Divodikov trioksid

Divodikov trioksid ali vodikov trioksid je nestabilna molekula s formulo H2O3 or HOOOH. Spada v skupino vodikovih polioksidov. V vodnih raztopinah vodikov trioksid razpade na vodo in kisik:

Divodikov trioksid
Strukturna formula
Imena
IUPAC ime
Trioksidan
Druga imena
Divodikov trioksid
Identifikatorji
3D model (JSmol)
ChEBI
ChemSpider
Gmelin 200290
Lastnosti
H2O3
Molska masa 50,01 g·mol−1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja
Molekula divodikovega trioksida
Trioxidane decomposition.png

PripravaUredi

Divodikov trioksid se lahko pridobi v majhnih, toda zaznavnih količinah z reakcijo ozona in vodikovim peroksidom, ali z električno disociacijo vode. Večje količine se lahko pripravijo z reakcijo ozona z organskimi reducenti pri nizkih temperaturah z raznimi organskimi raztopinami.

Reakcija ozona z vodikovim peroksidom je znana kot »Peroksonov proces«. Ta mešanica se uporablja že nekaj časa za razkuževanje podzemne vode onesnažene z organskimi spojinami. Reakcija proizvaja H2O5.[navedi vir]

StrukturaUredi

Spektroskopske analize so pokazale da ima molekula linearno nagnjeno strukturo H-O-O-O-H, s krajšo O-O vezjo, kot pri vodikovem peroksidu in je rahlo bolj kisel od vodikovega peroksida.

ReakcijeUredi

Vodikov trioksid v organskih topilih pri sobni temperaturi hitro razpade v vodo in kisik, z razpolovno dobo približno 16 minut, v vodi pa razpade v nekaj milisekundah.