Reducent

Reducenti so snovi oziroma mikroorganizmi, kateri mrtve organske snovi spreminjajo v enostavne mineralne spojine, vodo in pline. Reducenti (predvsem bakterije in glive) se naseljujejo na ostankih rastlin in živali, ter na produktih katere ustvarjajo rastline in živali. Razkrajajo dele odmrlih rastlin, trupla živali, suho travo, mrtvo listje ... Iz snovi katero razkrajajo absorbirajo organske sestavine, iz teh pa črpajo potrebno energijo za življenje. So pomemben člen v pretoku energije in kroženju snovi.