Miròvna mása (tudi lástna mása ali invariántna mása) je v posebni teoriji relativnosti pojem, ki je opisoval, kar danes preprosto imenujemo masa. Relativistična masa mr (prej imenovana »masa«, sedaj pa energija) narašča s hitrostjo (v). Mirovna masa m0 je vztrajnostna masa pri v = 0, to pa odgovarja klasičnemu imenovanju mase.

Možni četverci gibalne količine delcev v impulznih koordinatah. Moder ima ničelno mirovno maso, drugi pa neničelno

Kadar telo potuje s hitrostjo v relativno na inercialni referenčni sistem, relativistična masa s hitrostjo narašča:

Pri tem je Lorentzev faktor:

Velja omeniti, da je mirovna masa ena od invariantnih skalarnih količin posebne teorije relativnosti.

Izraza mirovna masa in relativistična masa lahko najdemo v osnovnih učbenikih in poljudnih prikazih relativnosti, študentje fizike pa ju spoznavajo in obravnavajo ločeno. Izraz mirovna masa se posebej rabi, če sistem predstavlja en delec.