Divergenca vektorskega polja je v vektorski analizi operator, ki slika iz in vektorskemu polju priredi skalarno polje na naslednji način:

Z uporabo operatorja (simbola) nable se lahko divergenco zapiše:

Vektorsko polje, katerega divergenca je enaka nič, se imenuje solenoidalno (vektorsko) polje.

Uporaba uredi

Divergenca je pomembna pri računanju pretokov vektorskih polj skozi zaključeno ploskev. V takih primerih se lahko uporabi Gaussovo formulo, ki ploskovni integral vektorskega polja prevede na trojni integral, katerega je bistveno lažje izračunati:

 

Glej tudi uredi