Deželni zbor (Avstrijsko cesarstvo)

Deželni zbori so bili v Avstrijskem cesarstvu najvišji, zakonodajni organ kronskih dežel v sklopu cesarstva.

Dežela Deželni zbor
Spodnja Avstrija Deželni zbor Spodnje Avstrije
Zgornja Avstrija Deželni zbor Zgornje Avstrije
Salzburg Salzburški deželni zbor
Štajerska Štajerski deželni zbor
Koroška Koroški deželni zbor
Kranjska Kranjski deželni zbor
Trst Tržaški deželni zbor
Istra Istrski deželni zbor
Poknežena grofija Goriško-Gradiščanska Deželni zbor Goriško-Gradiščanske
Poknežena grofija Tirolska Tirolski deželni zbor
Predarlska Deželni zbor Predarlske
Kraljevina Bohemija Deželni zbor Bohemije
Mejna grofija Moravska Deželni zbor Moravske
Avstrijska Šlezija Deželni zbor Avstrijske Šlezije
Kraljevina Galicija in Lodomerija Deželni zbor Galicije in Lodomerije
Bukovina Deželni zbor Bukovine
Dalmacija Deželni zbor Dalmacije
Bosna in Hercegovina Deželni zbor Bosne in Hercegovine

Glej tudi

uredi