Antinevtron

Antinevtron (oznaka ) je antidelec nevtrona. Najde se ga tudi v standardnem modelu. Ima enako maso kot nevtron, podobno kot nevtron nima naboja. Ima pa nasprotno barionsko število (−1, nevtron ima barionsko število +1). Antinevtron je sestavljen iz antikvarkov. Sestavljajo ga en antikvark u in dva antikvarka d.

Antinevtron
Sestava: 2 antikvarka d,
1 antikvark u
Statistika: fermionska
Skupina: hadron
Interakcija: močna, šibka, gravitacija
Simbol(i):
Antidelec: nevtron ()
Odkril: Bruce Cork (1956)
Masa: 939,565 MeV/c2
Električni naboj: 0 e0
Spin: 1/2
Izospin: 1/2

Antinevtron nima naboja, zato se ga lahko opazuje samo posredno (s pomočjo rezultatov anihilacije).

OdkritjeUredi

Antinevtron je odkril Bruce Cork (1915–1994) leta 1956 v Lawrencovem narodnem laboratoriju v Berkeleyu (to je bilo eno leto po odkritju antiprotona ).

Magnetni momentUredi

Magnetni moment antinevtrona je nasproten (po velikosti pa je enak) magnetnemu momentu nevtrona. Enak je 1,91 µN (jerdrskega magnetona) (nevtron ima magnetni moment enak -1,91 µN).

Zunanje povezaveUredi