Dekagram (geometrija)

Dekagram je v geometriji desetkraki zvezdni mnogokotnik. Njegov Coxeter-Dinkinov diagram je .

Pravilni dekagram.
Dolžine v pravilnem {10/3} dekagramu.

Oblike dekagramov uredi

Znanih je več oblik dekagramov. To je pravilni dekagram z oznako {10/3}, ki vsebuje oglišča pravilnega desetkotnika in ima povezano vsako tretje oglišče. Razen tega sta znana še dva pravilna dekagrama z oznakama {10/2} in {10/4}, ki pa imata povezano vsako drugo (prvi) in vsako četrto točko (drugi).

 
{10/2} ali 2{5} je sestavljen iz dveh petkotnikov.
 
{10/4} ali 2{5/2} je sestavljen iz dveh petkotnikov.

Ostali dekagrami uredi

Izotaksalni dekagrami imajo dve vrsti oglišč. Ta so lahko na spremeljivih polmerih. Na sliki je trojno zavita oblika. Ta ima samo simetrijo D5.

 

Glej tudi uredi