Bloudkova nagrada

najvišja slovenska nagrada za delo na področju športa

Bloudkova nagrada je najvišje državno priznanje Republike Slovenije, ki jo od leta 1965 podeljuje Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj za dosežke na področju športa. Imenovana so po velikem športnem delavcu in funkcionarju Stanku Bloudku. Poleg Bloudkovih nagrad, ki so najbolj cenjene, se podeljujejo tudi Bloudkove plakete.

Dobitniki Bloudkovih nagrad

uredi
Za leto Dobitnik Področje
1965 Marjan Božič Projektiranje športnih objektov
Miro Cerar Gimnastika
Rudolf Cvetko Sabljanje
Ante Gnidovec Razvoj alpskega smučanja
Fedor Gradišnik Razvoj atletike
Jelica Vazzaz Gimnastika
Atletsko društvo Kladivar Celje Razvoj atletike
Planinski vestnik Planinstvo
Plavalni klub Ljubljana Plavanje
Smučarski klub Enotnost Alpsko smučanje
TVD Partizan Železničar Gimnastika, odbojka, smučanje in sankanje
1966 Ivo Daneu Košarka
Fedor Košir Planinstvo
Leopold Krese Organizacijsko delo v športu
Stane Pelan Tenis, namizni tenis in smučanje
Drago Ulaga Strokovno delo v športu
Akademski košarkarski klub Olimpija Košarka
Hokejski klub Jesenice Hokej na ledu
Odbor Po poteh partizanske Ljubljane Obujanje tradicije NOB in spodbujanje rekreacije
TVD Partizan Maribor I Športni uspehi in delo z mladimi
1967 Boris Gregorka Gimnastika
Stanko Lorger Atletika
Vasja Pirc Šah
Zoran Polič Publicistično delo v telesni kulturi
Miha Potočnik Razvoj planinstva in alpinizma
Tvd Partizan Narodni dom Športni uspehi in delo z mladimi
ŽŠD Maribor Množično vključevanje občanov
1968 Ciril Hočevar Življenjsko delo v športu
Gregor Klančnik smučanje in planinstvo
Avgust Pohar Alpsko smučanje
Drago Stepišnik Delo v telesni kulturi
Miro Steržaj kegljanje
TVD Partizan Kočevje Delo z mladimi in športna dejavnost
1969 Danilo Dougan Organizacijsko delo v športu
Vlado in Janez Gorišek Izgradnja Planiške velikanke
Avgust Likovnik Organizacijsko delo v kegljanju
Športno društvo Branik Uspehi v tekmovalnem in množičnem športu
TVD Partizan Kovinar Delo z mladimi in športna dejavnost
1970 Joža Čop Planinstvo in alpinizem
Boris Kristančič Košarka
Miloš Stergar Gimnastika
Alojz Šef Športna medicina
Smučarsko društvo Jesenice Alpsko smučanje
1971 Tone Bučer Planinstvo
Tine Orel Planinstvo
Marko Rožman Strokovno in organizacijsko delo v športu
Tomaž Šavnik Gimnastika
Namiznoteniški klub Olimpija Namizni tenis
Občinski sindikalni svet Celje Vključevanje delovnih ljudi v športno-rekreacijsko dejavnost
1972 Niko Belopavlovič Razvoj smučanja
Karel Jug Razvoj šolske telesne vzgoje in kulture
Jože Šater Vsestranska aktivnost na področju telesne kulture
Viktor Šenica Gimnastika
Gorska reševalna služba Slovenije Izredno požrtvovalno delo pri reševanju v gorah
1973 Jože Beslič Uveljavitev šole v naravi
Vinko Jelovac Košarka
Ljubo Jovan Razvoj športne rekreacije
Nataša Urbančič Atletika
Jože Vild Razvoj telesne kulture
Športno društvo Fužinar Razvoj telesne kulture na Koroškem
1974 Slavko Demšar Dolgoletno delo v telesni kulturi
Jože Glonar Plodno delo v telesni kulturi
Aleš Kunaver Planinstvo in alpinizem
Jože Švigelj Alpsko smučanje
Športno društvo Triglav Dvajsetletno uspešno delo v občini
1975 Stane Lavrič Uspešno delo v invalidskem športu
Vlado Mišica Športno strelstvo
Krešimir Petrović Sociologija športa
Jože Štrafela Vsestransko organizacijsko in strokovno delo v športu
VI. Jugoslovanska alpinistična himalajska odprava Alpinizem - osvojitev gore Makalu
Odbor Po poteh partizanske Jelovice Obujanje tradicije NOB in spodbujanje rekreacije
Telesnokulturna skupnost Ravne Telesnokulturna dejavnost
1976 Jože Borštnar Organizacijsko delo in dosežke pri gradnji športnih objektov
Mima Jaušovec Tenis
Cvetka Klančnik - Belin Jadralstvo
Atletski klub Olimpija Tekmovalni dosežki v atletiki
TVD Partizan Maribor – Studenci Amatersko delo v telesni vzgoji in športni rekreaciji
1977 Jože Gogala Hokej in drsanje
Jože Malič Dolgoletno delovanje v športu
Jože Šturm Pedagoško in znanstveno delo v telesni kulturi
Konjeniški klub Ljutomer Razvoj konjeništva
Telesnokulturna skupnost Novo mesto Uresničevanje novih usmeritev v telesni kulturi
1978 Janez Gabršek Strokovno in organizacijsko delo v atletiki
Ada Klanjšek Dolgoletno uspešno delo v športu
Borut Petrič Plavanje
Drago Požar Razvoj množičnosti v športu in izgradnja športnih objektov
Športno društvo Slovan Preobrazba športnega življenja v širšem območju Ljubljane
Šolsko športno društvo Simon Jenko Uspešno delo v šolskem športu
1979 Vlado Dernač Organizacijsko delo v invalidskem športu
Ružica Kovačič Vsestransko delo na področju gimnastike
Bojan Križaj Alpsko smučanje
Ivan Križnar Strokovno in organizacijsko delo v telesni kulturi
Jugoslovanska alpinistična odprava – Everest 79 Alpinizem - osvojitev najvišje gore sveta po novi smeri
Plavalni klub Triglav Strokovno in organizacijsko delo, vrhunski športni dosežki
Poveljstvo ljubljanskega armadnega območja Uresničevanje sodobne vloge telesne kulture pri nas
1980 Jože Geršak Organizacijsko in strokovno delo v športu
Marijan Skušek Strokovno in organizacijsko delo v atletiki
Delovna organizacija Elan Razvojno delo, prispevek k množičnosti telesne kulture in športa
Planinsko društvo Kamnik Uspešno delo v slovenskem planinskem gibanju
Zveza letalskih organizacij Slovenije Uveljavitev letalskega športa v Sloveniji, vrhunski dosežki
1981 Drago Petrič Strokovno in trenersko delo v plavanju
Marko Račič Dolgoletno delo v atletiki
Miloš Rutar Razvijanje pridobitev in vrednot NOB na področju smučarskega športa
Miro Vesel Organizacijsko in strokovno delo v invalidskem športu
Anton Videnšek Tekmovalni uspehi v letalskem modelarstvu
TVD Partizan Gaberje Uspešno delo v športu s strokovno zasnovanim programom
OZD Železarna Ravne Načrtna telesnokulturna dejavnost delavcev in drugih krajanov
1982 Vinko Cajnko Življenjsko delo v športu
Ljuban Jakše Organizacijsko delo v šahu
Stane Koblar Delo v Planinski in Smučarski zvezi
Darjan Petrič Plavanje
Boris Strel Alpsko smučanje
Tone Vogrinec Trenersko delo in vodenje alpske smučarske reprezentance Jugoslavije
Alpski letalski center Lesce - Bled Razvoj športnega letalstva in padalstva
Visoka šola za telesno kulturo Ljubljana Vzgojno, izobraževalno in raziskovalno delo na področju športa
1983 Janez Aljančič Uspešno delo predvsem pri gradnji športnih objektov
Marjan Lenarčič 30-letno organizacijsko delo v športu
Srečko Masle Kanu na divjih vodah
Draga Mislej Dolgoletno uspešno delo v športu
Janez Pavčič Dolgoletno vsestransko delo v športu
Bojan Polak - Stjenka Dolgoletno vsestransko delovanje v športu
Smučarski klub snežinka Velik prispevek k razvoju smučanja
Šolski center za telesno vzgojo Ljubljana Pomembno delo pri vzgoji strokovnih kadrov
TVD Mozirje Stoletno delovanje
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji Razmah športa med zamejskimi Slovenci
1984 Jure Franko Alpsko smučanje
Filip Gartner Uspešno strokovno vodenje moške alpske smučarske reprezentance
Janko Grošelj Vsestransko delo v športu, zlasti v težkoatletskih panogah.
Franc Knez Alpinizem
Dušan Novak Dolgoletno delo v športu, zlasti v namiznem tenisu
Mitja Prešeren Pomembno organizacijsko in strokovno delo, zlasti v plavanju
Dušan Senčar Uspešno organizacijsko in strokovno delo v smučarskem športu
Dagmar Šuster Ustvarjalno organizacijsko delo v športu
Stane Urek Propagandna dejavnost in strokovno delo v telesni kulturi
Padalska ekipa ALC (Dušan Intihar, Darko Svetina, Roman Božič, Benjamin Šmid, Branko Mirt) Padalstvo
1985 Janez Kocijančič Organizacijsko delo v smučarski organizaciji
Ernest Nagy Več kot 50-letno delo v športu
Bruno Parma Šah
Janez Ponebšek Uspešno organizacijsko in strokovno delo v atletiki
Draga Stamejčič - Pokovec Atletika
Rajko Šugman Uspešno družbeno politično, organizacijsko in strokovno delo v športu
Karlo Vončina 40-letno uspešno delo pri razvoju množične telesne kulture
Janez Zemljarič Uspešno vodstveno in organizacijsko delo v telesni kulturi
Organizacijski komite Planica Smučarski skoki in poleti
Slovensko planinsko društvo Trst Uspešen razvoj planinstva in telesnokulturne dejavnosti med zamejskimi Slovenci
1986 Evgen Bergant Dolgoletno delo v športu, športnem novinarstvu in publicistična dejavnost
Adolf Klojčnik Dolgoletno pedagoško, organizacijsko in znanstveno delo v športu
Rok Petrovič Alpsko smučanje
Dušan Povrh Organizacijsko in strokovno delo v atletiki, prispevek k razvoju športnega filma
Ljubica Vučetič - Zavrnik Strokovno delo v športni medicini
Odprava Cerro Torre 1985/1986 Prvenstveni alpinistični vzpon v Patagoniji
Organizacijski komite FIS Bohinj Prispevek pri razvoju smučanja in ohranjanje tradicije smučarskega teka
ŠD Partizan Gorje Dosežki v organizaciji športne rekreacije krajanov
1987 Rajmond Debevec Športno strelstvo
Cveto Pavčič Tekmovalni dosežki in strokovno ter organizacijsko delo v športu
Bojan Pavletič Razvoj telesne kulture med Slovenci na Tržaškem
Ciril Praček Dolgoletno uspešno delo v smučanju in alpinizmu ter publicistiki
Mateja Svet Alpsko smučanje
Pavla Trogar Uspehi na področju množičnega športa, strokovno in organizacijsko delo
SSK Elektrotehna Ilirija Smučarski skoki
1988 Matjaž Debelak Smučarski skoki
Jože Fišer Dolgoletno uspešno organizacijsko in strokovno delo v športu
Tilka Gajšek Prispevek k razvoju odbojke in košarke v Sloveniji
Beno Hvala Delovanje v športu in velik prispevek k razvoju športnega programa na RTV Ljubljana
Janez Krušic Velik prispevek k razvoju gorništva in alpinizma
Sadik Mujkić in Bojan Prešeren Veslanje
Primož Ulaga Smučarski skoki
Smučarska skakalna reprezentanca Jugoslavije
(Matjaž Debelak, Primož Ulaga, Miran Tepeš, Matjaž Zupan)
Smučarski skoki
1989 Tomo Česen Alpinizem
Milan Dolenc Konjeništvo
Miloš Janša in Stanko Slivnik Veslanje
Andrej Jelenc Kanu na divjih vodah
Leopold Krajnčič Organizacijsko delo na mnogih toriščih telesne kulture
Uredništvo športnih oddaj Radia Ljubljana 40-letni ustvarjalen prispevek k razvoju športa v Sloveniji
1990 Anton Franzot Dolgoletno aktivno delovanje v hokeju na ledu
Tugo Klasinc Več kot 50-letno delovanje v športu
Niko Vrabl Organizacijsko in strokovno delo v športu
Jure Zdovc Košarka
TVD Partizan Narodni dom Ritmična gimnastika
1991 Tjaša Andrée-Prosenc Umetnostno drsanje in kotalkanje
Nataša Bokal Alpsko Smučanje
Lojze Gorjanc Dolgoletno in uspešno delo s smučarskimi skakalci in organizacija smučarskega sklada
Milan Jerman Organizacijsko delo v slovenski in jugoslovanski atletiki
Franci Petek Smučarski skoki
Rokometni klub Celje Pivovarna Laško Rokomet
1992 Iztok Čop in Denis Žvegelj Veslanje
Jože Javornik Organizacijsko delo v smučarskih skokih
Marika Kardinar Kegljanje
Roman Lešek Organizacijski, strokovni in tekmovalni dosežki v atletiki
Marko Prezelj in Andrej Štremfelj Alpinizem - osvojitev gore Kangčenzenge
Četverec brez krmarja
(Milan Janša, Janez Klemenčič, Sašo Mirjanič, Sadik Mujkić)
Veslanje
Revija Šport 40-letno izhajanje in dognano obravnavanje strokovnih in teoretičnih vprašanj športa
1993 Slavko Brinovec Dolgoletno in uspešno delo v športu
Franc Fingušt Dolgoletno delo v avtomobilističnem športu
Igor Majcen Plavanje
Lojze Mikolič Uspešno trenersko delo v strelstvu
Ekipa kanuistov 3 x C-1 slalom
(Simon Hočevar, Jože Vidmar, Boštjan Žitnik)
Kanu na divjih vodah
Organizacijsko odbor Zlate lisice Uspešna izvedba mednarodnih smučarskih tekmovanj
1994 Britta Bilač Atletika
Štefan Ošina Življenjsko delo v športu
Aljaž Pegan Gimnastika
Trenerska ekipa smučarske reprezentance
(Tomaž Cerkovnik, Pavel Grašič, Marko Jurjec, Jaro Kalan, Stojan Puhalj)
Alpsko smučanje
1995 Brigita Bukovec Atletika
Silvo Kristan Življenjsko delo v športu
Pavle Šegula Življenjsko delo v planinstvu
1996 Jure Kastelic Strokovno delo z vrhunskimi športniki
Viktor Krevsel Dosežki pri pedagoškem, strokovnem in znanstveno-raziskovalnem delu
Tone Praček Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Andraž Vehovar Kajak na divjih vodah
1997 Franci Čop Tekmovalno, strokovno in organizacijsko delo v alpskem smučanju
Primož Peterka Smučarski skoki
Leon Štukelj Življenjsko delo v športu
1998 Metod Klemenc Življenjsko delo v športu
Tomaž Čopi in Mitja Margon Jadranje
Smučarski klub Tržič Izjemen prispevek k razvoju smučanja pri nas
1999 Gregor Cankar Atletika
Branko Elsner Življenjsko delo v nogometu
Tomaž Humar Alpinizem
Marjan Jemec Življenjsko delo v športu
Luka Špik Veslanje
2000 Jože Hladnik Življenjsko delo na področju športne vzgoje in atletike
Davo Karničar Smučarski spust z Mount Everesta
Špela Pretnar Alpsko smučanje
Janko Strel Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
2001 Martina Čufar Športno plezanje
Zvone Zanoškar Življenjsko delo v športu
Rokometni klub Krim ETA Neutro Roberts Rokomet
2002 Jolanda Čeplak Atletika
Janez Matoh Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Miha Terdič Kajak na divjih vodah
Andrej Škufca in Katarina Venturini Športni ples
Smučarska skakalna reprezentanca Slovenije
(Damjan Fras, Robert Kranjec, Peter Žonta, Primož Peterka)
Smučarski skoki
2003 Dejan Košir Deskanje na snegu
Tomislav Levovnik Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Peter Mankoč Plavanje
Mitja Petkovšek Gimnastika
Ludvik Ravnik Življenjsko delo v športu
2004 Milan Amer Življenjsko delo v športu, posebej kegljanju
Vasilij Žbogar Jadranje
Urška Žolnir Judo
2005 Rok Benkovič Smučarski skoki
Davor Mizerit in Matej Prelog Veslanje
Raša Sraka Judo
Jože Mešl Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
2006 Irena Avbelj Športno padalstvo
Lucijan Kozlovič Življenjsko delo v športu
Božidar Marinič Življenjsko delo v športu
2007 Marcel Djurdjevič Življenjsko delo in izjemen prispevek k razvoju rokometa
Petra Majdič smučarski tek
Stane Trbovc Življenjsko delo v športu
2008 Primož Kozmus atletika
Jože Okoren Uspešno delo v invalidskem športu
Stane Papež Življenjsko delo v rokometu
Adi Vidmajer Življenjsko delo v atletiki in planinstvu
2009 Sara Isakovič Plavanje
Peter Kauzer Kajak na divjih vodah
Brane Oblak Nogomet
Evgen Titan Življenjsko delo na področju športa v Prekmurju
2010 Tina Maze Alpsko smučanje
Dejan Zavec Boks
Lucija Polavder Judo
Rolando Pušnik Rokomet
Milan Kneževič Življenjsko delo na področju šaha
2011 Smučarska skakalna reprezentanca Slovenije
(Robi Kranjec, Peter Prevc, Jurij Tepeš in Jernej Damjan)
Smučarski skoki
Slavko Ivezič Izjemen prispevek k razvoju slovenskega rokometa
Meta Zagorc Izjemen prispevek k razvoju slovenskega plesa
Janko Popovič Življenjsko delo v športu
2012 Biatlonska mešana štafeta
(Andreja Mali, Teja Gregorin, Klemen Bauer in Jakov Fak)
Biatlon
Franjo Izlakar Atletika
Marjan Fabjan Judo
Mina Markovič Plezanje
2013 Rudi Hiti izjemen prispevek k razvoju športa
Rok Marguč vrhunski mednarodni športni dosežek
Peter Vilfan vrhunski mednarodni športni dosežek
Srečko Remih življenjsko delo v športu
2014 Žan Košir vrhunski mednarodni športni dosežek
Peter Prevc vrhunski mednarodni športni dosežek
Miklavž Sever življenjsko delo v športu
2015 Marta Bon izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca vrhunski mednarodni športni dosežek
Rudi Zavrl življenjsko delo v športu
2016 Jelko Gros izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Srečko Katanec izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Martin Steiner življenjsko delo v športu
Tina Trstenjak vrhunski mednarodni športni dosežek
2017 slovenska košarkarska reprezentanca vrhunski mednarodni športni dosežek
slovenska rokometna reprezentanca vrhunski mednarodni športni dosežek
Benjamin Savšek vrhunski mednarodni športni dosežek
Ilka Štuhec vrhunski mednarodni športni dosežek
2018 Jakov Fak vrhunski mednarodni športni dosežek
Janja Garnbret vrhunski mednarodni športni dosežek
Drago Bunčič življenjsko delo v športu
Adolf Urnaut življenjsko delo v športu
2019 Primož Roglič vrhunski mednarodni športni dosežek
Eva Terčelj vrhunski mednarodni športni dosežek
Milan Žvan izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Vladimir Čermak življenjsko delo v športu
Boris Kutin življenjsko delo v športu
2020 Tadej Pogačar vrhunski mednarodni športni dosežek
Slovenska rokometna reprezentanca iz leta 2004 vrhunski mednarodni športni dosežek
Marjeta Kovač življenjsko delo v športu
Polonca Sladič življenjsko delo v športu
2021 Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj vrhunski mednarodni športni dosežek
Slovenska košarkarska reprezentanca vrhunski mednarodni športni dosežek
Anamarija Lampič vrhunski mednarodni športni dosežek
Peter Ozmec življenjsko delo v športu
2022 Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos vrhunski mednarodni športni dosežek
Žan Kranjec vrhunski mednarodni športni dosežek
Tim Mastnak vrhunski mednarodni športni dosežek
Gloria Kotnik vrhunski mednarodni športni dosežek
2023 Anže Lanišek vrhunski mednarodni športni dosežek
Janez Penca življenjsko delo v športu
Vojko Orel življenjsko delo v športu
Franc Ekar življenjsko delo v športu