Divergenca

Divergenca vektorskega polja je v vektorski analizi operator, ki slika iz in vektorskemu polju priredi skalarno polje na naslednji način:

Z uporabo operatorja (simbola) nable divergenco zapišemo:

Vektorsko polje, katerega divergenca je enaka nič, imenujemo solenoidalno polje.

UporabaUredi

Divergenca je pomembna pri računanju pretokov vektorskih polj skozi zaključeno ploskev. V takih primerih lahko uporabimo Gaussovo formulo, ki ploskovni integral vektorskega polja prevede na trojni integral, katerega je bistveno lažje izračunati:

 

Glej tudiUredi