Odpre glavni meni
Zgled enostavnega vektorskega polja.
Primer vektorskega polja. Vektorji so prikazani kot puščice, ki imajo različne smeri in velikosti.

Vektorsko polje je funkcija, ki vsaki točki prostora pripiše vektor, ki pripada neki fizikalni količini. Pojem vektorskega prostora se uporablja v fiziki za opisovanje pojavov, ki vključujejo smer v vsaki točki prostora. Primeri so: gibanje tekočine in sila, ki jo povzroča električno ali magnetno polje. Pogosta je uporaba tudi v modelih atmosferskih pojavov (hitrost vetra).

Če je prostor Evklidski, je pojem vektorskega polja precej lahko razumljiv.

Nekaj enostavnih primerovUredi

Posebni primeri vektorskih poljUredi

Vektorsko polje na ploskviUredi

Če je   krajevni vektor za katerega velja  , potem ima pripadajoča funkcija vektorskega polja obliko

 

Vektorsko polje v prostoruUredi

Če je   krajevni vektor za katerega velja  , potem ima pripadajoča funkcija vektorskega polja obliko

 .

Gradient skalarnega poljaUredi

Vektorsko polje lahko dobimo iz skalarnega polja z uporabo gradienta. Vektorsko polje  , ki je določeno nad množico   se imenuje gradientno polje. To je takrat, ko obstoja realna funkcija (skalarno polje) tako, da je

 

Krivuljni integral po zaprti poti v gradientnem polju je enak 0.

Pretok vektorskega polja   čez površino   je določen z integralom

 

kjer je

  •   projekcija vektorja polja na pravokotnico na površino
  •   vektorski element površine ( vektor enotske pravokotnice pomnožen z  ).

Primer pretoka vektorskega polja je prostornina tekočine, ki steče skozi površino   pri hitrosti  .

Divergenca vektorskega polja je

 

Rotor je

 

kjer je

  •   enotni vektor na osi x
  •   enotni vektor na osi y
  •   enotni vektor na osi z

Gradient omogoča, da iz skalarnega polja dobimo vektorsko polje.

 

ali, če to zapišemo z uporabo nable:

 

Nekatere lastnostiUredi

  • Vektorsko polje, ki ima povsod divergenco enako 0, se imenuje solenoidalno vektorsko polje.
  • Vektorsko polje, ki pa ima rotor enak 0 v katerikoli točki, se imenuje potencialno vektorsko polje (nevrtično). Takšno polje lahko prikažemo kot gradient nekega skalarnega polja (potenciala).
  • Vektorsko polje, ki ima povsod divergenco in rotor enak 0, imenujemo harmonično polje, njegov potencial pa predstavlja harmonično funkcijo.

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi