna, volivci brez stalnega prebivališča in volivci s stalnim bivališčem v tujini lahko sporočijo, kje v Slovenijo bi želeli voliti, bolni volivci lahko zaprosijo za volitve na svojem domu;
 • 2. december (24:00): konec javne volilne propagande;
 • 3. december (00:00 - 24:00): volilni molk;
 • 4. december: splošne volitve;
 • 5. december: izidi glasovanja po pošti iz Slovenije;
 • 12. december: izidi glasovanja po pošti iz tujine;
 • do 16. decembra: objava uradnega izida glasovanja oz. volitev;
 • 19. december: DVK posreduje podatke o volilni kampanji Računskemu sodišču RS.

Zaradi kršenja volilnega koledarja in sicer prepoznega odprtja volilnega transakcijskih računov je Stranka Humana Slovenija poslala predsedniku države Danilu Türku ustavno zahtevo za preklic in ponovni razpis predčasnih volitev. Prepozno so račune namreč odprli: Laszlo Gonsz, Socialni demokrati, Društvo za boljše upravljanje države - Lista Virant, Stranka mladih - Zeleni Evrope, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije, Roberto Batelli, Evo 12, Avion, Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija, Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, Neodvisna stranka Pomurja, Stara pravda - Stranka prava, Dušan Orban in Zeleni Slovenije.[31]

Predvolilna kampanja

uredi

Prevladujoče predvolilne teme

uredi

Javnomnenjske raziskave

uredi

Še preden sta bili dejansko ustanovljeni Državljanska lista Gregorja Viranta in Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića, so ankete javnomnenjskih preiskav pokazale, da bosta obe novi stranki korenito spremenili politično ravnovesje. Medtem ko naj bi Gregor Virant pobiral predvsem glasove desnih strank (SDS in SLS), pa naj bi Janković pobiral glasove levih volivcev (SD, Zares, LDS). Večina anket je prvo mesto namenila SDS, medtem bi poleg Virantove in Jankovićeve stranke prišli v parlament le še SD in DeSUS.[32][33]

Desni volilni pol je že pred pričetkom volilne kampanje prevzel pobudo, zmago pa bo prinesla odločitev t. i. neopredeljenih, ki po večini anket predstavljajo med petino do četrtino glasov.

Datum Vir SDS LZJ LGV SD DeSUS NSi SLS Zares LDS SNS TRS GzS Avion SMS-Z Drugo Ne vem Ne bi se udeležil volitev Ne želim odgovoriti
12.11. Delo[34] 17,7% 15,2% 18,8% 5,4% 2,9% 2,1% 1,2% 0,2% 1,5% 1,7% 2,1% 0,1% - 3,4% 1,2% 20,4% 6,3%
11.11. Ninamedia[35] 29,7% 18,4% 23,2% 7,8% 6,3% 2,5% 4% 1,2% 1,5% 2,2% 2,2% - - - 0,9%
4.11. Politbarometer[36] 18% 15% 18% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% - - - 0% skupaj
34%
skupaj
34%
skupaj
34%
4.11. Episcenter[37] 24% 17% 23% 6% 5% 1% 4% 1>% 1% 2% 2% - - - 1% 11% - 3%
2.11. FUDŠ[38] 20,5% 12,7% 23,8% 2,6% 4,2% 2,1% 2,6% 0,5% 1,1% 2,7% 1,1% 0,2% - 1,0% 0,6% 24,1% 0,3% -
28.10. Ninamedia[39] 27,7% 21,6% 24,9% 7,3% 7,7% 1,8% 3,0% 1,1% 1,4% 1,1% 1,8% - - - 0,6% - - -
26.10. Večer[40] 18,8% 6,7% 11,2% 3,9% 2,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,7% 1,3% 0,9% - - 0,3% 7,2% 32,3% 9,4% 1,4%
25.10. Mediana[41] 16,5% 12,5% 17,2% 6,1% 3,7% 0,9% 4,3% 0,7% 1,1% 2,0% 1,7% - 0,8% - 4,4% 15,3% 8,9% 4,0%
23.10. FUDŠ[42] 15,5% 8,3% 6,1% 3,0% 2,3% 1,5% 1,6% 0,2% 1,6% 2,1% 0,2% 0,1% - 0,5% 1,4% 52,3% 3,3% -
22.10. Ninamedia[43] 19,1% 13,0% 12,8% 7,2% 6,0% 2,4% 3,6% 1,0% 1,3% 2,4% 1,6% - - - 0,5% 20,5% 8,3% -
21.10. Finance[44] 21% 16% 18% 11% 6% 3% 4% 1% 3% 2% 2% - - - 3% 6% 5% -
14.10. Delo[45] 19,3% 19,4% 6,0% 4,1% 5,3% 3,2% 3,1% 1,0% 1,7% 3,2% 3,7% 0,4% - - 0,2% 20,5% 8,9% -
13.10. IFIMES[46] 31,2% 11,2% 13,7% 11,9% 7,5% - 3,6% 2,4% 5,6% 5,1% 2,2% - 2,8% - 2,8% - - -
13.10. Slovenski utrip[47] 16,5% - - 7,9% 4,3% 2,2% 5% 1,3% 1,7% 2,7% 0,5% - - - 3,6% 32,9 21,4% -
7.10. Politbarometer[48] 16% 1% - 9% 4% 1 4% 1% 3% 3% 2% - - - 6% 8% 18% -
7.10. Ninamedia[49] 27,4% 9,8% - 9,5% 8,6% - 9% 1,7% 2,5% - 8,9% - - - ? ? ? ?

Potek volitev

uredi

Poslanci

uredi

Kot poslanci so bili po strankah izvoljeni:[50]

Pozitivna Slovenija: Borut Ambrožič, Dragan Bosnić, Alenka Bratušek, Renata Brunskole, Jerko Čehovin, Maja Dimitrovski, Lejla Hercegovac, Roman Jakič, Zoran Janković, Jožef Kavtičnik, Janja Klasinc, Maša Kociper, Tina Komel, Saša Kos, Mitja Meršol, Gašpar Gašpar - Mišič, Jani Möderndorfer, Alenka Pavlič, Alojzij Potočnik, Stanko Stepišnik, Jože Velikonja, Darko Jazbec in Branko Ficko, Peter Vilfan, Tamara Vonta, Matjaž Zanoškar, Barbara Žgajner Tavš, Melita Župevc

Slovenska demokratska stranka: Franc Breznik, Zvonko Černač, Ivan Grill, Vinko Gorenak, Branko Grims, Eva Irgl, Janez Janša, Alenka Jeraj, Jože Jerovšek, Danijel Krivec, Zvonko Lah, Tomaž Lisec, Branko Marinič, Dragutin Mate, Janja Napast, Gregor Pivec, Marko Pogačnik, Marijan Pojbič, Mateja Pučnik, Andrej Šircelj, Jože Tanko, Irena Tavčar, Štefan Tisel, Romana Tomc, Andrej Vizjak, Ljubo Žnidar.

Socialni demokrati: Samo Bevk, Mirko Brulc, Matjaž Han, Andreja Črnak Meglič, Borut Pahor, Stane Rozman, Srečko Meh, Majda Potrata, Janko Veber, Dejan Židan

Državljanska lista: Rihard Braniselj, Katarina Hočevar, Polonca Komar, Truda Pepelnik, Bojan Starman, Kristina Valenčič, Gregor Virant, Ivan Vogrin

Demokratična stranka upokojencev Slovenije: Karl Erjavec, Ivan Hršak, Jana Jenko, Franc Jurša, Marjana Kotnik Poropat, Ivan Simčič

Slovenska ljudska stranka: Franc Bogovič, Jakob Presečnik, Mihael Prevc, Franc Pukšič, Janez Ribič, Radovan Žerjav

Nova Slovenija: Iva Dimic, Jožef Horvat, Anton Kokalj, Ljudmila Novak

Kot poslanca narodnih skupnosti sta bila izvoljena Roberto Battelli (italijanska narodna skupnost) in Laszlo Göncz (madžarska narodna skupnost).

Naslednje državnozborske volitve

uredi

Naslednje, Osme volitve v Državni zbor Republike Slovenije so bile predčasne in so potekale 13. julija 2014.[51]

Viri in opombe

uredi
 1. »Kocka je padla - volitve bodo 4. decembra«. MMC RTV-SLO. 28. september 2011. Pridobljeno 28. septembra 2011.
 2. »Neuwahlen am 4. Dezember«. Der Standard (v nemščini). 28. september 2011. Pridobljeno 28. septembra 2011.
 3. Dimnik, Lucija; Roglič, Meta (28. september 2011). »Teden je mimo, kandidata za mandatarja pa ni«. Dnevnik. Pridobljeno 28. septembra 2011.
 4. »(Skoraj) v en glas: Pričakovano, dobrodošlo«. MMC RTV-SLO. 28. september 2011. Pridobljeno 28. septembra 2011.
 5. »Predčasne volitve bodo 4. decembra«. Delo. 28. september 2011. Pridobljeno 28. septembra 2011.
 6. »Poslanska in županska funkcija odslej nezdružljivi«. Dnevnik. 17. maj 2011. Pridobljeno 1. oktobra 2011.
 7. Roglič, Meta; Dimnik, Lucija (1. oktober 2011). »Stiske strank: mnogi njihovi aduti bodo raje ostali župani«. Dnevnik. Pridobljeno 1. oktobra 2011.
 8. »Predčasne volitve v Državni zbor 2011 - UDELEŽBA NA VOLITVAH - PO VOLILNIH ENOTAH«. dvk-rs.si. Pridobljeno 28. aprila 2024.
 9. 9,0 9,1 DVK.gov.si - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčastne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 4. decembra 2011
 10. Zurnal24.si - SMS-Zeleni in DS s pravo alternativo
 11. RTVSLo.si - Zeleni se znova združujejo in trdijo: "Vsak trn najde cvet"
 12. RTVSLO.si - Zelena koalicija znova v državnem zboru?
 13. Delo.si - Stranka za trajnostni razvoj vložila 250 ustanovnih izjav
 14. Dnevnik.si - Demokratična stranka dela na volitve tudi z novimi obrazi
 15. Siol.net - Na volitve tudi Društvo Gibanje za Slovenijo
 16. 24ur.com - Gibanje za Slovenijo bo za premierja predlagalo Prebiliča
 17. Zurnal24.si - Virant na volitve s svojo listo
 18. RTVSLO.si - Virant na volitve z resetiranci, a brez Pezdirja
 19. Siol.net - Jankovićeva stranka naj bi se imenovala Pozitivna Slovenija
 20. Stranka enakih možnosti Slovenije vstopa v volilno tekmo
 21. SEM - Si na volitve v želji po zagotovitvi enakih možnosti za vse
 22. Zurnal24.si - DeSUS pridobil Dimovskega
 23. 24ur.com - Gibanje za Slovenijo ostalo brez Prebiliča
 24. Siol.net - Prebilič zapušča Gibanje za Slovenijo
 25. 25,0 25,1 Dnevnik.si - Volilna komisija listo stranke TRS zavrnila zaradi nezadostnega števila žensk
 26. Siol.net - Večina strank že vložila kandidatne liste
 27. »Delo.si - TRS dokončno ob kandidaturo«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 18. novembra 2011. Pridobljeno 21. novembra 2011.
 28. RTVSLO.si - TRS v enoti Ljubljana Center ne sme kandidirati
 29. »Delo.si - Po TRS zavrnjeni tudi Zeleni: na listi je preveč žensk«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 18. novembra 2011. Pridobljeno 21. novembra 2011.
 30. RTVSLO.si - Potrdilo volilne enote: Pod Ploštajnerjevo ime se je podpisal Petohleb
 31. RTVSLO.si - Humana Slovenija zahteva preklic predčasnih volitev
 32. SiOL.net - Virantova in Jankovićeva stranka za petami SDS
 33. Dnevnik.si - Nove stranke pometajo s starimi
 34. Pečauer, Marko (12. november 2011). »Anketa Dela: Še vedno vodijo Virant, Janša in Janković«. Delo. Pridobljeno 13. novembra 2011.
 35. Dnevnik.si - Vox populi: Janša povečuje prednost, Virant in Janković zaostajata
 36. Opredeljevanje do strank pred volitvami - oktober 2011[mrtva povezava]
 37. http://www.finance.si/329118/Virant-vse-bližje-Janši-Janković-zaostaja
 38. http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenski-utrip-v-prednosti-virantova-lista-pred-sds-om/269700
 39. Dnevnik.si - Vox populi: Gregor Virant Janezu Janši diha za ovratnik, Janković zaostaja
 40. »arhivska kopija«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 15. julija 2012. Pridobljeno 29. oktobra 2011.
 41. http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042482993
 42. http://www.rtvslo.si/slovenija/slovenski-utrip-sds-u-37-poslancev-jankovicu-15-virantu-12/269056
 43. http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042482320
 44. http://www.finance.si/327816/Jan%C5%A1evi-stranki-za-ovratnik-diha-Virantova-tretja-je-Jankovi%C4%87eva
 45. http://delo.si/novice/politika/anketa-dela-zmagoslavni-vstop-jankovica-in-viranta.html
 46. http://www.rtvslo.si/slovenija/anketa-ifimes-a-virant-najprimernejsi-mandatar-sds-u-najvec-glasov/268332
 47. Dnevnik.si - Slovenski utrip: V parlament bi prišli SDS, SD, SLS in DeSUS
 48. Dnevnik.si - Politbarometer: SDS pred SD, Jankovićeva lista bi prejela zgolj odstotek glasov
 49. Dnevnik.si - Bo Janković uničevalec ali rešitelj levice?
 50. »90 imen, ki niso "čisto nova"«. MMC RTV-SLO. 11. junij 2014. Pridobljeno 22. julija 2014.
 51. »Volitve bodo 13. julija. Pahor: Dvom o ustavnosti moje odločitve je odpravljen«. MMC RTV-SLO. 11. junij 2014. Pridobljeno 22. julija 2014.

Glej tudi

uredi