Dielektrik z izgubami

Dieléktrik z izgúbami imenujemo dielektrik, katerega električna prevodnost ni neskončno majhna. V izmeničnem električnem polju imamo zato opravka tako z ohmskim kot s premikalnim tokom. Sorazmernostno zvezo med gostoto električnega toka in jakostjo električnega polja obdržimo, če uvedemo kompleksno dielektričnost ε*: