Bloudkova plaketa je državno priznanje Republike Slovenije, ki jo od leta 1965 podeljuje Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj za dosežke na področju športa. Imenovana so po velikem športnem delavcu in funkcionarju Stanku Bloudku. Poleg Bloudkovih plaket, se podeljujejo tudi Bloudkove nagrade, ki so najbolj cenjene.

Dobitniki Bloudkovih plaket

uredi
Za leto Dobitnik Obrazložitev
1965 Andrej Arko za organizacijsko delo v športu
Mimi Avsec za organizacijsko delo v športu
Natan Bernot za tekmovalne dosežke v kajak - kanuju in strokovno delo v športu
Vinko Cajnko za organizacijsko delo v TVD Partizan
Franci Čop za zasluge pri razvijanju smučarskega športa na Pohorju
Mirko Fili za organizacijsko delo v športu
Anton Garneš za organizacijsko delo v športu in pri TVD Partizan Lovrenc na Pohorju
Lavoslav Kranjčič za organizacijsko in strokovno delo v športu
Boris Kristančič za tekmovalne dosežke in strokovno delo v košarki
Ciril Križnar za tekmovalne dosežke v letalstvu
Bruno Parma za tekmovalne dosežke v šahu
Franc Planinc za tekmovalne dosežke in strokovno delo v strelstvu
Dušan Povh za filmsko ustvarjalnost na področju športa
Franc Pribošek za tekmovalno dejavnost in organizacijsko delo v atletiki
Draga Stamejčič za tekmovalne dosežke v atletiki
Miloš Stergar za organizacijsko delo v telesni kulturi med Slovenci na Tržaškem in na slovenski obali
Miro Steržaj za tekmovalne dosežke v kegljanju
Barbka Ščetinin - Lipovšek za alpinistične dosežke
Slavko Tiran za propagandno dejavnost v telesni kulturi
Evgen Titan za razvoj šolske športne vzgoje
Pavla Trogar za splošno aktivnost v telesni kulturi
Zdeno Vahtar za pomembno delo v športnem novinarstvu
Miro Vesel za delo v športu in športni rekreaciji invalidov
Karlo Vončina za organizacijo telesnokulturne dejavnosti na Goriškem
Delovni kolektiv Tovarne
športnega orodja Elan
za dosežke v proizvodnji športne opreme
Delovni kolektiv
Železarne Jesenice
za razvoj rekreacije v delovnem kolektivu
1966 Vitomir Cilenšek za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan
Drago Čebular za organizacijsko in strokovno delo v športu
Darij Erznižnik za uvajanje novih oblik telesne vzgoje v šoli
Jože Glonar za organizacijo in strokovno delo v šolski telesni vzgoji
Dušan Furlan za organizacijsko in strokovno delo v športni gimnastiki
Avgust Jelen za organizacijsko delo v telesni kulturi
Miro Marn za razvoj strelske organizacije
Stanko Rebolj starejši za prizadevno delo v namiznoteniški organizaciji
Drago Robič za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan
Anton Sok za organizacijsko delo v TVD Partizan
Lojze Šavorn za zasluge pri razvoju kolesarstva v Sloveniji
Jože Štrafela za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi
Hilda Švajger za organizacijsko in strokovno delo v športu
Simo Važič za tekmovalne dosežke v atletiki
Janko Wagner za organizacijsko in strokovno delo v nogometu
Ljerka Zemljič za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi
Lovro Žemva za razvoj smučarskih tekov
Gorska reševalna
služba Slovenije
za požrtvovalno in humanitarno delo pri reševanju ponesrečencev
Športno združenje Bor za organiziranje športnega življenja med slovensko mladino na Tržaškem
1967 Erik Aleš za strokovno delo in pedagoško delo v TVD Partizan
Milan Betetto za zasluge pri razvoju drsalnega in hokejskega športa
Mirko Bizjak za strokovno delo v gimnastiki
Saša Bižal za strokovno in organizacijsko delo v telesni kulturi in TVD Partizan
Berti Brun za organizacijsko delo v nogometu, hokeju in smučanju
Rudi Finžgar za organizacijsko in strokovno delo ter tekmovalne dosežke v smučarskih skokih
Jože Fišer za organizacijsko delo in aktivnost v šahu
Jože Hvale za življenjsko delo v TVD Partizan
Karel Jug za organizacijsko in strokovno delo v atletiki in šolski telesni vzgoji
Franc Konič za organizacijsko delo v dejavnosti TVD Partizan
Marjan Pavlič za organizacijsko delo v strelski organizaciji
Ferdo Pihler za organizacijsko delo v telesni kulturi
Franc Podpečan za organizacijsko delo v mariborskem športu
Voje Šerbec za organizacijsko in propagandno delo v košarki in Planiškem komiteju
Mitja Vidic za organizacijsko in strokovno delo v rokometu
Miro Vodeb za organizacijsko delo v nogometu, košarki in tenisu
Daniel Vrhovšek za tekmovalne uspehe v plavanju
Zdenko Žerak za organizacijsko delo in zasluge pri gradnji športnih objektov
Kegljaški klub Triglav za vsestransko delo in tekmovalne dosežke
TVD PARTIZAN
(Markovci pri Ptuju)
za 35-letnico delovanja in za vključevanje mladine v šport
1968 Pavle Božič za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan in atletiki
Tone Bučer za organizacijsko in strokovno delo v planinski dejavnosti
Boris Fili za organizacijsko delo v športni dejavnosti na Primorskem
Bojan Hrovatin za organizacijsko in strokovno delo pri organizaciji Partizan in rekreaciji invalidov
Ištvan Korpa za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu
Hinko Lebinger za organizacijsko delo v telesni kulturi
Marijana Lubej za tekmovalne dosežke v atletiki
Draga Mislej za organizacijsko delo v telesni kulturi
Zoran Mrak za organizacijsko delo v TVD Partizan in pri smučarskih skokih
Anica Pavlič za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan
Stojan Puc za tekmovalne uspehe v šahu
Karel Rupnik za organizacijsko delo v TVD Partizan in delo v telesnokulturnih organizacijah
Stanko Steiner za organizacijsko delo v košarki
Stanko Stoporko za organizacijsko delo v telesni kulturi
Nataša Urbančič za tekmovalne dosežke v atletiki, zlasti za 6. mesto na OI 1968 v metu kopja
Edvard Vecko za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu
Drago Zadravec za organizacijsko delo v atletiki in smučanju
Ludvik Zajc za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih
Tone Žnidarič za strokovno delo v telesni kulturi
Kajak klub
Soške elektrarne
za tekmovalne dosežke
Planinsko društvo
Ljubljana-Matica
za razvoj planinstva na Slovenskem
Šolsko športno
društvo Enotnost
za pionirsko delo v organizaciji šolskega športa v državi
1969 Jože Ahačič za organizacijsko delo, predvsem v smučanju
Majda Ankele za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju
Milan Božič za organizacijsko delo v telesni kulturi
Mirko Fajdiga za organizacijsko delo v invalidskem športu
Stane Galič za strokovno delo v strelstvu
Dušan Kit za organizacijsko in trenersko delo v plavanju
Slavko Kokot za pedagoško delo v športu
Franjo Pavlin za organizacijsko delo v smučarskem športu
Dušan Senčar za organizacijsko delo v smučarskem športu
Savo Slokar za strokovno delo v športnih organizacijah
Barbara Šenk in
Mitja Šketa
za tekmovalne dosežke v umetnostnem drsanju in kotalkanju,
zlasti za 3. mesto na EP 1969
Dušan Vodeb za organizacijsko delo v različnih športnih organizacijah
Drago Žuntar za tekmovalne dosežke v atletiki
Uroš Župančič za alpinistične dosežke in sodelovanje v reševalnih akcijah v naših planinah
Šolsko športno društvo
Ivan Peternelj
za množično vključevanje mladine v telesnokulturno življenje
Športna redakcija Dela za propagandno delo v prid športa
1970 Ančka Ažman za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan
Božo Benedik za organizacijsko delo v veslaškem športu
Milojka Božič za organizacijsko in strokovno delo, posebej pri TVD Partizan Celje - Gaberje
Franček Brglez za organizacijsko delo v šahu
Tilka Gajšek za tekmovalne dosežke in organizacijsko delo v odbojki
Blaž Jakopič za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju
Vinko Jelovac za tekmovalne dosežke v košarki na EP 1969 in SP 1970
Stane Košnik za organizacijsko delo v strelskem športu
France Levstek za organizacijsko delo v telesni kulturi
Eva Ludvik za tekmovalne dosežke v kegljanju
Janez Lušina za organizacijsko in strokovno delo v smučanju
Rudi Male za vztrajnost pri ukvarjanju s športom, posebej atletiko
Milan Naprudnik za organizacijsko delo v atletiki
Štefan Pesjak za tekmovalne dosežke v padalstvu
Janez Šlibar za strokovno delo v gimnastiki
Dušan Tomažič za organizacijsko delo v telesni kulturi
Rudolf Varl za organizacijsko delo v telesni kulturi
Jože Zadnik za strokovno delo v TVD Partizan
Albin Završnik za vsestransko, zlasti pedagoško dolgoletno delo
Aljoša Žorga za tekmovalne dosežke v košarki
Janez Brodnik, Milenko Kersnič,
Avgust Kuessel, Drago Šoštarič
in Miloš Vratič
za tekmovalne dosežke na SP 1970 v Ljubljani – 4. mesto ekipno
Občinska zveza za telesno
kulturo Ravne na Koroškem
za uspehe pri razvoju telesne kulture
Uredništvo športnih oddaj
Radia Ljubljana
za propagandno delo v prid telesni kulturi
1971 Borut Bassin za tekmovalne dosežke v košarki
Marica Czurda za razvoj športne aktivnosti med starejšimi ženskami
Silvo Čebulj za organizacijsko delo v telesni kulturi
Janko Fili za utrjevanje planinske ideje na Tolminskem in Koprskem
Bogomir Gomolj za strokovno in organizacijsko delo v več športnih panogah
Miligoj Jarnovič za vsestransko dolgoletno strokovno in organizacijsko delo v športu
Franjo Klojčnik za pomembno organizacijsko delo v planinski organizaciji
Miro Kocuvan za tekmovalne dosežke v atletiki
Boris Košele za organizacijsko delo na različnih področjih športa
Ružica Kovačič za vsestransko in organizacijsko delo v TVD Partizan
Štefan Lovšin za vsestransko dolgoletno organizacijsko delo v športu
France Lužnik za organizacijsko delo, posebej na smučarskem področju
Marjan Mate za strokovno in organizacijsko delo, posebej v TVD Partizan
Matevž Osojnik za strokovno in organizacijsko delo v športu
Janez Pišek za dolgotrajno in uspešno trenersko delo v nogometu
Mirko Presinger za organizacijsko delo na različnih športnih področjih
Janez Rajbenšu za organizacijsko delo v nogometu
Viktor Ravnik za tekmovalne dosežke v hokeju na ledu
Miro Rudolf za organizacijsko delo in za razvoj gimnastike v Celju
Peter Štefančič za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih
Franc Titan za organizacijsko delo v strelskemu športu
Stanko Topolčnik za vrhunske dosežke v judu, zlasti za 3. mesto na EP 1969
Janez Vrabl za organizacijsko delo v športu
Družabno rekreativni klub Slovan za dosežke pri razvoju rekreacije občanov
Kajak kanu klub Ljubljanskega
brodarskega društva
za tekmovalne dosežke v najrazličnejših starostnih kategorijah
Odbojkarski klub Kanal za vztrajno delo z mladino in uspešno sodelovanje z zamejstvom
Planinsko društvo Ruše za pomembne dosežke pri razvoju planinstva
Športno društvo Invalid za razvoj športa in rekreacije invalidov
TVD Partizan Gaberje za vsestransko uspešno delo
Veslaški klub Argo za tekmovalne dosežke in delo z mladino
1972 Janez Andrejašič
in Peter Guzelj
za tekmovalne dosežke v kanuju dvosedu na divjih vodah, zlasti za 6. mesto na OI 1972
Peter Breznik za prispevek pri razvoju slovenske košarke
Slavko Demšar za vsestransko delo v telesni kulturi
Miha Dermota za organizacijsko delo v športu, posebej pri smučarskih prireditvah
Marcel Djurdjevič za organizacijsko delo, zlasti za uspehe pri delu s šolsko mladino
Ivan Draušbaher za organizacijsko delo, zlasti pri TVD Partizan
Marko Erznožnik za navduševanje mladine za športno življenje
Franc Flegar za razvijanje športa v Pomurju
Milan Hohnjec za uspešno organizacijsko delo v hokeju na ledu
Anka Janša za tekmovalne dosežke v kegljanju
Milan Kabaj za pedagoško in družbeno delo v športni vzgoji in športu
Franc Kalan za kreativno delo v športu z mladino
Slavko Kobal za organizacijsko delo v športu
Verena Kotnik za delo v društvu Partizan Narodni dom
Janko Lampret za prizadevno delo pri društvu Branik in pri Partizan Maribor - Center
Mirko Lokovšek za organizacijsko delo in zasluge pri gradnji športnih objektov
Albin Planinc za tekmovalne dosežke v šahu
Mitja Prešern za razvoj plavalnega športa, organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi
Danilo Pudgar za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih
Stanko Rebolj za zasluge pri razvoju namiznega tenisa
Pavla Sitar za tekmovalne dosežke med invalidi - športniki
Nada Smola za delo z mladino v TVD Partizan
Ivan Šumljak za zasluge pri uvedbi slovenske planinske transverzale
Bernard Urbančič za razvoj šolske športne vzgoje in športa v občini Postojna
Tine Veber za organizacijsko in strokovno delo, posebej v TVD Partizan
Pavlin Zule za organizacijsko delo v športu
Marjan Žerjal za delo z mladino na Primorskem
Krajevna skupnost Murska Sobota za izgradnjo, urejanje in vzdrževanje športnih objektov
Šolsko športno društvo
pri OŠ Katja Rupena
za vzgojno delo na področju športa
TVD Partizan Novo mesto za bogato društveno dejavnost
1973 Slavan Berlisk za razvoj smučarskega športa
Tugomir Brozovič za vsestransko delo v telesni kulturi, zlasti pri plavanju
Karel Fanedl za zasluge pri razvoju smučanja in planinstva
Mirko Fetih za zasluge pri razvoju planinstva
Alojz Horvat za zasluge pri razvoju mariborske atletike
Vlado Horvat za razvoj kegljanja in strelstva
Pavel Janežič za vključevanje slepih in slabovidnih v šport, zlasti v smučanje
Mirjana Jaušovec za tekmovalne dosežke v tenisu
Franc Jezernik za zasluge pri razvoju težkoatletskih športov
Marko Kavčič za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju
Matija Klinar za delo v planinski organizaciji
Martin Končan za organizacijsko delo v športu, posebej v TVD Partizan
Martin Košir za zasluge pri razvoju smučanja slepih in slabovidnih
Marjan Magušar za razvoj alpskega smučanja v Sloveniji
Marjan Mesec za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih
Janez Pavčič za uspehe pri razvoju smučarskega teka
Stanislava Pelko za uspešno mentorstvo v ŠŠD v Kranju
Janko Pertot za življenjsko delo v športu, posebej v TVD Partizan
Dušan Petrovič za vsestransko delo v športu
Ernest Pikl za uspešno delovanje na različnih športnih področjih
Ciril Praček za razvoj smučanja, planinstva in alpinizma
Franc Ramskugler za razvoj košarke in rokometa v Celju
Lidija Rupnik-Šifrer za dolgoletno delo v gimnastiki
Lado Simoniti za uspešno delo v kajakaškem športu
Pavle Šegula za zasluge pri organiziranju odprav slovenskih alpinistov v tuja gorstva in publicistično delovanje
Jože Škraba za razvoj juda v Sloveniji
Mirko Trebičnik za aktivnost v športu, posebej v TVD Partizan
France Zorn za razvoj športa na Goriškem
Vincenc Žgajnar za vsestransko organiziranje športa
Košarkarski klub Ilirija za razvoj košarke v Sloveniji
Smučarski klub Transturist za zasluge pri razvoju smučarskega športa med mladino
Šahovski klub Kočevje za razvoj šaha med otroki v šolah
Šolsko športno društvo hudinja
na OŠ Franja Vrunča
za uspešno delovanje ter obogaten sistem vadbe in tekmovanj
Šolsko športno društvo Kajuh
na I. gimnaziji Celje
za uspešno delo s poudarkom na vzgojnih, učnih in organizacijskih vrednotah
1974 Aleks Čebulj za vaditeljsko in organizacijsko delo v alpskem smučanju
Ljubo Filipan za razvoj vrhunske košarke v Sloveniji
Miran Gašperšič za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju
Janez Gologranc za uspešno delo v rokometu
Tone Goršič za delo v rokometu in športni rekreaciji
Henrik Hakl za organizacijsko delo v nogometu
Pavel Kobilica za tekmovalne dosežke v smučarskem teku
Marijan Kopitar za organizacijsko in strokovno delo ter tekmovalne dosežkev atletiki
Janko Kosmina za tekmovalne dosežke in organizacijsko delo v jadralnem športu
Štefan Lednik za vsestransko dejavnost v telesni kulturi
Matija Maležič za dosežke v alpinizmu in »himalajizmu«; jamar, publicist, filmski snemalec
Janez Obštetar za tekmovalne dosežke v skokih v vodo, za trenersko delo in zasluge za razvoj ter športne panoge
Sonja Ocvirk za vsestransko dejavnost in dosežke v TVD Partizan
Majda Peperko - Zorko za pedagoško in strokovno delo v telesni kulturi
Marjan Peternel za delo v društvu paraplegikov in tekmovalne uspehe
Alfred Petrič za organizacijsko delo, zlasti v nogometu
Irena Pevec za vsestransko delo v športu
Vladimir Poljanec za vsestransko delo v telesni kulturi
Miha Potočnik za zasluge pri odpravljanju plavalne nepismenosti
Janko Prinčič za razvoj, organizacijo, sojenje in treniranje košarke
Miran Savnik za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu. Leta 1972 mladinski evropski prvak
Milan Smerdu za organizacijsko in strokovno delo v TVD Partizan
Peter Svet za tekmovalne dosežke v atletiki
Franc Taurer za delo v invalidskem športu
Jože Turk za tekmovalne dosežke v kegljanju
Štefka Zadnik za organizacijsko in strokovno delo v športni gimnastiki
Rudi Ževart za vzgojno, strokovno in organizacijsko delo ter organizacijo delavskih športnih iger
OZD Cinkarna Celje za razvoj športne rekreacije zaposlenih delavcev
Šolsko športno društvo
Gimnazija Ravne na Koroškem
za uspehe v šolskem športu in sodelovanje na avstrijskem Koroškem
Šolsko športno društvo Polet za kvalitetno raven šolskega športa
Železničarsko športno društvo -
rokometni klub
za tekmovalne in organizacijske dosežke ter za vzgojo mladih rokometašev
V. Jugoslovanska alpinistična
himalajska odprava
za dosežke 15-članske odprave
1975 Stane Butolen za organizacijsko delo v invalidskem športu v koroški regiji
Franc Cvenkelj za organizacijsko delo in mentorstvo v telesnokulturnih organizacijah
Emil Hvalica za organizacijsko delo in popularizacijo športa, zlasti odbojke
Miha Iskra za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo v športu
Jožica Kabaj za strokovno, organizacijsko in pedagoško delo v TVD Partizan
Marija Kit za zasluge pri razvoju plavalnega športa
Stane Koblar za uspešno delo v Gorski reševalni službi Slovenije
Marija Kosec - Magušar za strokovno delo v predšolski telesni vzgoji
Bojan Križaj za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju, zlasti za 1. mesto na mladinskem EP v slalomu
Franc Peternel starejši za tekmovalne dosežke v streljanju
Tone Pogačnik za strokovno in organizacijsko delo v gimnastiki
Elica Pšeničnik za zasluge pri razvoju športa nasploh in še posebej v TVD Partizan
Franci Savenc za delo pri razvoju slovenskega in jugoslovanskega alpinizma
Miha Smolej za tekmovalne dosežke v kegljanju na ledu
Marjan Špilar za uspešno pedagoško delo, predvsem v atletiki
Ciril Tručl za dolgoletni bistveni prispevek k razvoju športa v Pomurju
Jože Urankar za tekmovalne dosežke v dviganju uteži
Miljutin Vesel za organizacijsko in strokovno delo v namiznem tenisu
Sindikalno športno društvo Ingrad za uspehe v delavskem športu
Smučarski skakalni klub Logatec za uspehe in dosežke v smučarskem skakalnem športu
Šolsko športno društvo France Prešeren za množičnost in moderno zasnovano športno dejavnost
ŠŠD Tehnik za uspešno športno dejavnost
Rod Bičkova skala za vzgojno delo z naraščajem in širjenje taborništva v svojem okolju
TVD Partizan Dol pri Ljubljani za uspešno dejavnost v krajevni skupnosti
TVD Partizan Fram za razvijanje športno rekreacijske dejavnosti
1976 Emil Ajtič za delo pri izgradnji športnih objektov, predvsem smučarskih
Umbert Bizjak za širjenje športa in gradnjo športnih objektov v Brdih
Jože Borštner za prizadevno in uspešno delo v športu
Ciril Debeljak za organizacijsko in pedagoško delo v alpinizmu
Miran Fux za športno rekreativno dejavnost in za gradnjo športnih objektov
Boris Holly za mentorstvo v ŠŠD pri OŠ “France Prešeren”
Peter Juteršnik za organizacijsko in strokovno delo v košarki
Franjo Kunej za dolgoletno organizacijsko in strokovno delo
Antonija Lazarevič za strokovno delo v šoli in društvu Partizan Maribor
Alfonz Ledinek za strokovno delo in razvoj športa med študenti
Branko Leskošek za tekmovalne dosežke v letalskem modelarstvu
Janja Marinc za tekmovalne dosežke v kegljanju
Bogdan Norčič za tekmovalne dosežke v smučarskih skokih
Borut Petrič za vrhunske tekmovalne dosežke v plavanju
Franc Pučko za delo v športu, zlasti pri odbojki
Jože Teržan za tekmovalne dosežke v strelstvu
Magda Urh za tekmovalne dosežke v kegljanju
Gorsko reševalna služba Prevalje za požrtvovalnost pri reševanju v gorah
in preventivno dejavnost v alpinizmu
Komisija za športno rekreacijo
občinskega sveta zveze
sindikatov Slovenije Maribor
za uspehe pri vključevanju v športno rekreativno dejavnost občanov
Nogometni klub Bela krajina za velik prispevek pri razvoju nogometa
Strelsko društvo Panovec za razvoj strelskega športa na Primorskem
Šolsko športno društvo Polet za vsestransko dejavnost v šolskem športu
Zveza tabornikov Škofja Loka za razvoj taborniške organizacije v občini
Železarna Štore za množično vključevanje delavcev v športno rekreacijo
1977 Jože Benedičič za organizacijsko delo v smučarski sekciji pri TVD Partizan
Pavel Cesar za življenjsko delo v športu
Jožef Colja za strokovno in organizacijsko delo v športu
Anka Colnar - Košnik za zasluge pri razvoju plavanja
Danilo Florenin za organizacijsko delo pri razvoju društva Partizan
Marjan Jemec za prizadevno delo v športu, posebej v športni gimnastiki
Peter Kauzer starejši za uspehe v kajaku na divjih vodah
Mirko Kolnik za tekmovalne dosežke in strokovno delo v atletiki
Roman Lešek za tekmovalne dosežke in strokovno delo v atletiki
Zora Ličen za strokovno delo v gimnastiki na Primorskem
Breda Lorenci - Babošek za tekmovalne dosežke v atletiki
Anica Mihorko za športne uspehe in organizacijsko delo v odbojki in strelstvu
Tone Pevec za strokovno in organizacijsko delo v športu
Franc Peternel za tekmovalne uspehe v strelstvu
Silvan Poberaj za uspehe v kajaku na divjih vodah
Jože Raišp za strokovno in organizacijsko delo, predvsem v smučarskem teku
Milan Razdevšek za angažiranost pri razvoju športa in gradnji športnih objektov
Boris Strel za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju. Evropski prvak leta 1977 v veleslalomu
Janez Vagner za prizadevno delo s šolsko mladino
Aeroklub Celje za vzgojo letalskih kadrov in športne uspehe
Kolesarski klub Beltinci za širjenje športne dejavnosti v vaškem okolju in dosežke v kolesarstvu
Komisija za športno rekreacijo
pri TAM Maribor
za dosežke pri razvoju rekreacije v kolektivu in v občini
OZD Aero za uspehe pri razvijanju športne rekreacije
Šahovski klub pri ŽŠD Maribor za razvoj šahovske igre in kakovostne dosežke
Šolsko športno društvo OŠ Postojna za uspešno delo v šolskem športu, posebej pri planinstvu
ŠPORTNI KLUB ZAHOMC za uspehe v smučarskih skokih in utrjevanje sodelovanja s sosednjimi deželami
TVD partizan Kamna Gorica za uspehe pri gradnji športnih objektov
TVD partizan Piran za množičnost v športni rekreaciji
TVD partizan Renče za množičnost ter uspehe v plavanju in vaterpolu
1978 Marija Andoljšek za dolgoletno uspešno delo v športu
Rudolf Bajec za organizacijsko delo v športu, predvsem pri urejanju športnih objektov
Jože Božič za organizacijsko delo v Atletski zvezi Slovenije
Lojze Fajdiga za strokovno in organizacijsko delo v kolesarstvu
Albin Galof za zasluge pri razvoju telesne kulture
Vida Gerbec za športne dosežke in širjenje športa, predvsem v gimnastiki
Dušan Gradišnik za strokovno in organizacijsko delo v planinstvu
Janez Herzog za organizacijsko delo v plavanju
Janez Kališnik za organizacijsko in strokovno delo v športu
Rok Kopitar za tekmovalne dosežke v atletiki
Vinko Lovrinc za organizacijsko delo v strelskem športu
Srečko Masle za tekmovalne dosežke v kanuju na divjih vodah
Sonja Milič za tekmovalne uspehe v namiznem tenisu
Tone Praček za uspešno delo v šolskem športu
Franc Rostohar za delo v športu, posebej v košarki
Vili Sekereš za delovanje v šolskem športu
Mira Stani za strokovno delo, predvsem v TVD Partizan
Bogdan Stergar za delo v športu, posebej pri TVD Partizan ter v šolskem športu
Ljuba Tkalčič za tekmovalne dosežke v kegljanju, prva na SP 1978 v dvojicah
Oton Velunšek za dosežke v letalskem modelarstvu
Jože Zajc za delo v šolskem športu in planinstvu
Komisija za športno
rekreacijo Tovarne verig
za razmah športne rekreacije v delovnem kolektivu in občini
Košarkarski klub Celje za uspešen razvoj košarke in ustanovitev novega košarkarskega centra v Sloveniji
Regatni odbor Bled za razvoj veslaškega športa v Sloveniji
Slovenijales, LIK Savinja za razvoj športno rekreativne dejavnosti v kolektivu in občini
ŠŠD Branko Brelih za prizadevno delo v šolskem športu
TVD partizan Zgornje Gorje za razvoj športa in uspehe v smučarskem teku
TVD partizan Trnovo za množičnost v športu in skrb za športno rekreacijo
Zbor atletskih sodnikov za požrtvovalno delo pri organizaciji vrhunskih prireditev v atletiki
1979 Milena Beškovnik za organizacijsko in strokovno delo ter mentorstvo v šolskem športu
Marjan Cotič za organizacijsko delo v telesni kulturi
Jasna Dokl za tekmovalne dosežke v športni gimnastiki
Miran Horvat za pedagoško in strokovno delo v telesni kulturi
Milan Jerman za organizacijsko delo v atletiki
Andrej Karničar za življenjsko delo v telesni kulturi
Matko Kavtičnik za življenjsko delo v TVD Partizan in smučarskem športu
Marjan Klavora za dolgoletno pedagoško delo v atletiki in smučanju
Marijan Kolarič za strokovno in organizacijsko delo v atletiki
Vladimir Kosi za dolgoletno aktivno delo v nogometu
Radivoje Krivokapić za vrhunske dosežke v rokometu
Jože Kuralt za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju
Matjaž Mulej za športno udejstvovanje in organizacijsko delo v športu
Franc Očko za tekmovalne dosežke v judu. Mladinski evropski prvak
Igor Pignatari za organizacijo in mentorstvo v telesni kulturi
Mirko Sitar za športno aktivnost in vzgojno ter strokovno delo v smučarskem športu
Franc Srakar za strokovno in organizacijsko delo v atletski sodniški organizaciji
Anton Sterniša za aktivno delo v športu v Zasavju
Franc Škerlj za tekmovalne dosežke in strokovno delo v kolesarstvu
Vlado Veber za strokovno in organizacijsko delo v športu
Adi Vidmajer za organizacijsko in strokovno delo v ŠŠD
Kegljaški klub Celje za organizacijsko delo in tekmovalne dosežke
Krajevna skupnost Lipovci za širjenje športno rekreacijske dejavnosti med krajani
Plavalni klub Ilirija za dolgoletno uspešno delovanje in organizacijo tečajev za neplavalce
Strelska družina Olimpija za širjenje strelskega športa in tekmovalne dosežke
ŠŠD OŠ Prebold za uspehe pri razširjanju množičnosti v športu
ŠŠD Storžič pri OŠ heroja Gajzerja za uspehe pri širitvi množičnosti
Trimske oddaje Televizije Ljubljana za osveščanje in spodbujanje k množičnim športnim dejavnostim
1980 Jože Banfi za tekmovalne dosežke na področju invalidskega športa
Gorazd Bertok za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi
Tine Brilej za dolgoletno uspešno delo v telesni kulturi, posebej rokometu
Franc Čebohin za 60-letno delo v športu na vseh ravneh
Milan Čurin za dolgoletno delo v športu, posebej smučanju
Jure Franko za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju, predvsem za 2. in 3. mesto na mladinskem EP
Cirila Gašperšič in Janez Gašperšič za uspešno delo v smučarskem klubu Alpetour
Albina Horvat za strokovno in organizacijsko delo v ŠŠD in atletiki
Lucijan Kleva za tekmovalne uspehe in strokovno delo v veslanju
Bojan Kolenc za vsestransko aktivnost na športnem področju
Ivan Kovačič za dolgoletno aktivno udejstvovanje ter za organizacijsko in strokovno delo v športu
Aleksander Lauš za organizacijsko delo v športu
Ludvik Lebar za vestno in neumorno delo v športu
Maks Megušar za strokovno delo v atletski organizaciji
Jože Okoren za vrhunske dosežke v športu paraplegikov
Breda Pergar za vrhunske dosežke v atletiki
Darjan Petrič za vrhunske dosežke v plavanju
Ivanka Purgaj za dolgoletno uspešno delo v športu
Robert Romih za dolgoletno aktivno udejstvovanje in organizacijsko delo v športu
Leopold Rovan za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi
Tone Ule za dolgoletno in strokovno delo v odbojki, širitvi množičnosti ter za dosežke pri športni vzgoji mladih
Bojan Vončina za organizacijsko delo pri razvijanju množičnosti ter za dosežke pri športni vzgoji mladih
Atletsko društvo Maribor za vzgojo atletskega naraščaja
Krajevna skupnost Bakovci za uveljavljanje športne dejavnosti med krajani
Revija Telesna kultura za prispevek k hitrejšemu razvoju športa pri nas
Strelska družina Mrož za uspešnost na področju množične obrambne vzgoje krajanov
ŠŠD Poljane za uspešno delovanje in vključevanje mladih v športne dejavnosti
Taborniški odred Kriška gora za uspešno organizacijsko in vzgojno delo
TVD partizan Kranj za uspešno delovanje v športni rekreaciji vseh starostnih kategorij
1981 Sašo Apostolovski za tekmovalne dosežke v atletiki
Vlado Bojovič za tekmovalne dosežke v rokometu
Gregor Hiti za strokovno in organizacijsko delo pri uveljavljanju telesne kulture med študenti
Marica Hočevar za dolgoletno delo v konjeniškem športu
Miha Jezeršek za zasluge pri razvoju rokometa
Peter Kafol za delo v športu, zlasti v košarki
Milena Kolnik za strokovno delo, zlasti na področju ŠŠD
Marjan Krapež za prizadevno delo v telesnokulturnih organizacijah
Mirko Lebar za uspešno trenersko delo v plavalnem klubu Rudar
Tomislav Lešnik za delo na področju telesne kulture
Franc Moljk za dolgoletno delo v rokometu in ŠŠD
Viktor Pelc za 20-letno vodniško, sodniško in organizacijsko delo v TVD Partizan
Tone Prelesnik za organizacijsko in trenersko delo ter zasluge za množični šport v Kočevju
Mirko Ramuš za delo v jeseniškem športu, zlasti v hokeju in smučanju
Srečko Remih za mentorstvo in uspehe v ŠŠD na osnovni šoli Podčetrtek
Tomo Šajn za delo v taborniški organizaciji Slovenije in v odredu “Snežniški ruševec”
Marika Šerbela - Rupnik za prizadevno delo in tekmovalne dosežke s paraplegiki
Marjan Šonc za delo v telesnokulturnih organizacijah in zasluge pri širjenju smučanja v dolenjski regiji
Herman Tomažič za strokovno in organizacijsko delo v telesni kulturi
Primož Ulaga za vrhunske dosežke v smučarskih skokih
Mirko Unger za strokovno in organizacijsko delo v namiznem tenisu
Niko Vrabl za razvoj juda in tekmovalne dosežke
Vid Vuga za delo v atletiki in množičnem športu
Friderik Žorga za dolgoletno delo v atletiki
Alpinistični odsek PD Tržič za alpinistično dejavnost, vzgojo mladih, za delo v GRS in za uspehe v številnih alpinističnih odpravah
Društvo partizan Koper za uspešno izvajanje programov, zlasti pri vadbi otrok in starejših občanov
Revija Tabor za pospeševanje taborniške dejavnosti in nepretrgano izhajanje revije
Strelska družina Celje za uspešno vzgojno delo, tekmovalne dosežke in izgradnjo objektov
Šolsko športno društvo OŠ XIV. divizije za uspešno dejavnost s prizadetimi otroki
Trim klub Krka za širjenje športno rekreacijskih dejavnosti med delavci tovarne Krka
1982 Janez Brojan za uspešno delo v planinski organizaciji
Edi Dolinšek za dolgoletno uspešno delo v odbojki
Andrej Franko za razvoj atletike na Goriškem
Jože Hladnik za organizacijsko in strokovno delo v atletiki
Franc Homan za pospeševanje športa in telesne kulture v občini Tržič
Slavko Hribar za organizacijsko in strokovno delo v množičnem športu
Jože Jerman za organizacijsko delo v društvu in krajevni skupnosti
Bogdan Jež za razvoj strelskega športa v Sloveniji in Jugoslaviji
Ciril Klajnšček za 35-letno uspešno delo v nogometu
Milan Kneževič za delo v šahovski organizaciji in v ptujskem športu
Jože Kopitar za tekmovalne uspehe in strokovno delo v atletiki
Lidija Lapajne - Benedetič za vrhunske dosežke v atletiki
Ljubo Novak za strokovno in organizacijsko delo v atletiki
Ferdo Pak za organizacijsko delo v košarki v več občinah
Stane Papež za strokovno in organizacijsko delo v rokometu
Ivan Peršak za delo pri športno rekreacijski dejavnosti paraplegikov in tetraplegikov v Sloveniji
Bojan Planinšek za dolgoletno aktivnost v športu
Aljoša Škabar za organizacijsko strokovno delo v namiznem tenisu in jadranju
Valter Štajner za življenjsko delo v atletiki
Iva Tence za uspešno delo v šolskem športnem društvu na srednji šoli
Franjo Tič za več kot 40-letno delo v športu
Metod Trebičnik za dolgoletno plodno delo v športu
Albin Vengust za delo v planinski organizaciji, zlasti v GRS
Alpinistični odsek pri PD Celje za vrhunske dosežke in uspehe pri vzgoji kadrov v več kot 30-letnem obdobju
Atletski klub Gorica za uspehe in razmah atletike v Novi Gorici, na Goriškem, v Sloveniji in v Jugoslaviji
Kajak kanu klub Ljubljana za razvoj in dosežke v kajakaštvu in kanuizmu na divjih vodah
1983 Tomaž Banovec za uspešno delo v planinski organizaciji Slovenije
Drago Bizjak za uspešno delo v organizaciji TVD Partizan
Nikolaj Čargo za razvoj odbojke v Sloveniji
Milan Čepin za strokovno delo v košarki, rokometu in atletiki
Primož Čerin za tekmovalne uspehe v kolesarstvu
Franc Ekar za delo v planinski organizaciji
Rado Gospodarič za organizacijsko delo v športu, zlasti v atletskem klubu
Franc Hvasti za tekmovalne in trenerske dosežke v kolesarstvu
Pavel Kandus za dolgoletno požrtvovalno delo v rokometu
Anton Kos za dolgoletno delo v judu
Uroš Langerholc za dosežke v kartingu in popularizacijo avto-moto športa
Milan Lorenci za organizacijsko in strokovno delo v atletiki
Rado Mejovšek za razvoj množičnosti v športu
Jože Melanšek za večletno vsestransko aktivnost v športu
Alojz Mikolič za tekmovalne dosežke in organizacijsko delo v strelstvu
Špiro Nikovič za razvoj smučanja in alpinizma v Sloveniji
Vojko Orel za trenersko in organizacijsko delo v atletiki
Dana Pitamic za uspešno dejavnost v telesnokulturnih organizacijah
Lidija Prešeren za strokovno in organizacijsko delo v plavanju
Bojan Ropret za vrhunske dosežke v kolesarstvu
Francka Tanc za delo v šolskem športu in društvih Partizan
Franc Tušek za uspešno delo v odbojki
Jože Vidmar za vrhunske dosežke v kajaku na divjih vodah, 3. mesto v C-1 na SP 1983
Janko Wiegele za razmah in uspešno organizacijsko delo med koroškimi Slovenci
Delovna organizacija EMO za razvoj športne rekreacije v več kot 3000 članskem delovnem kolektivu
Srečko Masle, Andrej Jelenc
in Slavko Pintar
za tekmovalne dosežke na SP v spustu na divjih vodah
Nogometni klub Slovan za dolgoletno (70 let) organizirano športno dejavnost, bogato s prebujevalnimi, socialnimi in športnimi dosežki
Odbojkarski klub Paloma Branik za uspešno delo in tekmovalne dosežke
Rokometni klub Brežice za tridesetletno uspešno delo in tekmovalne dosežke
Zveza paraplegikov Slovenije za razvoj in dosežke v športni rekreaciji med paraplegiki
1984 Alojz Bole za organizacijsko in strokovno delo v športnih organizacijah
Peter Brlec za razvoj kotalkanja med zamejskimi Slovenci v Italiji
Meta Cafuta za uspešno delo na vzgojnem področju športne vzgoje
Edvard Centrih za razvijanje športa med invalidi
Alenka Cuderman za tekmovalne dosežke v rokometu
Vlado Čermak za trenersko in strokovno delo v plavanju
Slavko Črne za trenersko in vzgojno delo v atletiki
Anatolij Goričan za dolgoletno delo pri razvijanju smučarskih skokov v Sloveniji
Viktor Grošelj za vrhunske dosežke v alpinizmu in pedagoško delo na tem področju
Emil Herlec za prizadevno delo v gorski reševalni službi
Cvetko Hvala za razvoj planinstva na Goriškem in v zamejstvu
Srečko Katanec za odmevne nogometne dosežke
Filip Leščak za tekmovalne dosežke v judu
Anton Majcen za organizacijsko in strokovno delo v atletski sodniški organizaciji
Slava Marinček za organizacijsko in strokovno delo v društvih Partizan
Milan Mirtič za organizacijsko dejavnost v športu
Robert Muhič za razvoj rokometa na Ptuju
Joško Papež za uspešno delo v športu
Edvard Progar za razvoj strelskega športa v Sloveniji
Dušan Puh za tekmovalne uspehe v jadranju na deski
Vlado Skerbinjek za razvoj odbojke v Mariboru
Majda Slijepčevič za uspešno delo v šolskem športu
Franc Somrak za razvoj športnega balinanja v Sloveniji
Mateja Svet za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju
Lovro Šefman za razvoj kegljaškega športa v Sloveniji
Edvard Velkavrh za delo v športni organizaciji, posebej v odbojki
Vili Vrhunec za razvoj smučarskih skokov v Sloveniji
Miha Wohinz za razvoj športov na vodi v Sloveniji
Atletski klub Velenje za delo in uspehe v atletiki
Krajevna skupnost Prebold za razvoj športne rekreacije med krajani
Smučarski klub Ihan za 50 let prizadevnega dela in tekmovalne uspehe
Strelska družina Kovinar za množičnost, organizacijo in strokovno delo
TVD partizan Trnovo za uspešno organizacijsko in strokovno delo
1985 Rajmond Debevec za vrhunske dosežke v strelskem športu
Jože Dobnik za uspešno delo v planinski organizaciji
Viktor Dorn za vsestransko organizacijsko in strokovno delo v športu
Polona Dornik za tekmovalne dosežke v košarki
Peter Drofenik za uspešno organizacijsko, strokovno in sodniško delo v atletiki
Oto Giacomelli za prispevek k razvoju smučarskih skokov v Sloveniji
Mirko Hrovatin za uspešno strokovno in organizacijsko delo v atletiki
Tugo Klasinc za življenjsko delo v športnem novinarstvu
Franc Kodrič za uspešno delovanje v športu
Radoljub Kovačević za strokovno delo v Kajakaški zvezi Slovenije in vodenje kajakaških reprezentanc
Andreja Leskovšek za vrhunske dosežke v alpskem smučanju
Alojz Mavrič za vsestransko dejavnost v športni gimnastiki
Marjan Oblak za uspešno delo v planinski organizaciji
Vesna Ojsteršek za tekmovalne dosežke v namiznem tenisu, zlasti za srebrno medaljo na EP 1985
Rok Petrovič za vrhunske dosežke v alpskem smučanju
Danilo Prušnik za dolgoletno delo pri razvoju športa med koroškimi Slovenci
Ivan Sevčnikar za vsestransko uspešno delovanje v smučarskem športu
Miran Tepeš za vrhunske dosežke v smučarskih skokih
Aleš Vest za uspešno delo v Kajakaški zvezi Slovenije
Drago Vračun za pomemben prispevek k razvoju plavalnega športa in za 30-letno delo v raznih športnih panogah
Gašper Zakotnik za življenjsko delo v športu, zlasti v alpskem smučanju
Robert Žan za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju
Andrej Jelenc, Franc Kukec
in Srečko Masle
za tekmovalne dosežke na SP 1985 – 2. mesto
Jernej Abramič, Janez Skok
in Marjan Štrukelj
za tekmovalne dosežke na SP 1985 – 3. mesto
Taborniški odred Bistri potok za dolgoletno delo v taborništvu
1986 Nace Bukovec za organizacijsko delo v društvu Partizan, šolskem centru in smučanju
Tomo Česen za dosežke v alpinizmu v evropskih, južnoameriških in azijskih gorstvih
Miloš Dernovšek za uspešno organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi
Dušan Jenko za 45-letno delo v organiziranju in spodbujanju športa v krajevni skupnosti in občini
Franc Ježovnik za prispevek pri razvoju planinstva
Samo Kokorovec za tekmovalne dosežke v kotalkanju – 1. mesto na mladinskem SP
Matjaž Koželj za vrhunske dosežke v plavanju – 2. mesto na mladinskem EP (200 m delfin)
Silva Krušič za 25 let dela v šolski športni vzgoji in za razvijanje množičnosti
Marika Nagy - Kardinar za vrhunske dosežke v kegljanju – 1. mesto na SP 1986 in svetovni rekord
Matjaž Natek za dolgoletno delo v športu, posebej košarki in celodnevni šoli
Franc Polenčič za razvoj množične telesne kulture in športa
Anica Pollak - Premrov za dolgoletno delo v konjeniškem športu
Mirko Polutnik za 40-letno organizacijsko in strokovno delo v atletiki
Jože Požar za vrhunske dosežke v balinanju
Karel Pruš za uspešno delo v društvu Partizan in v športu nasploh
Zdenek Remsa za pomoč pri razvijanju smučarskih skokov v Sloveniji
Ivo Šimenc za vrhunske dosežke v jadralnem letalstvu
Marija Štremfelj za vrhunske dosežke v alpinizmu
Ljubo Urbajs za 30-letno vodenje slovenskega planinskega društva v Celovcu
Jakob Valtl za strokovno in organizacijsko delo v alpskem smučanju
Jožica Zorc za 35-letno delo v športu kot vaditeljica, tekmovalka in organizatorka
Plavalni klub Rudis Rudar za vzgojno in strokovno delo ter tekmovalne dosežke
Rokometni klub Burja za športne dosežke in organiziranje športnega življenja v krajevni skupnosti
Strelska družina Franc Lešnik-Vuk za uspešno delo in razvoj ter tekmovalne dosežke v streljanju
ŠD partizan Bilje za uspešno organizacijsko in tekmovalno dejavnost
1987 Jernej Abramič za uspehe v kajaku na divjih vodah na SP 1987
Mara Bolčina za delo v šolskem športu in množični telesni kulturi
Nikica Božinovič za uspešno strokovno delo v rokometu
Pavle Bukovac za strokovno delo v rokometu in nogometu ter športu nasploh
Jože Dekleva za novinarsko in publicistično dejavnost v športu, predvsem v alpskem smučanju
Andrej Grobiša za tekmovalne dosežke v kanuju dvosedu na divjih vodah – 2. mesto na SP 1987
Alojz Jevšenak za uspešno delo, zlasti v smučarskih skokih
Ivan Kostelec za tekmovalne dosežke v atletiki in dolgoletno organizacijsko delo v športu
Srečko Paul za uspešno delo v športu, posebej odbojki
Janko Požar za razmah strelskega športa in razvoj športa na sploh v občini
Tadej Slabe za alpinistične dosežke v jugoslovanskih, evropskih in avstralskih gorstvih
Marjan Štrukelj za tekmovalne dosežke v kajakaštvu, 3. mesto na SP 1987
Adolf Urbančič za uspešno strokovno in organizacijsko delo v atletiki
Mirko Vindiš za tekmovalne dosežke v atletiki
Jože Žabkar za prizadevno delo v konjeniškem športu
Aeroklub Ptuj za tekmovalne dosežke in širjenje letalskega športa med mladino
Jadralni klub Jadro za tekmovalne uspehe članstva in strokovno delo v jadralstvu
1988 Stanko Česnik za uspešno dolgoletno delo pri razvijanju množičnosti in ustvarjanje novih možnosti za športno rekreativno dejavnost
Franc Ernestl za uspešno delo v športu, zlasti pri razmahu športne rekreacije in ženskega rokometa
Lojze Gvardijančič za izjemen prispevek pri razvoju nogometne sodniške organizacije in nogometa v Sloveniji
Tone Jager za dolgoletno delo v strelskem športu kot tekmovalec in organizator
Ludvik Koprivšek za uspešno strokovno delo v smučarskih skokih z mnogimi rodovi športnikov
Lucijan Kozlovič za delo z mladimi v šoli in športnih organizacijah, še posebej v smučanju in atletiki
Alojz Koželj za 40-letno delo v športu, zlasti v strelskem športu
Alojz Laknar za 40-letno prizadevno delo v strelski organizaciji v občini Kranj
Jože Mavrič za prizadevno delo v ženski športni gimnastiki in za dolgoletno aktivnost v športu
Alojz Mesarič za 50-letno organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi, zlasti v TVD Partizan
Rado Pšeničnik za delo pri razvoju telesne kulture v občini in vodenje društva
Ivan Stavbar za uspešno strokovno in organizacijsko delo v telesni kulturi
Jožica Šeško za tekmovalne dosežke v kegljanju na SP 1988
Danilo Škerbinek za uspešno delo v planinski organizaciji
Jože Šumak za dolgoletno uspešno delo v odbojki
Boris Urbanc za tekmovalne dosežke v kegljanju, 1. mesto na SP 1988
Stojna Vangelovska za tekmovalne dosežke v košarki
Jure Zdovc za tekmovalne dosežke v košarki
Planinsko društvo Snežnik za uspešno delo s poudarkom na množičnosti, informiranju in propagiranju planinstva
Rokometni klub Drava za 40 let uspešnega dela in tekmovalne uspehe
Športno udruženje Dom za 25-letno uspešno delovanje v zamejstvu, za vključevanje slovenske mladine in razmah dejavnosti v Benečiji
1989 Brigita Bukovec za tekmovalne uspehe v atletiki, zlasti za 3. mesto na mladinskem EP 1989
Tomaž Čižman za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju, zlasti za 3. mesto na SP 1989
Stane Fugina za življenjsko delo v športu, predvsem košarki ter športnem novinarstvu
Anica Goljevšček za dolgoletno delo v društvu Partizan
Maja Ivaniševič za razvoj plavanja v Mariboru
Milan Janša In Robert Krašovec za vrhunske dosežke v veslanju – 3. mesto na SP v dvojcu s krmarjem
Herbert Jeglič In Štefan Jug za uspešno delo v rokometnih zvezah Slovenije in Jugoslavije
Stane Kersnik za življenjsko delo v planinstvu, alpinizmu in pri GRS
Ela Košir za športno dejavnost v občini Domžale
Alojz Kranjc za prizadevno delo v športu med zdomci, zlasti v športnem in kulturnem društvu Triglav
Rado Leskovec za organizacijsko in strokovno delo v športu, zlasti v rokometu
Marko Mrak za amatersko delo v telesni kulturi, zlasti pri akciji “Športno rekreacijo v vsako krajevno skupnost”
Pavla Peitler za uspehe v atletiki in za strokovno delo
Aldo Rupel za uspešno športno dejavnost med zamejskimi Slovenci, posebej na publicističnem in dokumentalističnem področju
Jože Senica za uspešno pedagoško in strokovno delo v športni gimnastiki
Peter Žigon za zasluge pri razvoju množične telesne kulture, atletike in smučanja v Novi Gorici
Janez Žitnik za vsestransko delo v športu
Kegljaški klub Emo za tekmovalne dosežke ženske vrste
Obalno planinsko društvo za zasluge in dosežke pri razvoju planinske dejavnosti, še zlasti za delo z mladimi
TVD partizan Kozje za dolgoletno delo pri utrjevanju množičnega športa in za gradnjo športnih objektov
1990 Martin Aubreht za napredek športne dejavnosti in planinstva
Milan Bernik za delo pri vzgoji mladih alpskih smučarjev in za prispevek k vrhunskemu smučanju
Rika Binter za delo v društvu Partizan in za pripravo programov in vzgojo kadrov
Marija Frantar za vrhunske dosežke v alpinizmu
Dragica Jaunik za delo v taborniški organizaciji
Rudi Kocmut za tekmovalne dosežke v invalidskem športu
Lojze Kolman za vrhunske tekmovalne dosežke v športni gimnastiki
Janez Kuhelj za izjemen prispevek k razvoju telesne kulture na Dolenjskem
Franc Mikec za organizacijsko in strokovno delo v telesni kulturi, predvsem v atletiki
Branko Mirt za tekmovalne dosežke v padalstvu, zlasti za 1. mesto na SP 1990
Lojze Motore za uspešno delo v planinski organizaciji
Daniel Pavlinec za vrhunske dosežke na tekmovanjih invalidov
Janez Penca za strokovno, trenersko in publicistično delo, predvsem v atletiki
Aleksander Rudolf za propagandno in publicistično dejavnost med zamejskimi Slovenci
Ernest Trinko za dolgoletno delo v TVD Partizan
Henrik Übeleis za dolgoletno delo na področju športne propagande in uspešno vodenje tiskovnih služb
Marija Veble za dolgoletno delo na področju planinstva
Cveto Zgonc za organizacijsko delo v športu in rekreaciji invalidov
DTV Partizan Mislinje za vsestranski razvoj športa in športne rekreacije v Mislinjski dolini
Namiznoteniški klub TKI Kemičar za uspešno delo pri razvoju namiznega tenisa v Sloveniji in Jugoslaviji
Rokometni klub Belinka Olimpija za tekmovalne dosežke
1991 Lojze Anzelc za delo v planinski organizaciji, zlasti na področju rekreacije in vzgoje planincev
Marijan Carl za organizacijsko delo na področju športne rekreacije med invalidi in upokojenci
Iztok Čop in Denis Žvegelj za tekmovalne dosežke v veslanju, zlasti za 2. mesto v dvojcu brez krmarja na SP 1991
Alfred Dvoršak za dolgoletno delo v odbojki, še posebej za delo pri vzgoji mladih
Julijana Fišer za 40-letno delo v odbojki
Lado Gobec za dolgoletno organizacijsko in strokovno delo v kegljaškem športu
Boris Gorjanc za uspešno strokovno delo s plavalci - invalidi
Franc Hafner za tekmovalne dosežke, organizacijsko in sodniško delo v atletiki
Janez Jeglič in Silvo Karo za alpinistične dosežke
Jože Kancler za tekmovalne dosežke v kanuju na divjih vodah na SP 1991
Milan Košir za uveljavljanje rekreacije med delavci in za uvedbo varpe v Slovenijo
Janez Kravarič za delo v šolski športni vzgoji in trenersko delo v atletiki
Mario Magajna za življenjsko kronistično fotografsko delo v zamejstvu
Roman Pogačar za tekmovalne dosežke v padalstvu
Robert Stropnik za 30-letno delo v športnih organizacijah, zlasti v veslaških, jadralnih in namiznoteniških
Vladimir Škof za življenjsko delo v športu v Pomurju
Jože Tomažič za 20-letno uspešno delo v kajakaškem športu
Milan Zupanc za organizacijsko delo in propagando športa v občini
Nikolaj Žibret za razvoj športa, zlasti šolske športne vzgoje v občini in republiki
Smučarski klub Črna na Koroškem za tekmovalne dosežke, organizacijo in strokovno delo pri razvoju smučanja
1992 Borut Bilač za tekmovalne dosežke v atletiki, zlasti za 3. mesto na EP 1990
Ariana Bogatec za olimpijski dosežek zamejskega športa
Mira Čuček za dolgoletno in uspešno delo v atletiki
Jože Drobnič za strokovno delo v alpskem smučanju.
Anton Drofenik za aktivno udejstvovanje v boksu in pisanje knjig o boksu
Vojko Grosar za dolgoletno in uspešno delovanje v slovenskem šahu
Franjo Izlakar za tekmovalne dosežke v invalidskem športu
Ernest Jazbinšek za organizacijsko delo v športu invalidov
Tomo Levovnik za strokovno delo, zlasti v alpskem smučanju in za prispevek k uveljavitvi slovenskega športa v mednarodnem prostoru
Igor Majcen za tekmovalne dosežke v plavanju
Feri Maučec za uspešno delovanje v nogometu in športnem novinarstvu
Ivan Poljanšek za strokovno in organizacijsko delo v športu v Idriji
Dušan Prezelj za tekmovalne dosežke in organizacijsko delo v atletiki
Milan Primec za tekmovalno, trenersko in organizacijsko delo v odbojki
Stanko Šmirmaul za dolgoletno organizacijsko delo v avto - moto športu
Andrej Tomin za trenersko in pedagoško delo z mladimi v smučarsko skakalnem športu
Alfred Trenc za strokovno delo in pomoč pri razvoju konjeniškega športa v Sloveniji
Matej Hočevar, Dejan Kralj,
Simon Hočevar, Iztok Horvat,
Uroš Kodelja, Miha Štricelj
in Dejan Stevanovič
za uspešen nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu
Kegljaška reprezentanca Slovenije za tekmovalne dosežke moške in ženske ekipe na SP 1992
Kolesarsko društvo Krka za uspešno dolgoletno delovanje kluba v kolesarskem športu
1993 Irena Avbelj za tekmovalne dosežke v paraskiju, zlasti za 1. mesto na SP 1993
Branko Dolenc za razvoj slovenske odbojke in 20-letno strokovno in organizacijsko delo
Vlado Koren za aktivno delo v športu, zlasti pri vzdrževanju igrišč in objektov
Marjan Mamič za dolgoletno organizacijsko delo v športu, zlasti v atletiki
Stasja Mehora za organizacijsko delo pri razvijanju množičnega športa, za prizadevnost v športni vzgoji v šolah in vrtcih
Bojan Novak za vrhunske dosežke v balinanju, zlasti za 1. mesto na EP 1992 in 2. mesto na SP 1993
Peter Ozmec za organizacijsko delo pri športu invalidov
Stanko Skok za 45-letno delo v športnem društvu
Simon Stojko - Falk za tekmovalne dosežke v kolesarstvu BMX – 1. mesto na SP 1992 in 2. mesto na SP
Miroslav Svetičič za alpinistične dosežke
Božena Štuhec za vsestransko delo v športu, predvsem pri vzgoji mladine in za dolgoletno delo v organizaciji atletskih sodnikov
Franek Trefalt za prispevek k razvoju radijskega športnega novinarstva
DTV partizan za 40 let dela, gojenja tradicij prejšnjih društev in vključevanje prebivalcev kraja v društvo
Judoistični klub Drava za uspehe v vrhunskem športu, v šolskem športu, za populariziranje športa v občini, za organizacijo velikih prireditev
Športni krožek Kras za razvijanje športa med zamejskimi Slovenci in tekmovalne dosežke, zlasti v namiznem tenisu
1994 Milan Amer za prizadevno delo v kegljanju
Gregor Cankar za tekmovalne dosežke v atletiki – 1. mesto na mladinskem EP 1994 v skoku v daljino
Urban Dermastia za razvoj lokostrelstva v Sloveniji, zlasti na področju organizacijskega dela
Srdjan Djordjević za prispevek k razvoju atletike v Sloveniji, predvsem na področju strokovnega dela
Alenka Dovžan za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju – 3. mesto na ZOI 1994 v kombinaciji
Katja Koren za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju - 3. mesto na ZOI 1994 v slalomu
Jure Košir za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju – 3. mesto na ZOI 1994 v slalomu
Janko Kotnik za življenjsko delo pri razvoju športa na Koroškem
Jože Mešl za prispevek k razvoju moške športne gimnastike v Sloveniji
Rajko Kavčič, Matjaž Pelc,
Jure Rijavec, Gregor Sever
in Aleš Škoberne
za mednarodne tekmovalne dosežke – 1. mesto na EP in 1. mesto na SP 1994
Odbojkarski klub Val za prispevek k razvoju športa med Slovenci v zamejstvu
Dušan Intihar, Bogdan Jug,
Roman Pogačar, Branko Mirt
in Senad Salkič
za mednarodne tekmovalne dosežke – 1. mesto na SP 1994
1995 Tomaž Barada za tekmovalne dosežke v kickboxu, zlasti za 1. mesto na SP 1995
Božidar Bučar za strokovno, organizacijsko in pedagoško delo v plavanju, smučanju in v študentskem športu
Branko Klun za strokovno delo s športniki - invalidi
Marijan Krišelj za življenjsko delo in prispevek pri razvoju planinstva
Branko Lakovič za razvoj košarke med zamejskimi Slovenci in za 35 let dela v športu
Jure Novak za uveljavljanje koncepta dela s športno nadarjenimi dijaki in strokovno delo v atletiki
Franci Pavšer za življenjsko delo v športnem novinarstvu
Erik Tul za tekmovalne dosežke v veslanju – 1. mesto na SP do 23 let v enojcu
Anton Židan za življenjsko delo v smučarskem športu
Judoistični klub Impol za pomemben prispevek in popularizacijo juda v Sloveniji
1996 Friderik Degen za življenjsko delo na področju planinstva
Andreja Grašič za tekmovalne dosežke v biatlonu
Urška Hrovat za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju, zlasti za 3. mesto na SP 1996 v slalomu in 2. mesto v SP za sezono 1995-96
Niko Slana za organizacijsko delo pri športu otrok in mladine
Andrej Škufca in Katarina Venturini za tekmovalne dosežke v športnem plesu – 1. mesto na SP in EP 1996 v kombinaciji
Mario Šušteršič za dolgoletno izčrpno poročanje o športnem utripu Slovencev na Tržaškem
Vera Zupančič za življenjsko delo v športu, zlasti v atletiki
AMD Orehova vas za prispevek pri razvoju moto športa v Sloveniji
Borut Horvat, Joško Kancler
in Primož Sulič
za tekmovalne dosežke v 3 x C 1 spust – 1. mesto na SP 1996
Smučarski klub Triglav za uspešno petdesetletno delovanje
Specialna olimpijada Slovenije za pomemben prispevek k razvoju športa duševno prizadetih
Športno združenje Sloga za pomemben prispevek pri razvoju športa med Slovenci v zamejstvu
1997 Boris Čuk za pomemben prispevek pri razvoju rokometa v Sloveniji
Mitja Dragšič za tekmovalni dosežek v alpskem smučanju – 1. mesto na mladinskem SP 1997 v slalomu
Roman Perko za tekmovalni dosežek v nordijski smučarski kombinaciji – 1. mesto na mladinskem SP 1997
Janko Popovič za življenjsko delo, predvsem v hokeju na ledu, tenisu in nogometu
Zmago Sagadin za pomemben prispevek k razvoju košarke v Sloveniji
Luka Špik za tekmovalni dosežek v veslanju – 1. mesto na mladinskem SP 1997
Meta Zagorc za življenjsko delo pri razvoju in promociji športnega plesa v Sloveniji
Plavalni klub Park hotel Bled za pomemben prispevek pri razvoju plavanja v Sloveniji
1998 Zoran Klemenčič za tekmovalne dosežke v kolesarstvu – 1. mesto na EP za mlajše člane 1998
Slavko Milič za strokovno in organizacijsko delo v strelstvu, posebej v trapu
Radivoj Pečar za pomemben prispevek k razvoju športa, posebej kolesarstva, v zamejstvu
Mitja Petkovšek za odmeven tekmovalni dosežek v gimnastiki – 2. mesto na EP 1998 na bradlji
Miha Terdič za tekmovalni dosežek v kajaku na divjih vodah – 1. mesto na mladinskem SP 1998 v slalomu
Franz Wiegele starejši za življenjsko delo v športu v zamejstvu, posebej v smučarskih skokih
Slovenska košarkarska reprezentaca U22 za 2. mesto na evropskem prvenstvu
Odbojkarski klub Fužinar Za 70-letno uspešno delovanje kluba
Reprezentanca slepih Slovenije v igri z zvenečo žogo za doslej največje uspehe med moštvi v okviru športa invalidov – 1. mesto na SP 1998
Rokometni klub Radeče za velik prispevek pri razvoju rokometa pri nas
1999 Drago Bunčič za 40-letno uspešno delo v padalskem športu
Edica Kodrič za popularizacijo ženske odbojke na Goriškem ter za delo in vodenje OK HIT v Novi Gorici
Adi Kozinc za življenjsko delo v športu, predvsem v smučanju
Fedja Marušič za tekmovalne dosežke v kajaku na divjih vodah v svetovnem pokalu in na SP 1999
Rolando Pušnik za uspešne nastope v slovenski rokometni reprezentanci
Metka Sparavec za tekmovalne dosežke v plavanju, zlasti za 3. mesto na EP 1999 na 50m hrbtno
Rajko Stržinar za organizacijsko delo in tekmovalne dosežke v invalidskem športu
Miha Štricelj za tekmovalne dosežke v kajaku na divjih vodah na SP 1999
Jadralni klub Ljubljana za neprekinjeno polstoletno delo pri razvoju jadranja v Sloveniji
Slovenska športna zveza na Koroškem za pomemben prispevek pri širjenju in uveljavljanju športa med koroškimi Slovenci, s poudarkom še na narodnem osveščanju
2000 Lojze Abram za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa v zamejstvu
Rok Kolander in Matej Prelog za tekmovalne dosežke v veslanju, zlasti za 2. mesto v dvojcu brez krmarja na SP do 23 let
Edvard Kolar za pomembne trenerske dosežke v športni gimnastiki
Marjeta Kovač za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Milan Kupper za prispevek k razvoju slovenskega športa na avstrijskem Koroškem
Jože Kuzma za 35 let odmevnega dela v športu (rokometu, hokeju na ledu, plavanju, vaterpolu) in 40 let delovanja v športnem novinarstvu
Brigita Langerholc za pomembne tekmovalne dosežke v atletiki, predvsem za 4. mesto na OI 2000 v teku na 800m
Ivo Makarovič za pomemben prispevek k razvoju slovenske atletike
Mojca Suhadolc za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju, predvsem za 3. mesto v skupnem seštevku superveleslaloma za svetovni pokal
Marko Trškan za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji alpskega smučanja
Matjaž Vrhovnik za tekmovalne dosežke v alpskem smučanju, predvsem za 3. mesto v skupnem seštevku slaloma za svetovni pokal
Slovenska košarkarska reprezentaca U20 za prvo mesto na evropskem prvenstvu 2000
2001 Slavko Božič za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Ciril Globočnik za uspešno delo v slovenskem plavanju
Andrej Hauptman za izjemen tekmovalni dosežek v kolesarstvu – 3. mesto na SP 2001
Franjo Kozar za življenjsko delo v športnem plesu
Dejan Kralj za pomembne tekmovalne dosežke v kajaku na divjih vodah
Mitja Kunc za mednarodno odmevne rezultate v alpskem smučanju, predvsem za 3. mesto na SP 2001 v slalomu
Boris Kutin za velik prispevek k uveljavitvi šaha
Jože Peterka za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Ivan Peterlin za ustvarjalen delež pri razvoju slovenskega športa v zamejstvu
Rožle Prezelj za pomemben tekmovalni dosežek v atletiki – 1. mesto na EP do 23 let v skoku v višino
Marko Primožič za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Albin Štanta za življenjsko delo v športu, posebej šolskem
2002 Gabrijel Ambrožič za pomemben prispevek k razvoju slovenske atletike
Franko Drasič za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa v zamejstvu
Bojan Hojnik za življenjsko delo v športu
Sašo Jereb za pomemben tekmovalni dosežek v judu – 2. mesto na mladinskem SP 2002
Alenka Kejžar za vrhunske mednarodne dosežke v plavanju, zlasti za 3. mesto na EP 2002 na 200m mešano
Petra Nareks za vrhunske mednarodne dosežke v judu, zlasti za 3. mesto na EP 2002
Viktor Robnik za pomemben prispevek k razvoju smučarskih skokov
Izidor Selak za življenjsko delo v športu
Raša Sraka za vrhunske mednarodne dosežke v judu, zlasti za 3. mesto na EP 2002
Slovenska mladinska košarkarska reprezentanca za 2. mesto na evropskem prvenstvu 2002
Slovenska mladinska rokometna reprezentanca za 2. mesto na evropskem prvenstvu 2002
2003 Marjan Fabjan za pomemben prispevek pri razvoju juda v Sloveniji
Helena Javornik za pomembne tekmovalne dosežke v atletiki, zlasti za 1. mesto na EP v krosu 2002
Anton Malle za pomemben prispevek pri razvoju športa med Slovenci v zamejstvu
Gorazd Penko za izjemen prispevek pri razvoju slovenskega kolesarstva
Lucija Polavder za pomembne tekmovalne dosežke v judu, zlasti za 3. mesto na EP 2003
Jože Rebec za življenjsko delo v športu, predvsem balinanju in plavanju
Tanja Romano za vrhunske mednarodne dosežke v umetnostnem kotalkanju - 1. mesto na SP 2002 in EP 2003
Gojko Zalokar za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Andrej Zupan za pomembne tekmovalne dosežke v lokostrelstvu
Uroš Ban, Borut Erjavec,
Roman Karun, Senad Salkič
in Domen Vodišek
za vrhunske mednarodne dosežke – 1. mesto na SP 2003
2004 Herman Berčič za življenjsko delo v športu, posebej na področju športne rekreacije, ki jo je obogatil s strokovnim in znanstveno - raziskovalnim pristopom
Matej Černic za osvojitev srebrne kolajne z italijansko odbojkarsko reprezentanco na OI v Atenah 2004
Vesna Dekleva in Klara Maučec za tekmovalne dosežke v jadranju v razredu 470
Andrej Franko za življenjsko delo v športu, posebej v Partizanu ter zasluge pri razvoju telesno-kulturne dejavnosti v Škofji Loki
Sabina Hmelina za pomembne mednarodne tekmovalne dosežke v alpskem smučanju med gluhimi športniki
Mitja Kosovelj za pomembne tekmovalne dosežke v gorskem teku, kjer je postal mladinski svetovni prvak in največ prispeval tudi k ekipni zmagi Slovenije na SP leta 2003
Robi Markoja za naslov svetovnega prvaka v streljanju s samostrelom v disciplini 30 metrov kleče, ki ga je dosegel z novim svetovnim rekordom
Blaž Medvešek za vrhunski tekmovalni dosežek v plavanju, kjer je bil najprej dvakrat četrti na evropskem prvenstvu in osmi na olimpijskih igrah v Atenah
Slobodan Radujko za življenjsko delo v športu, posebej v veslanju. Dobre tri mandate je bil predsednik VZS in pod njegovim vodstvom so slovenski veslači dosegli vrsto imenitnih uspehov
Tone Tiselj za pomemben trenerski dosežek. Pod njegovim vodstvom je slovenska moška rokometna reprezentanca osvojila drugo mesto na EP v Sloveniji
2005 Miša Cigoj in Anastazija Novožilova za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Jernej Damjan in Jure Bogataj za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Janko Dernič za življenjsko delo v športu in pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji predvsem smučanja v Sloveniji
Svetozar Guček za življenjsko delo v športu
Peter Kauzer in Andrej Nolimal za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Blaža Klemenčič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Jože Marčan za življenjsko delo v športu
Matevž Petek za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Mateja Pintar za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Fredi Reicher za življenjsko delo v športu
Sergio Taučar za življenjsko delo in pomemben prispevek pri razvoju in popularizaciji športa
Gašper Vinčec za pomemben tekmovalni dosežek v športu
2006 Barbara Fidel za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Marinka Jerala za življenjsko delo v športu
Mojmir Kokorovec za življenjsko delo v športu
Matjaž Markič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Jože Mikeln za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Matic Osovnikar za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Franc Pinter - Ančo za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Špela Ponomarenko za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Branko Vivod za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge v Sloveniji
Ludvik Zelko za življenjsko delo v športu
2007 Bruno Bogatec za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji jadranja ter celotnega zamejskega športnega gibanja v Italiji
Jože Bratuž za življenjsko delo v športu in pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa
Andreja Dolinar za pomemben tekmovalni dosežek v namiznem tenisu za invalide
Rok Flander za pomemben tekmovalni dosežek v deskanju na snegu
Jolanda Korenč za življenjsko delo v športu
Primož Kozmus za pomemben tekmovalni dosežek v atletiki
Duško Madžarović za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Janko Melanšek za življenjsko delo in pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Silva Razlag za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji šaha kegljanja in športa invalidov
Andrej Sever za življenjsko delo v športu
2008 Alenka Bikar za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji slovenskega športa, predvsem atletike
Tomaž Druml za pomemben prispevek in popularizacijo športa med Slovenci na Avstrijskem Koroškem
Jože Flere za pomemben tekmovalni dosežek v atletiki za invalide
Tone Fornezzi za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Rene Glavnik za življenjsko delo v športu
Košarkarska reprezentanca gluhih Slovenije za pomemben tekmovalni dosežek in prispevek k razvoju slovenskega športa invalidov
Marijan Salobir za življenjsko delo v športu
Stanislav Simšič za življenjsko delo v športu
Polonca Sladić za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji strelstva, posebej med športniki invalidi
Marija Šestak za pomemben tekmovalni dosežek v atletiki
2009 Slavko Cener za življenjsko delo v športu, predvsem v nogometu
Rok Kolander, Miha Pirih,
Tomaž Pirih in Rok Rozman
za pomembne tekmovalne dosežke v veslanju
Teja Gregorin za pomembne tekmovalne dosežke v biatlonu
Vladimir Kevo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa v atletiki
Marijan Lačen za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Dragica Lapornik za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa invalidov
Tina Maze za pomembne tekmovalne dosežke v alpskem smučanju
Jože Pogačnik za življenjsko delo na področju športnega novinarstva
Sonja Roman za pomembne tekmovalne dosežke v atletiki
Marija Simčič za življenjsko delo v nordijskem smučanju
Dejan Zavec za pomembne tekmovalne dosežke v boksu
Peter Zupan za pomemben prispevek k razvoju biatlona
2010 David Antončič za življenjsko delo v športu
Mateja Bogatec za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji slovenskega zamejskega športa
Jure Meglič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Davor Janžič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Igor Primc za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa v Sloveniji
Rada Savić za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Tone Škarja za življenjsko delo v športu
Športno društvo Sonček za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Jože Šlibar za življenjsko delo v športu
Miha Zupan za pomemben tekmovalni dosežek v športu
2011 Luka Božič in Sašo Taljat za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Natalija Gros za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Mina Markovič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Rok Marguč za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Katarina Srebotnik za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Bojan Tokič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Nina Vehar za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Peter Wrolich za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Nejc Žnidarčič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Gorazd Bedrač za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Adolf Urnaut za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Dolfe Rajtmajer za življenjsko delo
2012 Nejc Marčič in Luka Stražar za pomemben mednarodni dosežek v športu
Filip Flisar za pomemben mednarodni dosežek v športu
Anja Klinar za pomemben mednarodni dosežek v športu
Benjamin Savšek za pomemben mednarodni dosežek v športu
Matevž Lenarčič za pomemben mednarodni dosežek v športu
Andreja Razlag za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Klub Flip Piran za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Uroš Velepec za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Iztok Durjava za življenjsko delo v športu
Jure Kufersin za življenjsko delo v športu
Mirko Šeruga za življenjsko delo v športu
2013 Vlora Beđeti za pomemben mednarodni dosežek v športu
Mateja Kosovelj za pomemben mednarodni dosežek v športu
Darko Đurić za pomemben mednarodni dosežek v športu
Matej Mohorič za pomemben mednarodni dosežek v športu
Tanja Žakelj za pomemben mednarodni dosežek v športu
Franček Gorazd Tiršek za pomemben mednarodni dosežek v športu
Rado Pišot za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Branka Vajngerl za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Jože Horvat - Didi za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Ivan Božidar Bohak za življenjsko delo v športu
2014 Sašo Bertoncelj za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Nadja Bičkova in Miha Vodičar za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Jernej Kruder za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Tina Trstenjak za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Laura Unuk za pomemben tekmovalni dosežek v športu
ženska mladinska odbojkarska reprezentanca za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Nogometno društvo Adria Miren za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Martina Pertot za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Samo Petrač za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge
Albin Felc za življenjsko delo v športu
Tone Ficko za življenjsko delo v športu
2015 Lucija Mlinarič za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Sebastijan Piletič za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Tina Mrak in Veronika Macarol za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Tim Gajser za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Jure Kozjek za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Nejc Kuhar za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Tim-Kevin Ravnjak za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Branko Jeršin za življenjsko delo v športu
Stanislav Šernek za življenjsko delo v športu
Renato Štokelj za življenjsko delo v športu
Milica Šumak Zemljič za življenjsko delo v športu
2016 Vesna Fabjan za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Janja Garnbret za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Veselka Pevec za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Domen Škofic za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Anamari Velenšek za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Rudolf Bregar za življenjsko delo v športu
Janez Ivan Hafner za življenjsko delo v športu
Stanko Kerčmar za življenjsko delo v športu
Tomi Partl za življenjsko delo v športu
Igor Željeznov za življenjsko delo v športu
2017 Darko Butinar za življenjsko delo v športu
Rafko Križman za življenjsko delo v športu
Matija Krnc za življenjsko delo v športu
Gorazd Hren za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Ema Klinec za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Primož Roglič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Janez Svoljšak za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić za pomemben tekmovalni dosežek v športu
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca do 23 let za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Ljubljanski maraton za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Nogometno društvo Gorica za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
2018 Tanja Babnik za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Aleš Boričnik za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Adrian Gomboc za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Matjaž Hafner za življenjsko delo v športu
Peter Juteršnik za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Peter Končnik za življenjsko delo v športu
Franc Kralj za življenjsko delo v športu
Boštjan Maček za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Rajko Pintar za življenjsko delo v športu
Gregor Vezonik za pomemben tekmovalni dosežek
2019 Klara Apotekar za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Mia Krampl za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Tim Mastnak za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Jošt Napret za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Katja Višnar in Anamarija Lampič za pomemben tekmovalni dosežek v športu
slovenska mladinska košarkarska reprezentanca za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Matevž Česen za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Gregor Hribar za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Ivan Pfeifer za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Marina Pirkmajer za življenjsko delo v športu
Sonja Poljšak za življenjsko delo v športu
2020 Luka Stražar in Aleš Česen za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Alenka Artnik za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Alex Cisar in Lovro Planko za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Miran Jerman za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Primož Kališnik za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Janko Rožman za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Nada Rotovnik Kozjek za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Avi Šorn za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
2021 Eva Urevc za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Anže Lanišek za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Andreja Leški za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Luka Potočar za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Primož Suša za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Franc Kopatin za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Blaž Lešnik za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Zoran Kos za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Marjan Podržaj za življenjsko delo v športu
Branko Žnidarič za življenjsko delo v športu
2022 Kristjan Čeh za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Boštjan Maček in Jasmina Maček za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Maja Povšnar za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Toni Vodišek za pomemben tekmovalni dosežek v športu
Janez Hudej za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Vladimir Sitar za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Branko Terglav za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Branko Recek za življenjsko delo v športu
Janez Slavič za življenjsko delo v športu
Alojz Radelj za življenjsko delo v športu
2023 Vita Lukan za pomemben tekmovalni dosežek v športu
organizacijski odbor maratona treh src za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Zvone Dežnak za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Edvard Hafner za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Samo Masleša za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Janez Slatinšek za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Franc Hočevar za življenjsko delo v športu
Matjaž Jemec za življenjsko delo v športu
Zdenko Mikulin za življenjsko delo v športu
Danilo Vladimir Sergaš za življenjsko delo v športu